Den oversete genbrugsaktie

Signalet er gået i salg.

Alle taler om bæredygtigt og om at vi skal genbruge så meget så muligt i Danmark. Der er et selskab på børsen, der i mange år har været indenfor den katagori, men er blevet overset af mange og det er Brdr. Hartmann.

Hartmann-aktien ser ud til at have fundet støtte i niveauet 270, som er blevet testet 2 gange i løbet af de sidste par uger. Aktien testede tidligere i år modstandsniveauet 340, men blev afvist og handlet i niveauet 280.

Signalet er gået i salg.

Den positive tendens de sidste par dage betyder, at der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen, som dog forsvandt, da aktien lukkede under 280. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet bliver testet som en støttelinie.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic og kursen skal igennem 280, før der kommer nye signaler. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 300 som en modstandslinie.

MACD på ugebasis.

MACD er stadig under 0 og RSI er kun i 40, så indikationsmodellerne indikerer, at man skal afvente udviklingen. Den spekulative investor samler op på det nuværende niveau, mens den langsigtede investor afventer udviklingen og til kursen er brudt igennem 295.

MACD på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er 260-265 og herefter i niveauet 245, mens nærmeste modstandsniveau er ved 305 og herefter i niveauet 330.
Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation og ligger i en stigende tendens.

Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.  

Jeg ejer ikke aktier i Brdr. Hartmann.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.