Kan Trump redde markedet?

Trump har nøglerne til den kortsigtede retning, men hvad med den langsigtede retning? Den meget lave rente holder hånden under markedet.

Der er problemer med Santa Fe Group og långiver Proventus Capital, idet långiver siger, at afdragene ikke er blevet overholdt, hvilket tilbagevises af Santa Fe. Halvårsregnskabet onsdag viste et underskud på 4,1 mio. euro mod 5,5 mio. kr. euro i samme periode året før. Omsætningen faldt ligeledes tilbage. Aktien har de sidste mange år været i en faldende tendens og ser fortsat ikke spændende ud selv på det nuværende niveau.

Mandagens marked var noget af en kold dukkert for de fleste aktier i Asien og Europa. Nilfisk og NKT blev igen presset. Nilfisk har etableret nyt salgssignal på dagsniveauet og på ugebasis fastholder Bollingerkanalen sit salgssignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD har etableret en bundformation på ugebasis og stiger sammen med Momentum, mens RSI falder tilbage. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet.

NKT har blandede signaler på dags- og ugeniveauet, idet Bollingerkanalen på dagsniveauet er i køb mens. Kortsigtet er det køb og langsigtet er det salg. De tre indikationsmodeller på ugebasis bevæger alle sig vandret, så man bør afvente udviklingen. Momentum på månedsniveauet er ligeledes ved at etablere en topformation. Tag aktien med på kandidatbænken.

Tirsdag leverede SAS et regnskab, der igen luftede planer om et nyt besparelsesprogram og det var trods et godt regnskab ikke nok til at trække aktien op på dagen. Onsdag blev stemningen mere positiv og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, da de stiger og kursudviklingen som bare bevæger sig vandret. RSI har ramt 50, mens MACD fortsat er under 0. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket på sigt kan gøre aktien interessant. Aktien ser ikke interessant ud, før aktien bryder igennem kurs 10.

Fredag var der medvind til Ambu på børsen, da de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA anbefaler at skifte til engangsprodukterne, hvilket eliminerer risikoen for smittefare. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 90-110. Signalmodellen Bollinger er på dagsniveauet gået i køb og det samme er sket på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis RSI er over 60, mens MACD fortsat er under 0. Den spekulative investor bør  er med oppe fra start

I den kommende uge er der ikke nogen regnskaber fra de danske selskaber. Fra Sverige kommer der Sectra om tirsdagen, som vi har i porteføljen.  Onsdag er det Clas Ohlson, som har fundet en bundformation i niveauet 70-80 og i juni testede aktien 95, men blev afvist og handles nu i niveauet 80-85. Faldet betyder, at signalmodellerne er skiftet til salg fra køb, men tag aktien med på kandidatbænken.

C25 på ugebasis.

25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1090-1160. De glidende gennemsnit ligger side om side.
Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, hvilket gør, at indekset ser interessant ud, mens RSI er faldet tilbage til niveauet 50, men ligger fortsat over den tidligere bund. MACD er ved 0 og med en svagt stigende tendens.
Nærmeste støtteniveau efter 1090 er ved 1050, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1190 og herefter i niveauet 1200. Enkelte aktier ser interessante ud.

DK portefølje
Tager tabet i Rokwool.

Nordisk portefølje

Ny tur i karrusellen

Det amerikanske marked ser ud til at have fundet en bund og er steget lidt i ugen, der er gået. Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet antallet af nytilmeldt ledige var tæt på at ramme indenfor markedsdeltagernes forventninger. Til gengæld faldt antallet af igangværende bolighandler.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: American Eagle Outfitters, Navistar International, Endava, Cloudera Int., SecureWorks samt The Michaels Companies.

Dow Jones Industial Average bevæger sig vandret i niveauet 25.000-26.000 og det betyder, at indekset fortsat er i en stigende tendens, idet den tidligere er fra juni i niveauet 24.815. De tre indikationsmodeller har mistet pusten på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være ekstra opmærksom på trenden.

S&P 500 holder overordnet fast i den stigende tendens, idet den seneste bund fra august i niveauet 2850er stadig er over den foregående bund fra niveauet maj/juni, hvor indekset var i niveauet 2750. De tre indikationsmodeller på ugebasis har eller er ved at etablere en bundformation på ugebasis. RSI er under 50 og MACD er tæt på 0.

Der er fortsat en positiv tendens i indekset.

Kursudviklingen ligger under de glidende gennemsnit på ugebasis. Der er divergens mellem signalmodellerne, idet Parabolic er i køb og har været det siden januar, mens Bollingerkanalen har været i salg siden midten af august. Nærmeste støtteniveau er ved 2850 og herefter i niveauet 2750, mens nærmeste modstandsniveau er ved 3000.

Nasdaq Composite har samme formation som S&P 500. De glidende gennemsnit ligger over 8000, men kursen ligger i niveauet 7900. Der er ligeledes divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller, hvor RSI har ramt 42, mens MACD er ved 0.

Nasdaq holder fast i den stigende tendens,

Momentum på månedsniveauet er stadig i en stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 7600 og herefter i niveauet 7400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 8200.
Strategi: Afvent udviklingen.

Japan har fundet støtte
Det japanske indeks bevæger sig vandret i niveauet 20.500-22.000. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen som en modstandslinie i niveauet 21.400. Signalmodellerne er alle i salg på ugebasis og kursen skal over 21.500, før signalet skifter til køb.

Hold øje med Japan.

De tre indikationsmodeller er alle faldende på ugebasis, men Momentum på månedsniveauet er vendt rundt og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 22.000, mens det nærmeste støtteniveau er ved 19.500.
Strategi: Man skal fortsat afvente udviklingen.

OMX Stockholm 30 har taget en pæn rebound i denne uge, idet flere af de store cykliske aktier er vendt rundt. Indekset har testet niveauet 1500 to gange i de sidste 3 måneder. Signalmodellerne er begge i salg og har været det siden begyndelsen af august.

Det svenske marked bevæger sig vandret.

De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i august og det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 1600. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, mens Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1480 og nærmeste modstandsniveau er ved 1700.
Strategi: Afvent udviklingen.

Frankfurt Dax 30 har også taget en reboud i denne uge og indekset handles nu i niveauet 11.900 her fredag eftermiddag. Det lange glidende gennemsnit ligger stadig i niveauet 12.000 som en modstandslinie. Signalmodellerne er begge i salg på ugebasis og kursen skal igennem 12.500, før der bliver etableret et købssignal.

DAX har genfundet noget af styrken.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og RSI har etableret en bundformation og stiger, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Momentum er i en stigende tendens på månedsbasis, hvilket giver en positiv indikation.
Strategi: Salgssignal i DAX.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er: Chr. Hansen, RTX og Scandinavian Tobacco Group.

Chr. Hansen ser ud til at have fundet et støtteniveauet omkring 530-560. Stigningen i den betyder, at der er etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis skal kursen over 600, før signalmodellerne ændres fra køb til salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 650 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation. RSI er under 20 og MACD er under 0.

Er det bunden i Chr.

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Støtteniveauet 540 skal holde, ellers er det næste støtteniveau ved 500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 600 og herefter i niveauet 650. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

RTX var en tur under 150 i begyndelsen af juni, og man har siden rettet sig og handles nu i niveauet 170. Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og i Parabolic. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross” for 3 uger siden. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum begge stiger på ugebasis, mens RSI er faldet tilbage til niveauet 60.

RTX i nye trend op ad.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 225, mens nærmeste støtteniveau er ved 150 og herefter i niveauet 120. Anbefaler køb på niveauet.

Scandinavian Tobacco Group har været i en faldende tendens siden februar 2018, hvor aktien blev handlet i niveauet 124-126 og i dag er kursen i 74-76. Der er etableret en stigende tendens og Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet og det samme har de glidende gennemsnit.

Det ser interessant ud.

På ugebasis har signalmodellen endnu ikke skiftet til køb med et brud af niveauet 76,5 og 82. De tre indikationsmodeller Momentum, MACD og RSI er alle vendt rundt og stiger. RSI er tæt på 50, mens MACD stadig er under 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 81-83 og herefter i niveauet 89-90, mens nærmeste støtteniveau er ved 72. Aktien tages med på kandidatbænken.

Er optrenden stoppet for guldet
Guldet holder fast i den stigende tendens og prisen har ramt niveauet 1550. RSI har bevæget sig i niveauet 90 siden slutningen af juni og det indikerer, at guldet er meget overkøbt  i øjeblikket, så der er brug for en korrektion ned til niveauet 1500 i første omgang.

Har vi set en topformation?

SEK/DKK: Den svenske krone har taget et dyk og ramte nivauet 69 på ugebasis. Der er faldende tendens i de tre indikationsmodeller, hvilket indikerer, at den svenske krone skal længere ned.

EUR/USD: Er nu under 1,12 og har en svagt sivende tendens.

Metalmarkedet: Det er fortsat kun nikkel, der er i køb, mens de øvrige industrimetaller fortsat er i salg.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en positiv tendens i mælkemarkedet og indenfor tømmer, kaffe samt soja.

Ny stigning på vej??

Brent Spot har etableret en stigende tendens på dagsniveauet og de første købssignaler er dukket op. Der er overordnet en faldende tendens fortsat og signalmodellerne er i salg på ugebasis. Afvent med køb i oliebranchen.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.