Julerally i udsigt

Weekendens G20 topmøde i Argentina giver nok ikke svar på handelskrigen og man skal nok heller ikke sætte næsen op efter alt for mange forsonende toner fra de 2 ledere.

Det må være de kommende nøgletal, der skal være med til at fortælle den positive historie i markedet og give markedsdeltagerne et julerally.

NKT tog en pæn rebound mandag med flere andre danske aktier, som har været presset i den seneste tid. Det første ”gap” er næsten blev lukket i niveauet 94,9-110,1, mens næste  modstandsniveau er ved 192-195. Aktien er fortsat i en faldende tendens på ugebasis og kursen skal over 125, før den faldende tendens er blevet brudt. De sidste par dages rebound har etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Den kortsigtede spekulant er med, mens den langsigtede afventer udviklingen.

Ørsted afholder kapital-markedsdag onsdag. Aktien startede dagen med en pæn stigning, men ved middagstid var det afløst af en faldende tendens i aktien. Faldet skyldes muligvis frygt for et fald i udbyttebetalingerne i fremtiden mod de forventede store investeringer Ørsted vil gøre i grøn energi. Teknisk er aktien i en stigende trendkanal siden købssignalet i marts 2017. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens og den seneste bund ligger højere end den foregående bund. Den nedre støttelinie er i niveauet 420 og den øvre er i niveauet 480. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet.

Baltic Dry-indekset stiger igen, hvilket har fået dampen op på D/S Norden. Aktien tester modstandsniveauet 100, som også er blevet testet i oktober og i begyndelsen af november. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af kursudviklingen, men det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 101 som en modstand. Signalmodellerne er i salg på ugebasis, men et brud over 100 vil ændre det til køb. Der er en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt 55. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Næste modstandsniveau er ved 104 og herefter i niveauet 112. Afvent udviklingen i aktien.

Olieprisen er faldet og giver fordele til flyselskaberne, da det er en af de største udgiftsposter i deres regnskab. SAS-aktien har været nede og teste støtteniveauet 13,5 og er nu handlet op i niveauet 16 kr. pr. aktie. Der er dermed etableret en stigende tendens på ugebasis, da den seneste bund ligger i niveauet 13,5-14 mod den tidligere bund ved 12-12,5. Modstandsniveauet 16-16,5 er blevet testet i maj og i slutningen af september og nu i november. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 16-16,5 så er næste modstandsniveau ved 19-19,5. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Anbefaler køb på det nuværende niveau.

Matas holder fast i den stigende tendens. Aktien etablerede en bund i juli i niveauet omkring 50 og herefter i niveauet 60 i oktober og støtteniveauet 65 testes i øjeblikket. Den overordnede tendens er stigende. Momentum er stigende på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 75 og herefter i niveauet 80-85.

I den kommende uge er der fortsat et par regnskaber fra danske selskaber. SAS kommer med deres årsregnskab, mens Flügger kommer med kvartalsregnskab.

Hold støtteniveauet.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1000-1060. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der fortsat salg i signalmodellerne på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blev brudt af den stigende tendens i kursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1100 som en modstandslinie. MACD, Momentum og RSI har på ugebasis etableret en bundformation, hvilket indikerer, at markedet forsøger at stabilisere sig i det nuværende niveau.

 

DK portefølje
Novo Nordisk er på salgslisten. 

Nordisk portefølje

 

Nyt signal i USA

Torsdagens amerikanske nøgletal viste torsdag en noget blandet tendens, idet antallet af nytilmeldte ledige var højere end ventet, mens privatforbruget steg med 0,6 pct. i oktober mod forventede 0,4 pct.

I den kommende uge er der regnskaber fra en række mindre selskaber: Dollar General Cor., The Kroger Co., Brown-Forman Corp., Hewlett Packard Enterprise samt AutoZone og Vail Resorts.

Dow Jones Industrial Average fandt støtte i niveauet 24285, som også tidligere var et støtteniveau tilbage i begyndelsen af november. Nærmeste modstandsniveau er 25.500 og herefter i niveauet 26.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 24.500.

S&P 500 er kommet over 2750 og indekset har etableret en svagt stigende tendens. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2750 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800 som en modstandslinie. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 2600-2640, mens nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 2800-2820 og der er ”gap” i niveauet 2816,94-2862,08.

Dobbelt bund.

Momentum på ugebasis er i en stigende tendens, men den seneste bundformation ligger lavere end den forrige bund.

Nasdaq Composite handles i niveauet 7100-7300 efter indekset var en tur under 6900. Nærmeste støtteniveau er ved 6800 og herefter er der støtte i niveauet 6450, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7500 og herefter i niveauet 7700.

Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 7300 som en modstandslinie, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7650.

Momentum på månedsniveauet har samme formation som i S&P 500, hvor der er en stigende tendens, men den seneste bund ligger lavere end den foregående.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Det stiger i Japan

Det japanske marked fortsætter den stigende tendens og der er etableret købssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er salg på ugebasis. Kursen skal over 23.500, før der bliver etableret et købssignal i signalmodellerne på ugebasis.

Japan holder fast i den positive udviklingen.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum stiger, mens MACD bevæger sig vandret og RSI fortsætter den faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 21.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 24.000. Der er flere ”gaps” i dagsgrafen, som over tid skal lukkes.
Strategi: Hold fast i hold-anbefalingen.

OMX Stockholm 30 har etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”. På ugebasis der er salg i signalmodellerne. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1515 som en modstandslinie og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1580. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret, mens Momentum og RSI begge stiger.

S30 på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 1540 og herefter i niveauet 1590-1600.
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Elekta har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” for 5 uger siden, og der er en faldende tendens i aktiekursen.

På kandidatbænken.

De tre indikationsmodeller har etableret en bundformation på ugebasis. Momentum og RSI har etableret en dobbelt bundformation.

Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 140, mens nærmeste støtteniveau er ved 100 og herefter er næste støtteniveau ved 90. Anbefaler at man afventer udviklingen til kursen er brudt over 115.

Frankfurt Dax 30 bevæger sig vandret i niveauet omkring 11.200-11.400. Den vandrette formation betyder, at der ikke er skabt nogen nye signaler på dagsniveauet, så de er fortsat i salg. Den samme tendens ses på ugebasis, hvor Bollingerkanalen og Parabolic er i salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.000, mens det korte  glidende gennemsnit er i niveauet 11.400.

Det er presset.

Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 20. Momentum på månedsniveauet forsøger fortsat at finde en bundformation, men det glidende gennemsnit er endnu ikke brudt igennem nedefra. Nærmeste støtteniveau er ved 11.000 og herefter i niveauet 10.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 11.800 og herefter i niveauet 12.000.
Strategi: Hold på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Pandora, Per Aarsleff Holding og Vestas

Pandora er fortsat i den faldende tendens mens der på dagsniveauet er etablerer et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etablerede et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der salgssignal i flere signalmodeller og det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 400 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis i det MACD fald mens Momentum stiger. RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring de 40.

Stadig i nedre trend.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens hvilket indikerer at man skal afvent udviklingen. Nærmest støtteniveau er ved 340 og herefter i niveauet 320 mens nærmest modstandsniveau er ved 440 og herefter i niveauet 490 – 500. Anbefaler at man afventer udviklingen.  

Per Aarsleff Holding har været i en faldende tendens siden slutningen af august hvor aktien blev handlet i niveauet 265 og i dag handles aktien i niveauet 200 efter en test af 190 i midten af november. Stigning har givet et købssignal på dagsniveauet

Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis og det korte glidende ligge i niveauet 210 mens det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 230.

Afvent udviklingen.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller i det MACD fortsætter den faldende tendens mens RSI og Momentum begge stiger.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende hvilket indikerer at man skal afvent udviklingen.

Vestas har genetableret købssignalet på dagsniveauet og grafen er i en stigende tendens. Aktien tester modstandsniveauet 500 og dermed er ”gappet” fra november 2017 lukket. Næste ”gap” er i niveauet 530-564,5 og er også fra november.

På ugebasis er der ligeledes køb i signalmodellerne på ugebasis og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af september. Den positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over 0.

Vestas med på kandidatbænken.

Nærmeste modstandsniveau er 540-550, mens nærmeste støtteniveau er ved 455.

Momentum på månedsniveauet er i en opadgående tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Giver aktien en købsanbefaling ved brud af 500 og indtil da afvent udviklingen.

 

Stabil udvikling i guldet   

Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1210-1230. Den vandrette formation i kursen har trukket tempoet ned i RSI og Momentum på ugebasis, mens MACD fortsætter den stigende tendens. Der er købssignal i signalmodellerne på ugebasis og støttelinien ligger i niveauet 1180 og herefter i niveauet 1200.

EUR/USD: bevæger sig vandret i niveauet 1,13-1,14. Der er salgssignal i flere modeller. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og RSI er i en faldende tendens, mens Momentum stiger.

SEK/DKK: er i en stigende tendens men der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI falder og Momentum stiger, mens MACD er ved at etablere en topformation.

Metalvaremarkedet: taber Momentum og der er nu en faldende tendens i aluminium, nikkel, tin samt zink, mens kobber og bly bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet: Der er uensartet tendens, hvor der er flere afgrøder, som har skiftet retning den seneste tid. Palmeolie fortsætter den faldende tendens, mens sojabønner bevæger sig vandret. Bomuld har fundet en bundformation.

Brent Spot har fortsat den faldende tendens og er nu handlet under de 60 dollar for en tønde olie, Den faldende tendens i olieprisen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 56-57, mens første modstandsniveau er ved 63.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.