Hvor skal vi hen med det marked?

Flere af de ledende indeks har haft travlt siden årets start, så nu er der en naturlig opbremsning i markedet. Den amerikanske rente er steget lidt den seneste tid, hvilket er værd at holde øje med.

Baltice Dry Indekset stiger, hvilket er positivt for D/S Norden, som holder fast i en svagt stigende tendens. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis efter 3 uger i salg og det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 110 som en støttelinie.
Nærmeste modstandsniveau er ved 140 og herefter i niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 115 og herefter i 110. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

FLSmidth er kommet godt fra start i år med et afkast 3,3 pct. På ugebasis er Bollingerkanalen igen gået i køb efter 3 uger i salg. Den vandrette formation i aktiekursen de sidste par uger gav et fald i RSI, som gik fra 95 til 58, men den seneste stigning i aktiekursen gør, at RSI igen er i niveauet 62. Nærmeste modstandsniveau er ved 250 og 295-300, mens der er støtte i niveauet 210 og herefter i niveauet 195-200. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torsdag var der fokus på de mindre aktier blandt andet MT Højgaard Holding, Flugger Group samt Columbus.
Columbus har siden oktober været i køb på ugebasis i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af november. Momentum etablerede en dobbelt topformation i december. RSI er ligeledes i en sivende tendens og den samme tendens ser man i MACD-modellen på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 14,5 og herefter i niveauet 15,5. Der er støtte i niveauet 12 og herefter i niveauet 11. Bollingerkanalen er gået i salg på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Death Cross”. Afvent udviklingen i aktien.

Fredag var det igen de mindre aktier som Rovsing, Harboes og RTX der var i fokus på det danske marked.

Jyske Bank har genfundet den stigende tendens efter en korrektion i sommeren. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har etableret en topformation og er i en faldende trends, mens RSI er over 70 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 290 og herefter i niveauet 320. Der er støtteniveau ved 220-230 og herefter i niveauet 190-200. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I denne uge er kun regnskab fra Genmab, Jyske Bank og Vestjysk Bank om tirsdagen. Onsdag er det MT Højgaard Holding, NKT samt TCM Group. Torsdag er der regnskab fra Brdr. A&O Johansen, ISS, Matas og Per Aarsleff Holding. Fredag slutter af med Jeudan og cBrain.

Det danske indeks på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og der er fortsat købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for 5 dage siden. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis i 11 måneder. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” ved månedsskiftet maj/juni. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1600 som en støttelinie.

 

DK Portefølje
Hæver målkursen og stop-loss i NKT Holding og Novo Nordisk. Rockwool og Ørsted er på salgslisten. Afkastet i den danske portefølje år til dato er 2,7 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 0,4 pct.

Nordisk portefølje
Scandic Hotels er sat på salgslisten.

Var det korrektion eller kom der mere?
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet antallet af nytilmeldt ledige var højere end ventet. Antallet af påbegyndte boligbyggerier var noget lavere end man havde forventet for januar.

Amerikanske regnskaber i den kommende uge: Nvidia, The Home Depot, salesforce.com, Medtronic, Intuit, American Tower, Autodesk, Workday samt Dell Technologies.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og modstandsniveauet 3950 er blevet testet, men ikke brudt. Bollingerkanalens bånd er snævret voldsomt ind på dagsniveauet, så der skal ikke meget bevægelse til, at det bliver brudt i opad- eller nedadgående retning.
På ugebasis er det hele også positivt,  idet der er købssignal i de fleste modeller. Men der er ikke så meget vækst i hverken MACD eller Momentum. RSI har ramt 70. Der er et lille rødt lys, der blinker med manglende vækst i de tre modeller. Nærmeste modstandsniveau er ved 4000 og herefter i niveauet 4100, mens der er støtte i niveauet 3800 og 3700.

Nasdaq i en stigende trendkanal.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens trods flere gevinsthjemtagninger i de store aktier som Apple, Tesla og Facebook.
Der er købssignal i alle modeller på alle niveauer. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og RSI bevæger sig vandret mens der fortsat er en positiv tendens i MACD modellen.
Indekset tester fortsat niveauet 14.000 og nærmest modstandsniveau er ved 14.500 mens der er støtte i niveauet 13.300 – 13.400 og herefter i niveauet 12.700 – 12.800.

Nikkei er over 30.000
Det japanske marked er kommet over de 30.000 for først gang siden 1990. Den overordnet tendens peger stadig opad på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis i det Momentum etablerede en topformation i slutningen af januar og har været i en faldende tendens.

Det japanske indeks på ugebasis.

Mens RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 81. Nærmest modstandsniveau er ved 33.000 mens der er støtte i niveauet 28.000.
Strategi: Anbefaler at man holder fast i sine japanske investeringsbeviser.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og indekset er fortsat over de 2000. Købssignalerne er fortsat intakt i alle modeller for Bollingerkanalen nedrekanal linie er det i niveauet 1900 og det lange glidende gennemsnit på 24 uger lige også i 1900.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum etablerede en topformation i slutningen af januar og har været i en sivende tendens siden, mens RSI er i en stigende tendens og er over 70. Der er den samme positive tendens i MACD på ugebasis.

Stærkt svensk marked.

Momentum på månedsbasis fortsætter ligeledes den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 2100 og herefter i niveauet 2175, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1750.
Strategi: Hold på det svenske marked.

Volati ser interessant ud efter flot regnskab og samtidig vil man muligvis lave en selvstændig børsnotering af deres bogforening Akademibokhandeln.
Teknisk har aktien etableret et salgssignal på dagniveauet og der er et ”gap” i niveauet 107-113,2. Faldet i aktiekursen har også udløst et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 90 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI er under 60.

Hold øje med aktien.

Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 140, mens der er støtte i niveauet 90 og herefter i niveauet 80. Aktien tages med på kandidatbænken, da den selvstændige børsnotering vil skabe mere værdi i selskabet.

Frankfurt DAX 30 under 14.000 og der er etableret salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger ved niveauet 13.900.

Der mangler Momentum i Dax.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modeller. Men hastigheden er faldet og det kan man se i Momentum på ugebasis, der toppede i slutningen af januar. RSI holder sig fast i de 65 fra sidste uge og bevarer sin stigende tendens.
Indekset er endnu ikke brudt igennem 14.000 og nærmeste modstandsniveau er ved 14.500. Der er støtte i niveauet 13.300-13.400 og herefter i niveauet 12.700-12.800.
Strategi: Hold på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Matas og Gabriel Holding.
Matas leverede i november et halvårsregnskab med en opjustering, men siden har aktiekursen bevæget sig vandret i niveauet 78-86. Den vandrette formation betyder, at Bollingerkanalen på dagsniveauet har skiftet signal flere gange på dagsniveauet siden regnskabet og det samme gør sig gældende for de glidende gennemsnit.

På ugebasis er Bollingerkanalen gået i salg på og det samme gælder Parabolic-modellen. Begge modeller har etableret salgssignal for 4 uger siden. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 80 som en støttelinie og det samme gør aktiekursen, så et brud af niveauet vil indikere, at aktien skal ned og teste støtteniveauet 74.
MACD har været i en faldende tendens siden juli, hvor modellen toppede og den samme faldende tendens ser man i Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 52.
Nærmeste støtteniveau er ved 74-76 og herefter i niveauet 70, mens der er modstand i niveauet 90 og herefter i niveauet 100. Aktien tages med på kandidatbænken.  

Gabriel Holding har ikke haft det nemt under Corona. Aktien handles under toppen fra februar 2020, hvor aktien var i niveauet 1000 og i dag handles aktien i niveauet 725. Aktien brugte december og januar til at konsolidere sig i niveauet 625.

Nyt Golden Cross på vej.

Stigningen op til 725 har fået Bollingerkanalen til at etablere købssignal på dag- og ugeniveauet, mens Parabolic-modellen fortsat er i salg. Holder den positive udvikling, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i næste uge.
Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er tæt på at bryde over 0 og RSI har ramt 60. Den positive stemning ses også i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 800 og herefter i niveauet 900, mens der er støtte i niveauet 640 og herefter i niveauet 580. Aktien ser interessant ud på niveauet.

 

Top i olieprisen?  
Guldet fortsætter den faldende tendens og er brudt igennem støtteniveauet ved 1800. Der er salg i alle modeller på både dags- og ugeniveauet. Det indikerer, at markedsdeltagerne ikke er nervøse og de bruger ikke guldet til at gemme sig i. Sølvet konsoliderer sig i niveauet 27-28.

Har man set toppen i sølv.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens, men der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum falder på ugebasis, mens RSI stiger og har ramt 70. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens.

Metalmarkedet: Industrimetallerne stiger igen, hvilket giver øget potentale for et godt afkast i mineselskaberne.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en positiv tendens i bomuld, kaffe, tømmer og sukker, mens der er en faldende tendens i kakao og orangejuice. På kornområdet er der en stabilisering i niveauet. Det betyder, at majs, havre og hvede bevæger sig vandret.

Er det toppen i olien?

Brent Spot fortsætter den stigende tendens og har ramt 65, hvilket var niveauet der blev testet før coronakrisen. Der er en positiv tendens i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80. Momentum på månedsniveau har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 68 og herefter i niveauet 72-73, mens der er støtte i niveauet 61 og herefter i niveauet 59.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.