Money Talks and Rules!

BørsUdsigten: Reverse / Flush Out! Bundformation? Turbulente Aktiemarkeder! Verden under Forandring!

 

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 2,7 pct. (24,38 point) i indeks 886,53.

De europæiske aktiemarkeder lukkede tirsdag med fald på mellem 1,2 pct. og 2,2 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede tirsdag med fald 0,4 pct. på mellem og 0,6 pct for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (887), nærmer vi os et EXIT signal ved brud af 880 niveauet. Tertiært blev den stigende bundlinie brudt i 907 niveauet, hvilket udløste et salgssignal. Brud af toplinie i 908 niveauet vil udløse nyt spekulativt købesignal.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 917 niveauet. Hjemtagelse af gevinst (og lukning af short) ved brud af 908 niveauet. Der er åbnet short ved brud af 915 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 951 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning af short (hjemtagning af gevinst) ved brud af 947 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten har overordnet ingen eksponering mod de danske aktier (Stockpicking op til regnskaberne undtaget)

 

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere til morgen, onsdag

Der forventes 3die kvartals regnskab i dag, onsdag fra Novozymes, Nordea og Lollands Bank. Torsdag er det NNIT, Nordfyens Bank, Onxeo, Dantax og Össur, der offentliggør kvartalsregnskaber, og fredag er det DSV der rapporterer for 3die kvartal.

 

Saudi Arabien

Tirsdag startede investeringstopmødet Future Investment Initiative i Riyadh, hvor flere selskaber kaster penge efter olie-, gas- og infrastruktursektoren i Saudi-Arabien.Der bliver lukket (aftalt) rigtig mange handler.

Flere lande havde meldt afbud, og flere selskaber

Samtidig blev en journalist og systemkritiker myrdet Jamal Ahmad Khashoggi dræbt / myrdet under et besøg i det Saudiaribiske konsulat i Istanbul.

Der er indtil videre 4 forskellige forklaringer, på hvorfor Khashoggi ikke kom ud af ambassaden, af den normale udgang.

Her er et helt klart eksempel på: Hvad der ikke kan forklares – kan ikke forsvares!

Danmark indkalder den saudiarabiske ambassadør til en kammeratlig samtale – men om der rejses kritik fra dansk side vides ikke.

Verden er under forandring.

Vestlige værdier træder mere og mere i baggrunden.

Vi må lære at den vestlige indflydelse på verden er stærkt aftagende. Det hænger samen med at de vestlige økonomier er i aftagende. Indflydelse og økonomi er to sider af samme sag.

Vi skal vænne os til, at vores indflydelse og syn på verden, bliver mindre og mindre. For øjeblikket udgør den den “vestlige” verdens økonomier 40 pct af verden BNP, og den er hastigt dalende.

Det betyder også at mange lande og selskaber lader sig købe – og ser igennem fingre med – overgreb.

Eller sagt på en anden måde

Money Talks and Rules!

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.509 (minus 1,1 pct. (17,17 point), blev der udløst et EXIT signal ved bruddet af 1.520 niveauet. Tertiært/spekulativt udsendes købesignal ved brud af 1.527 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.550 niveauet. Genkøb ved brud af 1.527 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.536 niveauet. Lukning af short ved brud af 1.527 niveauet: Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 1.648 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og lukning af short ved brud af 1.557 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, i 11.274 (minus 2,2 pct. (250,06 point), er der tale om EXIT ved bruddet af 11.517 niveauet. Der er opstået et gap mellem 11.517 niveauet og 11.387 niveauet – der skal lukkes indenfor de nærmeste 2 uger, hvis alt går som det plejer.

Presset på indexet kommer fortsat fra oven; men brud af 12.280 / 11.850 niveauet vil udløse mindst en sidelæns sekundær konsolidering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 11.740 niveauet. Genkøb ved brud af brud af 11.560 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.500 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Genkøb ved brud af 12.285 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 11.950 niveauet. Lukning af position ved brud af 11.875 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uensartet tirsdag.

Donald Trump har endnu ikke forstået det!

Han angriber centralbankchef Jerome Powell, for ikke at sætte renten ned – den var jo nul under præsident Obama.

Forudsætningerne for nulrenten var en anden end NU – der var tale om en finansiel krise hvor Fed 3 doblede sin beholdning af statsobligationer (og lidt realkreditobligationer).

Efter 8 år under Obama er der kommet gang i økonomien – og den har fået et reelt opskud.

Endvidere er det ikke længere Fed der styrer renten; men derimod manglende genkøb af obligationer, når disse amortiseres. Det betyder, at Fed nedbringer sin balance, og samtidigt dræner økonomien.

Endvidere skal det stigende budgetunderskud p.t. på 3,8 pct. af BNP finansieres – og Fed er ikke køber til statsobligationer. Budgetunderskuddet skal finansieres i markedet.

Øget udbud af obligationer sammenholdt med en pengepolitisk opstramning (ingen geninvestering) er perfekt grobund for stigende renter – og faldende aktiekurser.

Naturligvis vil en rente på 0 give bedre muligheder for rentearbitrage, og dermed øge efterspørgslen efter obligationer – men denne form for forretning er for de få. Så lidt lavere rente ville der komme – såfremt man så bort fra alle andre påvirkninger.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,5 pct. (125,98 point) i indeks 25.191,43, efter en laveste notering i 24.768,79.

S&P500 lukkede med et fald på 0,6 pct. (15,19 point) i indeks 2.740,69. Laveste notering i 2.691,43.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (31,09 point) i 7.437,54. Laveste notering i 7.260,13.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.741), afviste bundlinie i  2,730 niveauet angrebet. Der er tale om en delvis reverse / flush out efter en tes af 2.691 niveauet. Meget af nervøsiteten blev handlet ud af markedet.

BørsUdsigten vurderer ikke, at markedet vil springe tilbage, da faldende aktiekurser tager kreditskabelsen ud af markedet.

BørsUdsigten vurderer fortsat tale om enten en mulig W formation eller EXIT, såfremt 2.730 niveauet brydes. I givet fald vil der være tale om endnu et ben ned – før vi ser en bundformation. Modsat kan vi være “heldige” at se bundformationen nu, i form af en W formation nu.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbning af short) ved bruddet af 2.787 niveauet. Der genkøbes (lukkes short(hjemtages gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i 2.750 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.  

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.920 niveauet (købt i 2.858 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 2.810 niveauet. Strategi: Sælg. 

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.777 (nedefra). Strategi: Sælg. 

BørsUdsigten har ingen eksponering på Wall Street.

 

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. lavere i 3,16 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,89 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 3,36 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,04 pct. lavere i 0,41 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. lavere minus 0,62 pct., og den 30årige noteres 0,04 pct lavere i 1,02 pct.

Til sammenligning ligger den 10årige rente i:

Grækenland i  4,26 – (4,28) (4,30) (4,40) (4,28) (4,23) pct.

Italien i 3,59 – (3,48) (3,47) (3,68) (3,54) (3,45)  pct.

Portugal i 2,00 – (2,00) (2,01) (2,02) (1,94) (1,93)  pct.

BørsUdsigten EU forkastede som forventet Italiens budgetforslag – hvilket har send renten op. Igen er den stigende italienske rente en konsekvens af at ECB tilbageruller QE (opkøb af obligationer) – om der også bliver tale om et stop for geninvestering er således en anden sag.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:51 i  6,503 (6,514 ) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,147 (1,146) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,6 (112,5), EUR/JPY noteres i 129,2 (129,0). EUR/DKK noteres til morgen i 7,461 (7,461). GBP/DKK 8,449 (8,448)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,503), holder chartet sig over den tidligere toplinie nu støtte  i 6,50 niveauet. Der udløste et tertiært købesignal ved bruddet af 6,49 niveauet. Det indikerer mindst en test af 6,57 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,49 niveauet. Stop loss ved brud af 6,48 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 6,48 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,49 niveauet. Stop loss ved brud af 6,475 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,47 niveauet. Strategi: Køb. 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,235 (1.224) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.235), bliver der fortsat sat en stigende vimpel på flagstangen i form af en konsolidering med en toplinie i 1.237 niveauet og en stigende bundlinie i 1.227 niveauet.

Spekulativt fik vi et lille salgssignal ved bruddet af 1.227 niveauet. Det gav en aftagende stigningstakt. brud af 1.227 niveaet giver god mulighed for en test af den gamle modstand nu støtte i 1.215 niveauet.

BørsUdsigten anlægger dog en udbrudsstrategi, da omkostningerne ved handel i det snævre interval bliver relativt for store.

BørsUdsigten’s udbrudsstrategi, ser ud til at holde indtil videre. Efter der er udløst et rent købesignal, ligger næste større målzone ligger i 1.300 niveauet; men vi skal dog have nogle konsolideringer inden. Den første ses nu og 1.233 og har udløst et spekulativt købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.233 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Stop loss ved brud af brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres markant lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 66,60 (69,22) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 76,81 (79,56) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (76,8), er der tale om et udbrud fra en SHS formation (midlertidig top) efter bruddet det langsigtede støtteniveau i 80 niveauet.

BørsUdsigten vurderede i går, tirsdag; Da trenden er negativ skal man benytte bouncen til at sælge. Spekulativt er der udsendt et salgssignal. Man skal dog være hurtig til en reverse (vende rundt).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgte en lang position (og åbnet short) ved bruddet af 80 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 79,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i  i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 80,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

Der er tale om en bounce af primært de kinesiske aktier, hvilket er naturligt efter de store fald.

Nikkei225 stiger med 0,5 pct. (103 point) i indeks 22.115. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (33 point) i indeks 25,380. Kina’s CSI300 stiger med 0,5 pct. (17 point) i indeks 3.201. Sydkoreas Kospi falder med 0,3 pct. (7 point) i indeks 2.099. Australien’s ASX200 falder med 0,2 pct. (14 point) i 5.829.

Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.