Midlertidig Top?

BørsUdsigten: Trenden i Olie holdt ikke! All Time High i Kina!

 

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 1,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger uensartet fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 1,3 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lidt lavere, nu til morgen, fredag.

 

Fundamentalt

Finansminister (tidligere Fed chef) Yanet Yellen presser på for endnu større stimulanser, og at investorer skal være meget forsigtige med nogle sektorer, herunder bitcoins.

Det indikerer, at der ikke kommer stramninger i den amerikanske økonomi.

Hvorvidt Fed har tabt styringen med renten, (tilliden til købekraften for en USD) er for tidligt at spå om!

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (17 point) i 3.914, er der tale om en tertiær konsolidering. Brud af toplinien i 3937 niveauet (Ny ATH) bekræfter købesignalerne, og skal bruges til køb.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet inden for overskuelig fremtid. Der må snart være magnet i 4K

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.779 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.890 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.851 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne de spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,7 pct. (218 point) i 30.018 – handles fortsat) er der fortsat tale om et brud af den accelererende tertiær optrend, samt bundlinien i 3.200 niveauet. Det betyder et spekulativt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.200 niveauet. (købt i 28.640 niveauet). Genkøb ved brud af 30.400 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.998 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,5 pct. (18 point) i 3.693 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et udbrud af en sekundær konsolidering med en toplinie i 3.625 niveauet. Bruddet af toplinien i 3.625 niveauet SKAL følges!

Der er tale om en ny All Time High notering!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.522 niveauet (solgt i 3.610 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.675 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.558 niveauet (solgt i 3.532 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.574 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,3 pct. (20 point) i indeks 1.490 – er der tale om et brud af bundlinien i 1.505 niveauet. Det udløser et salgssignal. Støtten i 1.489 niveauet testes for øjeblikket.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.505 niveauet (købt i 1.477 niveauet). Genkøb ved brud af 1.509 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.490 niveauet (solgt i 1.467 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.474 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,1 pct. (1,5 point) i indeks 2.016 niveauet, er der tale om opbremsning, og udløsning af et spekulativt salgssignal

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.025 niveauet (købt i 1.973 niveauet). Genkøb ved brud af 2.024 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.993 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,2 pct. (22 point) i indeks 13.887), er der tale om en opbremsning og mindst en fortsat konsolidering efter en test af den gamle toplinie.

BørsUdsigten notere at DAX30 har bevæget sig sideverts hele året, og vi mangler et bekræftet udbrud af konsolideringen.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i ved bruddet af 14.040 niveauet (købt i 14.060 niveauet). Genkøb ved brud af 14.020 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.040 niveauet (solgt i 13.700 niveauet). Stop loss ved brud af 13.746 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,149) til morgen, fredag, er der tale om et brud af en tertiær sidelæns konsolidering. Det udlæser er spekulativt købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,145 niveauet (solgt i 6,19 niveauet). Stop loss ved brud af 6,145 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,1375 niveauet (Købt i 6,10 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,22 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne de spekulative USD positioner. 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Fundamentalt noterer BørsUdsigten, at der er et stort fald i de amerikanske olilagre – ca. min 8 mio. tønder.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (64,9) til morgen, fredag, er der tale om en opbremsning i den tertiære optrend. Det indikerer mindst en konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 63 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 59,1 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.