Markedet vendt på 3 dage!

BørsUdsigten: Omvendt W-formation! Holder støtten i USD?

 

Wall Street lukkede lukkede tirsdag lavere med fald på mellem 0,6 pct. og 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med fald på mellem 0,3 pct. og 1,6 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede fra em stigning på 0,2 pct. til et fald på 1,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere til morgen, onsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,7 pct. (20,67 point) i indeks 3.093,20.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.093), blev den positive tertiære optrend brudt i 3.144 niveauet. Sekundært blev den bekræftede positive trendkanal med en stigende bundlinie i 3.127 niveauet brudt. Den sekundære trendkanal startede i begyndelsen af oktober.

BørsUdsigten’s forventer en fortsat bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.144 niveauet (købt i 3.081 niveauet). Genkøb ved brud 3.142 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.823 niveauet (købt i 2.948 niveauet). Genkøb ved brud af 3.133 niveauet. Strategi: Køb

Der er IKKE længere tale om “A Perfect Bull“, da S&P500 er gået i sælg. USD ligger fortsat i en tertiær konsolidering.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 0,4 pct. (6,74 point) i 1.106,40.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.106), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Chartet har konsolideret sig ud af accelerationen, og momentum er gået af optrenden. Der behøves en puster efter sidste måneds stigning på 4,9 pct.

Efter bruddet af 1.060 niveauet, ser BørsUdsigten fortsat et prisobjektiv på 1.150 niveauet på en måneds sigt, efter en eller flere konsolideringer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.108 niveauet (købt i 1.085 niveauet). Genkøb ved brud af 1.107 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet. (købt i 1.050 niveauet). Stop loss ved brud af 1.084 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,5 pct. (9 point) i indeks 1.698 – er der tale om en bekræftet nedtrend. Bruddet af 1.720 udløser et fornyet salgssignal.

BørsUdsigten noterer, at det 50 dages glidende gennemsnit er blevet brudt i 1.705 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet. Genkøb ved brud af 1.720 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (købt i 1.635 niveauet). Genkøb ved brud af 1.773 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,2 pct. (25 point) i indeks 12.989 – blev bundlinien i konsolideringen brudt. Angrebet mod toplinien i 13.300 niveauet er skudt til hjørne.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 13.225 niveauet (købt i 13.150 niveauet). Genkøb ved brud af 13.265 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 13.135 niveauet (købt i 12.473 niveauet). Genkøb ved brud af 13.300 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,746) til morgen, onsdag, er der nu tale om en omvendt W formation (M). Støttelinien ligger i 6,74 niveauet. Brud af dette niveau SKAL følges. Brydes dette niveau ses mindst en bevægelse ned til 6,69 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,775 niveauet (købt i 6,755 niveauet). Genkøb ved brud af 6,778 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,745 (solgt i 6,79 niveauet). Stop loss ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (61,25 USD) til morgen, onsdag, er den sekundære trendkanal blevet brudt og der er tale om mindst en sidelæns konsolidering.

Der er OPEC møde samt IPO i Aramco (Saudiarabiens nationale olieselskab)

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss i 62,2 niveauet. Genkøb ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 61,5 niveauet (købt i 60 niveauet). Genkøb ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.Rådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.