Novo Nordisk før regnskab

C20 indekset lukkede, tirsdag, med en stigning på 0,9 pct. (6,40 point) i indeks 703,47.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,5 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,5pct. og 0,7 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt med på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten taget gevinst (beskyttelse) ved brud af 700 niveauet. Positionen genåbnes trendfølgende ved brud af 707 niveauet

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten solgt en position i 700 niveauet. Der afdækkes (stop loss) ved brud af 705 niveauet, og der åbnes i givet fald en reverse (lang position).

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 615 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked.

Niveau for indeksvurdering: 703.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne uforandret til lidt lavere til morgen, onsdag.

Der offentliggøres regnskaber for Jyske Bank og Sydbank.

Det bliver spændende om der i Jyske Bank meddelelsen, vil være væsentligt nyt omkring integreringen af BRFkredit. BørsUdsigten vurderer købet, som et særdeles strategisk stærkt tiltag, set fra en fundamental betragtning.

I morgen, torsdag rapporterer Danske Bank og Novo Nordisk.

Novo Nordisk

I morgen torsdag er det Novo Nordisk der rapporterer fra Q1.

BørsUdsigten vil prøve, at lægge strategien for handel med Novo Nordisk omkring rapporteringen.

Selvom Novo Nordisk har en strategisk tilgang til kurssikring, kan man ikke kurssikre alle valutaer. Det betyder at Novo sandsynligvis vil blive ramt på pengepungen af de svækkede valutakurser i emerging markets.

BørsUdsigten vurderer, at man skal afholde sig fra at investere i Novo Nordisk inden regnskabet, hvis man lægger de kortsigtede tekniske signaler til grund.

Det der tæller positivt er bruddet af den faldende positive fortsættelsesformation, der startede i 264 niveauet, så der er taget højde for et negativt regnskab på forkanten. Novo Nordisk’s kurs ligger tirsdag i 242 niveauet.

Tertiært / spekulativt ligger vi i en ”ø” / flagformation; men vi har også et ”gap” mellem 240 og 236 niveauerne der skal lukkes. Konsolideringen mellem 240 og 246 niveauerne er for snæver til at handle på. Det betyder, at BørsUdsigten fokuserer på udbrudshandel. Første indikation på en negativ bevægelse vil være brud af 243 niveauet (trendfølgende), og dette bekræftes ved brud af 240 niveauet (oppefra). Der købes ved brud af 246-48 niveauet. Ser man på chartet er den position der blev ”købt” i 230 niveauet solgt trendfølgende ved brud af 243 niveauet, så BørsUdsigten afventer et udbrud.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt ved bruddet af den faldende trendlinie i 240 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 226 niveauet.

Primært ligger Novo Nordisk i køb, med stop loss ved brud af 208 niveauet.

De korte indikatorer er ved at nå overkøbte vendeniveauer, hvilket betyder at en negativ overraskelse vil slå ekstrahård igennem.

Signalmodellerne ligger i køb.

Novo Nordisk: Dagschat.

BørsUdsigten kan ikke dy sig (;-D)

Venstres formand – og statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen har givet en bredside & skideballe til Se & Hør, og den nu afgåede ansvarshavende redaktør Henrik Qvortrup. Ifølge Rokoposten skulle Lars Løkke angiveligt være rasende over, at Se & Hør ikke havde holdt bedre øje med hans privatøkonomi.

– Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal opleve, at der går måneder eller måske ligefrem år, før mine fejldispositioner kommer frem, når andre kendisser bliver overvåget realtime – skulle Lars Løkke Rasmussen have udtalt (;-D), så var det gået hurtigere med at få orden i bilagene.

Brikkerne falder på plads omkring Naser Khadar, og sagen om sort arbejde. Henrik Qvortrup’s bevisførelse skulle angivelig være, at han ikke kunne finde transaktionen på Naser’s dankort oversigt. (Mads Rørvig MF for Venstre)

Wall Street lukkede højere i går, tirsdag.

I dag afsluttes FED’s 2 dages møde, der forventes at munde ud i en uforandret rente og likviditetstildeling. Endvidere forventes QE at blive skåret ned fra 55 mia. USD pr. til 45. mia. USD. Obligationsopkøbene var som højest i 85 mia. USD. Nedskæringer i QE betyder mindre likviditet til kreditskabelse i samfundet – specielt de opkøb hvor der er tale om køb af ”realkreditonligationer” – og dermed mindre vækst.

Centralbankchef Janet Yellen har tidligere skudt skylden på de lidt dårlig makrotal på vejret, og med de seneste tornadoer in mente har FED’s ”vejrpige” noget at give skylden for eventuelle beslutninger (;-D).

Forbrugertilliden er lidt lavere end forventet; men huspriserne i de 20 metropoler (Case – Schiller) fortsatte op i februar, der steg med 0,8 pct. og 12,9 pct. på årsbasis.

Dagen i dag vil byde på ADP – tal (beskæftigelsen i den private sektor), der giver en indikation på fredages officielle beskæftigelsestal. Endvidere er der BNP tal for Q1. skal vi tro centralbankchef Janet Yellens udtalelser omkring det dårlige vejrlig i Q1 – så skal vi nok ikke forvente den store vækst.

Dow Jones lukkede tirsdag med en stigning på 0,5 pct. (86,63 point) i indeks 16.535,37.

S&P500 steg med 0,5 pct. (8,90 point) i 1.878,33.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,7 pct. (29,14 point) i 4.103,54.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.878), ligger vi fortsat i en sekundær ”diamantformation”, hvor vi afventer et brud. For øjeblikket testes toplinien i 1.880 niveauet. Brud af dette niveau udløser et købesignal.

På det tertiære plan fik vi mandag fik vi en lille reversal, hvilket indikerede en foreløbig bund. Så må vi se om indekset har momentum nok til at bryde den faldende toplinie i 1.880-81 niveauet

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt trendfølgende ved bruddet af 1.875 i sidste uge. Positionen genkøbes ved brud af 1.880 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten valgt at følge en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud af 1.883 niveauet, og sælges ved brud af den stigende sekundære trendlinie i 1.833 niveuaet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.775 niveauet.

De korte indikatorer er vendt i nogenlunde normalt vendeniveau, og er på vej mod neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb bortset fra Bollingerbåndet, hvor toplinien accelerer (båndet udvider sig), og først giver køb ved brud af 1.883 niveauet.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,01 pct. til en rente på 2,69 pct. Den toårige rente op med 0,01 pct. i 0,44 pct., og den 30 årige ned med 0,01 pct. i 3,48 pct.

USD noteres kl. 06:35 i 5,405 (5,385) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,381 (1,386) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,4 (102,5). EUR/JPY noteres i 141,4 (142,1).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,405), er den tertiære nedtrend blevet brudt. lille ”golden cross” er fortsat intakt; men svagt.

Tertiært har BørsUdsigten solgt short ved bruddet af 5,39 niveauet, og der er afdækket ved brud af 5,40 niveauet. Der åbnes en reverse position (lang) i samme moment, der vil blive bekræftet ved et brud af 5,41 niveauet.

Tertiært køber BørsUdsigten ved brud af 5,41 niveauet. Købes positionen lægges stop loss ved 5,39 niveauet.

Sekundært anlægger BørsUdsigten en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud af 5,45 niveauet, og sælges short ved brud af 5,36 niveauet.

De korte indikatorer trækker op og ligger ud for neutralt niveau, hvilket giver plads til stigninger.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg; men nærmer sig et købesignal.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.293 (1.295) USD pr troy ounce (31.1035 g).

På det helt korte timechartet tester vi for øjeblikket den gamle modstand nu støtte i 1.293-90 niveauet. Den nuværende formation ligner en positiv fortsættelsesformation – men meget kan ske på et timechart – og man skal ikke handle efter – uden man overvåger markedet hele tiden.

På dagsniveauet er optrenden blevet brudt – og W formationen sat på stand by. Formationen er neutraliseret ved brud af 1.280 niveauet, hvor nedtrenden bliver bekræftet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.295. Stop loss lægges ved brud af 1.290 niveauet.

Sekundært tog BørsUdsigten valgt en udbrudsstrategi, og køber ved brud af 1.325 og sælger ved brud af 1.280 niveauet – indtil videre.

De korte indikatorer er vendt og trækker op fra normale vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i sælg.

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 100,50 (100,85) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 108,75 (108,34) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (108 eftermiddag) tester vi for øjeblikket bundlinien i konsolideringen i 108 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten taget profit i 110 niveauet. BørsUdsigten åbner en shortposition ved brud af 108 niveauet, og afdækning ved brud af 109 niveauet.

Sekundært køber BørsUdsigten ved brud af 111 niveauet, og åbner en shortposition ved bruddet af 108 niveauet.(sekundær støtte).

De korte indikatorer er ved at nå negative territorier.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.

UK Brent: Dagschart

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, onsdag.

Nikkei225 noteres op med 0,3 pct. (35 point) i indeks 14.324. Hang Seng noteres ned med 1,3 pct. (284 point) i indeks 22.170. Kina’s CSI300 ned med 0,1 pct. (3 point) til indeks 2.156. Sydkoreas Kospi ned med 0,4 pct. (9 point) i indeks 1.956.  Australien ASX200 op med 0,1 pct. (3 point) i 5.490.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (703), ligner det ikke underligt Novo chartet. (Novo vægter tungt). BørsUdsigten mangler en lukning af ”gappet” mellem 691,61 og 683 niveauet – og på den korte bane kan det kun ske såfremt Novo Nordisk skuffer – eller der sker noget grimt ude i den store verden.

Tertiært er de lavet en diamant, og der skal ske et udbrud fra 705 (køb) og 700 (sælg) niveauerne

Den sekundære trend ligner fortsat en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem i 700 niveauet, og åbnet en reverse. Afdækning (stop loss) ved brud af 705 niveauet, hvor der igen åbnes en lang position.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst hjem i 700 niveauet (beskyttelse af gevinst). BørsUdsigten genkøber ved brud af 707 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten køb med gevinsthjemtagning ved brud af 615 niveauet. (200 dage glidende gennemsnit).

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op mod overkøbt vendeniveau.

Signalmodellerne ligger uensartet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar