Korrektion og hva’ nu?

C20 indekset.

Aktiemarkederne bremser op, da deltagerne forventer en rentestigning i USA i den kommende tid.    Torsdagens nøgletal viste en uensartet tendens, hvilket giver en forventning om, at renteforhøjelsen er udsat.

cBrain vinder sit første udbud i Tyskland. cBrain skal baseres på F2-produktet ogimplementere et fagsystem hos en afdeling i en styrelse i den tyske centraladministration. cBrain har testet modstandsniveauet 48, men har i første omgang ikke haft Momentum til at bryde igennem. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, er næste modstand ved 55 og herefter i niveauet 60. Der er støtte i niveauet 42-44.

Carlsberg har indgået distributionssamarbejde med det amerikanske bryggeri Brooklyn Brewery i England. De to selskaber har længe haft et samarbejde kørende blandt andet i Norden. Carlsberg- aktien testede niveauet 680 i midten af august, men er faldet tilbage til niveauet 600-610. Momentum har etableret en bundformation på månedsniveauet. Nærmestr modstandsniveau er ved 645 og herefter i niveauet 680.

Per Aarsleff-selskabet Hansson & Knudsen er blevet renset for mistanke og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lukket sagen og destrueret det beslaglagte materiale. Teknisk er aktien faldet tilbage og tester støttelinien. Der er etableret et ”gap” i niveauet 157,5-158,5 og der er fortsat købssignal i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket giver en interessant indikation i aktien.

NNIT der kom på børsen i marts 2015 startede stille og roligt med små udsving, men i løbet af 2016 er der sket en forandring. Aktien svinger med flere pct. om dagen, hvilket har gjort aktien til en trading-aktie. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at aktien i løbet af 1-2 måneder kan komme til at stige. De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle faldende. Holder aktien sig i det nuværende niveau ved 210-220, så holder aktien sig over den tidligere bund ved 200 fra juni, så er aktien i en stigende trend. Tag aktien med på kandidatbænken med køb ved brud af niveauet 235.

FLSmidth har fået forlænget sin servicekontrakt med det ægyptiske cementselskab Wadi El Nile Cement Company, og kontrakten vil løbe fra januar 2017 til december 2021. Teknisk har aktien bevæget sig i en zigzag-bevægelse siden august 2015, hvor kursen faldt tilbage til niveauet 210. Zig-zag-bevægelsen har kørt i niveauet 230-270. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder på ugebasis og RSI stiger, mens Momentum bevæger sig vandret i niveauet. Signalmodellerne er begge gået i køb på ugebasis og har været det siden midten af juli. Nærmeste støtteniveau er ved 240, mens nærmeste modstandsniveau er ved 275. Afvent udviklingen i aktien.

Den kommende uge byder ikke på nogen interessante regnskaber fra det nordiske marked.

C20 indekset.
C20 indekset.

C20-indekset har i denne uge været nede og teste niveauet 900, men rejste sig igen og er handlet op i niveauet 930. Stigningen har trukket op i RSI og Momentum på ugebasis. RSI har været under 40, men er kommet op over igen. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen, hvilket indikerer, at danske aktier ikke er interessante i øjeblikket. Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie i niveauet 975, og for at den skal brydes, bør der bliver etableret et købssignal på ugebasis.

 

 

DK Portefølje
Det bliver et farvel til Zealand Pharma på mandag.

dkport

Nordisk portefølje
Stadig interessant aktier i Norden

nord

USA afgør det hele

Torsdagens nøgletal fik markedet til at stige, da man forventer, at renteforhøjelse er skudt til hjørne. Men mange af de jobs, der er skabt i USA den seneste tid er lavtlønsjob, som ikke rykker så meget ved forbruget.

Den kommende uge byder på regnskab fra Adobe Systems, FedEx, General Mills, Carnival Corp., AutoZone samt Red Hat.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial Average har i denne uge været nede og teste 18.000, men har taget en rebound.  Faldet har givet et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 55, men har etableret en bundformation. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum, men hastigheden er aftagende. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 18.000. Nærmeste modstandsniveau er ved 18.500 og herefter i niveauet 19.000, mens der er støtte i niveauet 18.000 og i niveauet 17.500.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 er brudt igennem de 2150 og handles nu i niveauet 2100-2150. Tilbagefaldet har udløst et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis for første gang siden begyndelsen af juli. Trods salgssignal er indekset i en fortsat stigende trendkanal. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2125 som  en støttelinie. Niveauet 2125 har tidligere været en topformation tilbage i juni. Nærmest modstandsniveau er ved 2175.

Nasdaq Composite har været nede og tester niveauet 5100, men i første omgang har niveauet modstået trykket. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5000 som en støttelinie. Den nedre kanallinie ligger i niveauet 5100. Nærmeste støtteniveau er ved 4950. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på ugebasis, og indekset holder sig i den stigende trendkanal.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Japan falder tilbage
Det japanske marked er faldet tilbage i denne uge og tester igen støtteniveauet omkring 16,400. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb. Tilbagefaldet i indekset har givet et tilbagefald i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nikkei
Nikkei

Det lange glidende gennemsnit tester støttelinien ved niveauet 16.400. Nærmeste støtteniveau er ved 15.800, mens nærmeste modstandsniveau er ved 17.200.
Strategi: Ændre til hold fra køb.

Stockholm 30
Stockholm 30

OMX S30 har taget en pause i den stigende tendens og nærmer sig en test af støtteniveauet 1410. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 1370. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på ugebasis, og den samme tendens ses i RSI. Nærmeste modstandsniveau er ved 1440 og herefter i niveauet 1480, mens nærmeste støtteniveau er ved 1380.
Strategi: Fastholder køb.

Saab på ugebasis.
Saab på ugebasis.

SAAB er brudt igennem modstandsniveauet 300, og der er etableret et købssignal i de to signalmodeller i slutningen af juli. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 280 som en støttelinie. Der er positive signaler i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Næste modstandsniveau er ved 345. Anbefaler køb på niveauet.

DAX
DAX

Frankfurt, Dax 30 er faldet tilbage til støtteniveauet 10.400 og faldet har givet et ”gap” i niveauet 10431-10539. Faldet har endvidere betydet, at der er blevet etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er køb på ugebasis i modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 10250 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 10.800.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Chr. Hansen køber finske produkt af Valio

Chr. Hansen har i den uge underskrevet en aftale med Valio OY om køb af probiotisk stamme LGG (Lactabacillus rhamnosus GG). Aftalen betyder, at Chr. Hansen betaler EUR 73 mio. kr. til Valio, som omfatter varemærker og dertil hørende forretninger.

Det seneste kvartalsregnskab fra Chr. Hansen fra august viste en vækst i omsætningen på 10 pct. fra 228,1 EUR mio. til 249,8 EUR mio, mens EBIT viste en vækst på 11 pct. fra 63 EUR mio. til 51,6 EUR mio. Stigningen i omsætningen trak bruttomargin op til 53,3 pct. mod 52,4 pct, mens EBIT margin sluttede på 28,4 pct.

De forretningsområder der viste den kraftigste organiske vækst var Food Cultures & Enzymers samt Natural Colors, mens væksten i Health & Nutrition var beskeden grundet den negative udvikling i råvarepriserne på mælk og kød.

Den geografiske vækst er kommet i alle 4 områder, dog med svageste fremgang i Europa og Afrika mens den stærkeste har været i Nordamerika samt Asien, mens den svageste omsætningsvækst så man i Sydamerika.

Chr. Hansen
Chr. Hansen

Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden toppen i begyndelsen af juli, hvor aktien var i niveauet 445. Faldet i juli har efterladt grafen med et ”gap” i niveauet 428,4-443,1. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er i salg og har været det i 2-4 uger. Der har været en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet siden midten af 2015, men modellen har nu etableret en bundformation og stiger. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum falder, mens RSI stiger nede fra niveauet 20.

De glidende gennemsnit er blevet brudt og der er etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 400 og herefter i niveauet 410 og herefter i 430. Der er støtte nede i niveauet 380. Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Columbus, Torm og Lundbeck.

Columbus har taget et par store udsving i ugen, der er gået. Det skal ses i lyset af en stigning i år på 74,6 pct. Der er en divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fortsætter den stigende tendens, og så er der en faldende tendens i RSI og Momentum på ugebasis.

Columbus
Columbus

Nærmeste støtteniveau er ved kurs 11 og herefter i niveauet 10. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis og har været siden juli måned efter et kort salgssignal i perioden juni til juli. Tilbage i 2005 var kursen oppe i niveauet 15. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Torm
Torm

Torm har været i en faldende tendens året igennem og det til trods for gode fragtrater på tankmarkedet i begyndelsen af året. På ugebasis ser aktien uinteressant ud, og der skal en del til, før det vender. Momentum på månedsniveauet har etableret en stigende og er brudt igennem det glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at man skal holde øje med aktien og tage den med på kandidatbænken.

Lundbeck
Lundbeck

Lundbeck har på ugebasis ændret signal i Bollingerkanalen på ugebasis fra køb til salg, mens Parabolic holder fast i købssignalet. Trods denne uges tilbagefald så holder aktien sig i den stigende trendkanal. Det lange glidende gennemsnit ligger med støtte i niveauet 250-252.

Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til niveauet under 45. Momentum har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at man skal holde øje med aktien i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 275 og herefter i niveauet 290, mens nærmeste støtteniveau er ved 250-255. Afvent udviklingen i den kommende tid.

 

 

Interessant udvikling i visse metaller

Guldet bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 1310-1350. Den vandrette formation har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis for første gang i år. Købssignalet i Bollingerkanalen blev etableret i niveauet 1050-1100. RSI er faldet tilbage til niveauet 30 på ugebasis og Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation. Det indikerer, at markedsdeltagerne ikke er i panik siden man ikke søger tilflugt i guldet.

EUR/USD holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i slutningen af juli i niveauet 1,1 og nu har man ramt niveauet 1,125. Der er en positiv tendens i MACD på ugebasis, som har været i en stigende tendens siden slutningen af juli. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,13.

NOK/DKK holder fast i den stigende tendens, som blev etableret til i januar 2016. Købsignalet er genetableret og der er en positiv tendens i Momentum.

SEK/DKK forsøger derimod at holde fast i støtteniveauet omkring 78. Der er divergens mellem kursen og Momentum på ugebasis, idet den stiger. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg.

Metalvaremarkedet viser fortsat en uensartet tendens. Zink og tin er faldet lidt tilbage i denne uge, der er gået, og man holder fortsat fast i den stigende tendens. Kobber er steget, og der er etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens nikkel bevæger sig vandret i niveauet 480-520. Bly holder fast i den stigende tendens, som er blevet etableret

Landbrugsmarkedet oplever fortsat en uensartet tendens. Sukker har igen optaget den stigende tendens, mens sojabønner har stabiliseret sig i det nuværende niveau omkring 1250, mens majs samler kræfter i niveauet 500-515.

Olien
Olien

Brent Spot er igen faldet tilbage til støtteniveauet 46, som også blev testet i sidste uge. Faldet i denne uge betyder, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Trods tilbagefaldet i denne uge så er der fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Nærmeste modstandsniveau er ved 51 og støtteniveauet er ved 46 og herefter i niveauet 44.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.