Novo Nordisk: Strategi før Regnskab

Lige nu er vi ved at blive kørt over af den geopolitiske udvikling. Det skal dog ikke afholde BørsUdsigtenfra at tage et teknisk view på Novo Nordisk inden regnskabsmeddelelsen.

Fundamentalt er der flere analytiker, der forventer, at Novo Nordisk vil opjustere resultatet i DKK. Det trorBørsUdsigten IKKE, idet Novo Nordisk historisk har afdækket deres valutaeksponering med 2 års terminssikring – hvor det er muligt. Det minimerer deres risiko – men begrænser også deres indtjeningsmuligheder.

Ser på dagschartet for Novo Nordisk (252,40 kl. 12:11) fik vi et købesignal i 252 niveauet, og et salgssignal i dag ved bruddet af 254 niveauet på det spekulative / tertiære plan. Brud af 250 er første signal, om en test af 246 niveauet. Ved brud af 246 niveauet åbnes en shortposition. Udløses SHS formationen (skulder hoved skulder) har BørsUdsigten et kursobjektiv ned mod 210-00 niveauet. Første købesignal ved brud af 256 niveauet, og efterfølgende i 260 niveauet.

På det sekundære niveau kan der være tale om en S-H-S formation, og en lukning under 246 niveauet vil bekræfte formationen. Ved bekræftet forståes lukning under eller at en lukning synes uundgåelig. Købesignal udsendes ved brud af 260 niveauet.

De korte indikatorer ligger neutralt, hvilket indikerer at Novo Nordisk ikke er overspekuleret inden regnskabet.

Signalmodellerne ligger ikke eentydigt før vi ser et brud af 250-49 niveauet – så ligger de alle i sælg. Køb udløses først ved brud af 260 niveauet – hele vejen rundt.

BørsUdsigten ejer ikke aktier i Novo Nordisk; men forbeholder sig ret til frit at handle i aktien.

BørsUdsigten understreger, at investorer har skærpet undersøgelsespligt, før de handler på ovennævnte vurderinger.

Novo Nordisk: Dagschart

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar