Opbremsning og/eller Trendskifte?

C20 indekset lukkede i går, mandag med en stigning på 0,1 pct. (0,52 point) i indeks 724,09.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,3 pct.. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når man lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct, hvis Wall Street åbnede nu.

NB!

Hvis der mangler en ”remindermail” – venligst gå direkte ind på BørsUdsigten på NPinvestors hjemmeside – produkter – analyse – BørsUdsigten. BørsUdsigten bestræber sig på, at være ude senest mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har taget gevinst hjem i 735 niveauet, og der genkøbes ved brud af 751 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten en sælg strategi.

BørsUdsigten har taget gevinst hjem i 742 niveauet, og åbnet et shortposition ved bruddet 735 niveauet (ovenfra) af dækning ved brud af samme niveau. En bounce op imod 735 niveauet kan benyttes til at sælge (aktier) short, hvis man ikke nåede det første gang.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 670 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Indtil nu har vi haft et marked hvor aktieanalytikerne også kunne tjene penge. Det sekundære salgssignal betyder, at man generelt skal indstille sig på mindre gevinster, og aktieanalytikerne får sværere ved at tjene penge. Man skal vænne sig til, at der skal handles mere og med mere ydmyge gevinster.

Niveau for indeksvurdering: 724.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere, nu til morgen, tirsdag.

Wall Street lukkede højere i går, mandag, efter en tøvende åbning.

AIG verdens største forsikringsselskab, der under subprimekrisen måtte reddes af de amerikanske skatteborgere (to big to fail), viser igen fin form. Kvartalsresultatet viste en indtjening på 1,25 USD pr. aktie, mod en forventning på 1,05 USD pr. aktie. Det underbygger en fortsat rebound i de amerikanske aktier i dagens marked.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,5 pct. (75,91 point) i indeks 16.569,28.

S&P500 steg med 0,7 pct. (13,84 point) i 1.938,99.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,7 pct. (31,25 point) i 4.383,89.

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (1.939), har vi p.t. en bounce / rebound tilbage mod den gamle støtte nu modstand i 1.960 niveauet. Salgssignalet indikerer mindst en opbremsning i accelerationen, og en sandsynlig topformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.988, og der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 1.940 niveauet – stop loss lægges i givet fald ved brud af 1.920 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.972 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.990-92 niveauet.

Primært har BørsUdsigten købestrategi. Der tages gevinst ved brud af 1.860 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit)

De korte indikatorer ligger i ekstreme vendeniveauer, hvilket underbygger en rebound.

Signalmodellerne ligger i rent sælg

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation fald 0,03 pct. til 2,48 pct. Den toårige rente faldt med 0,02 pct. til nu 0,46 pct., og den 30 årige uforandret i 3,29 pct.

USD noteres kl. 06:00 i 5,556 (5,556) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,342 (1,342) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,6 (102,7). EUR/JPY noteres i 137,7 (137,8).

USD/DKK

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,56) konsoliderer valutakrydset sig på et højere niveau.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 5,57 niveauet, og der genkøbes ved brud af 5,575. Da vi ligger i en pæn optrend er der ikke åbnet en reverse. Der sælges short ved brud af 5,51 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet 5,51 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 5,51 niveauet.

De kort indikatorer ligger nogenlunde neutralt med pil ned, hvilket indikerer yderligere konsolidering på det nuværende niveau.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD.

Vær opmærksom på ECB’s rentemøde torsdag. Ser vi på MacD er der tegn på styrkelse af EUR.

USD/DKK: Dagschart.

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.289 (1.292) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser BørsUdsigten på timechartet konsolideres fortsat i en fortsættelsesformation (kop) mellem 1.297 og 1.290 niveauerne. Bryder guldprisen op der BørsUdsigten en mulighed for 1.315-20 niveauet indenfor kort tid. Udbrud skal følges.

Tertiært / spekulativ har BørsUdsigten solgt en position i 1.310 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.293-95 niveauet nedefra.

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.320 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.300 niveauet.

De korte indikatorer trækker ned mod vendeniveauer

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

Olieprisen noteres lidt højere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 98,40 (98,00) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 105,57 (105,06) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (105,5), ligger vi i en ny accelererende nedtrend. Oliehandlerne ser tilsyneladende ingen fare omkring forsyningssikkerheden på trods af Ukraine/Rusland, Syrien, Iraq og mellemøsten. Der er tilsyneladende olie nok!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 106,75 – og der er åbnet en reverse (short), der afdækkes ved brud af den faldende trendlinie i 105,75 niveauet. Ved hjemtagelse af gevinst åbnes en modsatrettet position.

Sekundært Blev der udløst stop loss ved bruddet af 106 niveauet. Der genkøbes ved brud af 107 niveauet.

De korte indikatorertrækker ned mod normale vendeniveauer.

Signbalmodellerne ligger i rent sælg.

Olieaktier / aktiver handles efter prisforventningen til den underliggende råvare.

UK Brent: Dagschart.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, tirsdag.

Nikkei225 falder med 0,7 pct. (83 point) i indeks 15.391. Hang Seng noteres 0,2 pct. (49 point) lavere i 24.551. Kina’s CSI300 noteres ned med 0,6 pct. (15 point) i 2.361. Sydkoreas Kospi falder med 1,0 pct. (21 point) i indeks 2.060. Australien ASX200 ned med 0,4 pct. (21 point) i 5.520.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (740), fik vi et kraftigt udbrud fra vores diamantformation. Endvidere er der ved at blive dannet et lille ”death cross” mellem vores 24 og 50 dages glidende gennemsnit – hvilket kan være et tegn på et trendskifte / opbremsning. Under alle omstændigheder et lille advarselssignal om at man skal tilpasse sin beholdning – og forvente færre og mindre gevinster (generelt).

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 742 niveauet. Der genkøbes ved brud af 730 niveauet. Der blev åbnet en shortposition ved bruddet af 735 niveauet. Der afdækkes ved brud af 735 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 735 niveauet. Der genkøbes ved brud af 751 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der tages gevinst ved brud af 670 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

C20: Dagschart

De korte indikatorer er ved at nå oversolgte vendeniveauer, hvilket indikerer en bounce back.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

Analyse & Graf: Vikingen


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar