Ubeslutsomt!

BørsUdsigten: Salgssignal i USD? Aktiemarkederne bouncer tilbage – Ny Optrend?

 

Wall Street lukkede onsdag lavere med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,2 pct. til morgen, torsdag. Undtagen Kospi der falder 0,4 pct.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere til morgen, torsdag.

 

Der offentliggøres beskæftigelsestal for USA i morgen, fredag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med en stigning på 0,6 pct. (19,56 point) i indeks 3.112,76.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.113), er der lidt uorden på chartet eller lidt ubeslutsomhed. Salgssignalet tertiært i 3.144 niveauet, og sekundært ved at bundlinie i 3.127 niveauet brudt, betyder mindst en opbremsning. Lige nu er der tale om en test af det gamle topniveau, og trendens styrke.

Der er opstået et lille gap mellem 3.095 niveauet og 3.105 niveauet, hvilket skal lukkes indenfor nærmeste fremtid.

BørsUdsigten’s forventer en fortsat bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.144 niveauet (købt i 3.081 niveauet). Genkøb ved brud 3.135 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.127 niveauet (købt i 2.948 niveauet). Genkøb ved brud af 3.153 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,8 pct. (8,88 point) i 1.115,28.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.115), tester vi igen toplinien i den tertiær sidelæns konsolidering. En stigning vil betyde nyt tertiært købesignal, en bekræftelse af styrken i den sekundært stigende og ny momentum.

Efter bruddet af 1.060 niveauet, ser BørsUdsigten fortsat et prisobjektiv på 1.150 niveauet på en måneds sigt, efter en eller flere konsolideringer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.108 niveauet. (købt i 1.085 niveauet). Stop loss ved brud af 1.102 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Stop loss ved brud af 1.086 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,6 pct. (28 point) i indeks 1.726 – er der tale om en test af den faldenede toplinie i 1.727 niveauet. Bruddet af 1.720 udløser et lille købesignal.

BørsUdsigten noterer, at det 50 dages glidende gennemsnit er blevet testet i 1.705 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet. Stop loss ved brud af 1.698 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (købt i 1.635 niveauet). Genkøb ved brud af 1.744 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,2 pct. (152 point) i indeks 13.141 – blev bundlinien i konsolideringen brudt. Der er igen angreb mod toplinien i 13.300 niveauet. BørsUdsigten skal have en lukning over dette niveau, for at annullere den lille nedtrend.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 13.225 niveauet (købt i 13.150 niveauet). Genkøb ved brud af 13.265 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 13.135 niveauet (købt i 12.473 niveauet). Genkøb ved brud af 13.300 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,742) til morgen, torsdag, er der nu tale om en omvendt W formation (M). Støttelinien ligger i 6,74 niveauet. Brud af dette niveau SKAL følges. Brydes dette niveau ses mindst en bevægelse ned til 6,69 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,775 niveauet (købt i 6,755 niveauet). Genkøb ved brud af 6,75 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,745 (solgt i 6,79 niveauet). Stop loss ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (62,8 USD) til morgen, torsdag, er den sekundære trendkanal blevet brudt, og der er tale om mindst en sidelæns konsolidering. Genoptagelse af optrenden ved brud af 64,4 niveauet. Bekræftelse af nedtrenden ved brud af 60,6 niveauet. Lille købesignal ved brud af 63,2 niveauet.

Der er OPEC møde samt IPO i Aramco (Saudiarabiens nationale olieselskab). En nedskæring af kvoten vil kunne hæve prisen. En kvotenedskæring vil få et selskab som Equinor til at stige. Johan Sverdrupfeltet der åbnede primo oktober er nu oppe på en produktion på 330.000 tønder om dagen.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 62,5 niveauet. Stop loss ved brud af 60,6 niveauet. Strategi: Køb  (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt ved bruddet af 62,5 niveauet. Stop loss ved brud af 61 niveauet. Strategi: Køb  (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.Rådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.