Op – på Trods?

BørsUdsigten: Rent Købesignal i S30! Købesignal i DAX! Utrolig stærk USD!

 

Wall Street lukkede fredag, uforandret fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,1 pct. efter en positiv åbning for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. Bemærk at USA holder lukket i dag, mandag.

Asien noteres uensartet fra en stigning på mellem 1,1 pct. til et fald på 0,5 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,9 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street holder lukket i dag, mandag.

C20 indekset ses åbne uforandret til lavere nu til morgen, mandag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med en stigning på 0,1 pct. (1,88 point) i indeks 2.926,46. For ugen blev det til en stigning på 2,8 pct. for måneden blev det til et fald på 0,2 pct. og år til dato en stigning på 16,7 pct.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.926), er der fortsat tale om en bekræftet sidelæns konsolidering med en toplinie i 2.940 niveauet og en bundlinie i 2.840 niveauet. Købesignal ved brud af 2.940, salgssignal ved brud af 2.840 niveauet.

Spekulativt er der et “gap” der skal lukkes mellem 2.910 niveauet og 2.890 niveauet.

Børsudsigten vurderer fortsat, at der er to scenarier i den nuværende situation:

Får vi et brud af 3.027, vil vi se en test af 3.150-200 niveauet inden ultimo 2019.

Modsat kan vi også se en midlertidig top i form af en dobbelt top og en falddybde til 2.400 niveauet.

Der er alt mulig grund til at holde øje med den sidelæns konsolidering efter en test af bundlinien i 2.843-40 niveauet. Bundlinien afviste, men bekræftet brud af det gamle bundniveau i 2.843-40 niveauet vil bekræfte starten på ben 2 i i den faldende trend. Det skyldes at negative korrektioner/korrektive bevægelser oftest – men ikke altid – har to bølger! Jo længere tid der går med konsolideringen jo mindre sandsynligt bliver det med et brud ned.

Udbrud fra konsolideringen SKAL følges. EXIT af amerikanske aktier ved bekræftet brud af 2.843-40 niveauet og / eller 2.730 niveauet.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.893 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.910 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af 2.977 niveauet. Genkøb ved brud af 2.940 niveauet. Strategi: Sælg 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 0,5 pct. (5,46 point) i 1.032,13. For ugen blev det til et fald på 0,2 pct. (2,38 point), og år til dato 15,8 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der dannet en spekulativ/tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.037 niveauet og en bundlinie i 1.025 niveauet. Brud heraf skal følges spekulativt/tertiært. Der er fortsat tale om en sekundær optrend. Nyt købesignal / bekræftelse af trend ved brud af 1.037 niveauet, salgssignal ved brud af 1.025 niveauet.

Der er fortsat tale om et angreb på toppen i 1.037 niveauet, og brud heraf vil være ny Alle Tiders Højeste (All Time High/ATH) for OMXC20 indekset.

Et brud af 1.037 niveauet vil indikerer en test af 1.100 niveauet indenfor de næste 4 måneder.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.030 niveauet. Genkøb ved brud af 1.037 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.009 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.024 niveauet (testes NU). Strategi: Køb.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,2 pct. (18 point) i indeks 1.577 – er der tale om et udbrud af en symmetrisk kileformation ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.567 niveauet. Købesignalet efter bruddet af den omvendte kileformation ved bruddet af 1.540 niveauet, blev bekræftet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.540 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.560 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,567 niveauet. Stop loss ved brud af 1.530 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,9 pct. (100 point) i indeks 11.939 – er der tale om en konsolidering og en stigende tertiær trend, der dog har tabt momentum. Toplinien i 11.840 niveauet er blevet brudt og udløst købesignal. Næste stop i den nuværende formation er 12.135 niveauet.

Der er fortsat mulighed for en større SHS formation. Der er tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelt top (midlertidig topformation). Neckline i 11.625 niveauet blev brudt. For at annullere den mulige SHS formationen skal vi have en lukning over 12.647 niveauet. Endelig bekræftelse på topformationen, og EXIT-niveau ved brud af 11.400 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.850 niveauet. Stop loss ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.840 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Stop loss ved brud af 11.730 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK til morgen (6,786), er der tale om en acceleration efter bruddet af toplinien i den omvendt kileformation. Bruddet af 6,74 niveauet har udløst et rent sekundært købesignal, og brud af 6,69 niveauet udløser sekundært salgssignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,732 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Stop loss ved brud af ved brud af 6,69 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (59) er der tale om et brud af den tertiære stigende trend. Bruddet af 59,90 niveauet har udløst et tertiært salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten udløst et lille take profit ved bruddet af 59,90 niveauet. Genkøb ved brud af 59,75 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært ligger har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 61,75 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten vil de kommende 6 uger muligvis ikke være i fuld længde. Den gamle “redacteur” er på efteruddannelse (;-D)

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.