Forcromet EXIT-signal!

C20 indekset lukkede, tirsdag, med en stigning på 1,3 pct. (9,21 point) i indeks 733,30.

De europæiske aktiemarkeder lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,7 pct. og 1,0 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til en stigning på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

NB! Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. NPinvestor – produkter – analyse – BørsUdsigten, her vil analysen være til stede før opdatering på NPinvestor’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten har taget gevinst ved bruddet af 735 niveauet, og genkøber ved brud af 751 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en købestrategi.

BørsUdsigten har genkøbt en position i går, tirsdag ved bruddet af 730 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 727 niveauet. Der er ligeledes en modsatrettet shortposition, der er åbnet i 735 niveauet med afdækning af 735 niveauet nedefra. Der neutraliserer (fastlåser) situationen.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 670 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

BørsUdsigten noterer, at et brud af 720 niveauet, vil udløse et forcromet EXIT-signal, på det sekundære plan.

Niveau for indeksvurdering: 733.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere til morgen, onsdag.

NovoNordisk offentliggør regnskabsmeddelelse i morgen, torsdag. BørsUdsigten vil vanen tro komme med en serviceopdatering af strategi. Det vil ske i en separat vurdering.

Endvidere er Lundbeck, TDC, BankNordik, og North Media regnskabsaktuelle.

Ukraine / Rusland

Bliver det en konflikt, som den vi ser i mellem Nordkorea og Sydkorea, hvor der pustes op en gang imellem, eller bliver der her tale om en ”humanitær” invasion – for at redde etniske russere.

Er det sidstnævnte skal invasionen ske inden vinteren sætter ind, og der skal ske nogle synlige ”provokationer” som undskyldning.

Risikoen foreligger, og risikobilledet vil blive underbygget (blæst op) af medierne

Usikkerhed giver åbner altid muligheder.

En mulighed at hedge ovennævnte risiko, er at købe råvarer. Her skal man blot huske at komme ud af investeringen igen, da markederne altid bliver overspekulerede. Mange investorer med fokus på råvarer benytter disse situationer til at sælge.

På trods af rekordhøst er hvede steget de seneste par uger. Det underbygger en optrapning af konflikten; men også dårligere vejrforhold. Både Ukraine og Rusland er store landbrugslande, og en stor del af høsten burde være i hus nu.

Underligt nok reagerer olieprisen negativt.

Igen er der tale om et spil, der er uforudsigeligt. Det betyder, at markederne forsøger, at afdække eventuelle risici. Denne afdækning skal løses op efterfølgende, med prisfald til følge, da køberne er væk.

Investorer må selv forholde sig til risikobilledet i relation til egen situation.

Umiddelbart vurderer BørsUdsigten, at der kun vil være en indirekte påvirkning af det danske aktiemarked.

Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.

Det væsentligste tal i dag er de amerikanske handelstal for juni. Handelstallene har vist en faldende tendens de seneste år. Handelstallene har siden slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne vist store handelsbalanceunderskud. Det kan lade sig gøre når man er hele verdens reservevaluta.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,8 pct. (139,81 point) i indeks 16.429,47.

S&P500 faldt med 1,0 pct. (18,48 point) i 1.920,21.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,7 pct. (31,05 point) i 4.352,84.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.920), er det sandsynligt at vi ligger i en negativ trend. Årsagen til at vi siger sandsynligt er, at trenden endnu ikke er bekræftet med en bounce / rebound, der tester den gamle ”High” i 1.991 niveuaet.

I det sekundære billede er der indtil videre tale om en positiv fortsættelsesformation indtil videre.

Bruddet af accelerationslinierne indikerer mindst en opbremsning på den lidt længere trend, Samtidig indikerer det, at man som investor skal være mere selektiv, og sætte grådighedsniveauet ned (forvent lavere afkast).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 1.988 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.935 niveauet (faldende toplinie)

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.972. Positionen var købt i 1.980. Der genkøbes ved brud af 1.990-92 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.860 niveauet.

De korte indikatorer ligger extremt oversolgt, hvorfor vi snart skal se mindst en opbremsning i faldende, hvis det går som det plejer van.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres uforandret i en rente på 2,48 pct. Den toårige rente uforandret i 0,46 pct., og den 30 årige falder med 0,01 pct. til 3,28 pct.

USD noteres kl. 07:01 i 5,577 (5,556) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,337 (1,342) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,6 (102,6). EUR/JPY noteres i 137,1 (137,7).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,58), er der igen tale om en ny top, der gerne skulle understøttes af en lempeligere pengepolitik fra ECB. Mindre acceleration betyder mindre gevinster på den korte bane.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,57. Der blev hjemtaget profit trendfølgende ved bruddet af 5,57 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten i genkøbt i 5,51 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 5,51 niveauet.

De korte indikatorer ligger i positivt territorium, og begge gennemsnit ligner en positiv fortsættelse, dog ikke bekræftet ved brud.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD. Det kan være en lille advarsel.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.299 (1.305) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på timechartet konsoliderer guldet sig fortsat (godt og vel) i vores kanal mellem 1.297 og 1.290 efter en test af 1.285. Chartet ligner fortsat en positiv fortsættelse. Det betyder fortsat et mål for bouncen til 1.315-20 niveauet; i første omgang. Udbrud fra ”trading range” skal følges, og der skal åbnes en shortposition ved brud af 1.280 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.310, der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 1.295 niveauet (nedefra)

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.320 niveauet. Der købes ved brud af 1.300 niveauet.

De korte indikatorer ligger i positivt vendeniveau (vil understøtte en optur).

Signalmodellerne ligger i sælg.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 97,55 (98,40) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 104,91 (105,57) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (105),

Priser er opdateret – chart og vurdering senere.

Olieaktier / aktiver handles efter prisforventningen til den underliggende råvare.

UK Brent: Dagschart

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, onsdag.

Nikkei225 noteres ned med 1,2 pct. (180 point) i indeks 15.141. Hang Seng noteres ned med 0,6 pct. (141 point) i indeks 24.507. Kina’s CSI300 ned med 0,3 pct. (7 point) til indeks 2.362. Sydkoreas Kospi falder med 0,3 pct. (7 point) i 2.059. Australien ASX200 ned med 0,3 pct. (18 point) i 5.500.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (733), fik vi en bounce. Bruddet af den faldende trendlinie indikerer mindst en opbremsning af den faldende trend. Markedet udviklede sig bedre end de udenbyes aktier, hvilket indikerer forventning til Novo regnskabet i morgen, og en forsinket reaktion på de stigende containerfragtrater (Mærsk).

Chartformationen ligner dog mest af alt en negativ fortsættelsesformation. Det forcromede EXIT signalkomme ved brud af 720 niveauet.

Tertiært / spekulativt har (kort sigt)har BørsUdsigten taget gevinst i 742 niveauet. Positionen er genkøbt ved bruddet af 730 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 727 niveauet. BørsUdsigten åbnede en shortposition i 735 med afdækning i samme niveau. Bemærk at den er modsatrettet og neutraliserer vores lange position.

Sekundært har BørsUdsigten solgt i 735 niveauet, og der genkøbes ved brud af 751 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købestrategi med ”take profit” ved brud af 670 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt og trækker op.

Signalmodellerne ligger i sælg.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar