Korrektion og hva’ nu?

Aktiemarkederne bremser op, da deltagerne forventer en rentestigning i USA i den kommende tid.    Torsdagens nøgletal viste en uensartet tendens, hvilket giver en forventning om, at renteforhøjelsen er udsat.

cBrain vinder sit første udbud i Tyskland. cBrain skal baseres på F2-produktet ogimplementere et fagsystem hos en afdeling i en styrelse i den tyske centraladministration. cBrain har testet modstandsniveauet 48, men har i første omgang ikke haft Momentum til at bryde igennem. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, er næste modstand ved 55 og herefter i niveauet 60. Der er støtte i niveauet 42-44.

Carlsberg har indgået distributionssamarbejde med det amerikanske bryggeri Brooklyn Brewery i England. De to selskaber har længe haft et samarbejde kørende blandt andet i Norden. Carlsberg- aktien testede niveauet 680 i midten af august, men er faldet tilbage til niveauet 600-610. Momentum har etableret en bundformation på månedsniveauet. Nærmestr modstandsniveau er ved 645 og herefter i niveauet 680.

Per Aarsleff-selskabet Hansson & Knudsen er blevet renset for mistanke og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lukket sagen og destrueret det beslaglagte materiale. Teknisk er aktien faldet tilbage og tester støttelinien. Der er etableret et ”gap” i niveauet 157,5-158,5 og der er fortsat købssignal i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket giver en interessant indikation i aktien.

NNIT der kom på børsen i marts 2015 startede stille og roligt med små udsving, men i løbet af 2016 er der sket en forandring. Aktien svinger med flere pct. om dagen, hvilket har gjort aktien til en trading-aktie. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at aktien i løbet af 1-2 måneder kan komme til at stige. De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle faldende. Holder aktien sig i det nuværende niveau ved 210-220, så holder aktien sig over den tidligere bund ved 200 fra juni, så er aktien i en stigende trend. Tag aktien med på kandidatbænken med køb ved brud af niveauet 235.

FLSmidth har fået forlænget sin servicekontrakt med det ægyptiske cementselskab Wadi El Nile Cement Company, og kontrakten vil løbe fra januar 2017 til december 2021. Teknisk har aktien bevæget sig i en zigzag-bevægelse siden august 2015, hvor kursen faldt tilbage til niveauet 210. Zig-zag-bevægelsen har kørt i niveauet 230-270. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder på ugebasis og RSI stiger, mens Momentum bevæger sig vandret i niveauet. Signalmodellerne er begge gået i køb på ugebasis og har været det siden midten af juli. Nærmeste støtteniveau er ved 240, mens nærmeste modstandsniveau er ved 275. Afvent udviklingen i aktien.

Den kommende uge byder ikke på nogen interessante regnskaber fra det nordiske marked.

C20 indekset.
C20 indekset.

C20-indekset har i denne uge været nede og teste niveauet 900, men rejste sig igen og er handlet op i niveauet 930. Stigningen har trukket op i RSI og Momentum på ugebasis. RSI har været under 40, men er kommet op over igen. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen, hvilket indikerer, at danske aktier ikke er interessante i øjeblikket. Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie i niveauet 975, og for at den skal brydes, bør der bliver etableret et købssignal på ugebasis.

Nordisk portefølje
Stadig interessante aktier i Norden

nord

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.