Kan Trump redde markedet?

Trump har nøglerne til den kortsigtede retning, men hvad med den langsigtede retning? Den meget lave rente holder hånden under markedet.

Der er problemer med Santa Fe Group og långiver Proventus Capital, idet långiver siger, at afdragene ikke er blevet overholdt, hvilket tilbagevises af Santa Fe. Halvårsregnskabet onsdag viste et underskud på 4,1 mio. euro mod 5,5 mio. kr. euro i samme periode året før. Omsætningen faldt ligeledes tilbage. Aktien har de sidste mange år været i en faldende tendens og ser fortsat ikke spændende ud selv på det nuværende niveau.

Mandagens marked var noget af en kold dukkert for de fleste aktier i Asien og Europa. Nilfisk og NKT blev igen presset. Nilfisk har etableret nyt salgssignal på dagsniveauet og på ugebasis fastholder Bollingerkanalen sit salgssignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD har etableret en bundformation på ugebasis og stiger sammen med Momentum, mens RSI falder tilbage. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet.

NKT har blandede signaler på dags- og ugeniveauet, idet Bollingerkanalen på dagsniveauet er i køb mens. Kortsigtet er det køb og langsigtet er det salg. De tre indikationsmodeller på ugebasis bevæger alle sig vandret, så man bør afvente udviklingen. Momentum på månedsniveauet er ligeledes ved at etablere en topformation. Tag aktien med på kandidatbænken.

Tirsdag leverede SAS et regnskab, der igen luftede planer om et nyt besparelsesprogram og det var trods et godt regnskab ikke nok til at trække aktien op på dagen. Onsdag blev stemningen mere positiv og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, da de stiger og kursudviklingen som bare bevæger sig vandret. RSI har ramt 50, mens MACD fortsat er under 0. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket på sigt kan gøre aktien interessant. Aktien ser ikke interessant ud, før aktien bryder igennem kurs 10.

Fredag var der medvind til Ambu på børsen, da de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA anbefaler at skifte til engangsprodukterne, hvilket eliminerer risikoen for smittefare. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 90-110. Signalmodellen Bollinger er på dagsniveauet gået i køb og det samme er sket på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis RSI er over 60, mens MACD fortsat er under 0. Den spekulative investor bør  er med oppe fra start

I den kommende uge er der ikke nogen regnskaber fra de danske selskaber. Fra Sverige kommer der Sectra om tirsdagen, som vi har i porteføljen.  Onsdag er det Clas Ohlson, som har fundet en bundformation i niveauet 70-80 og i juni testede aktien 95, men blev afvist og handles nu i niveauet 80-85. Faldet betyder, at signalmodellerne er skiftet til salg fra køb, men tag aktien med på kandidatbænken.

C25 på ugebasis.

25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1090-1160. De glidende gennemsnit ligger side om side.
Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, hvilket gør, at indekset ser interessant ud, mens RSI er faldet tilbage til niveauet 50, men ligger fortsat over den tidligere bund. MACD er ved 0 og med en svagt stigende tendens.
Nærmeste støtteniveau efter 1090 er ved 1050, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1190 og herefter i niveauet 1200. Enkelte aktier ser interessante ud.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.