Julerally i udsigt

Weekendens G20 topmøde i Argentina giver nok ikke svar på handelskrigen og man skal nok heller ikke sætte næsen op efter alt for mange forsonende toner fra de 2 ledere.

Det må være de kommende nøgletal, der skal være med til at fortælle den positive historie i markedet og give markedsdeltagerne et julerally.

NKT tog en pæn rebound mandag med flere andre danske aktier, som har været presset i den seneste tid. Det første ”gap” er næsten blev lukket i niveauet 94,9-110,1, mens næste  modstandsniveau er ved 192-195. Aktien er fortsat i en faldende tendens på ugebasis og kursen skal over 125, før den faldende tendens er blevet brudt. De sidste par dages rebound har etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Den kortsigtede spekulant er med, mens den langsigtede afventer udviklingen.

Ørsted afholder kapital-markedsdag onsdag. Aktien startede dagen med en pæn stigning, men ved middagstid var det afløst af en faldende tendens i aktien. Faldet skyldes muligvis frygt for et fald i udbyttebetalingerne i fremtiden mod de forventede store investeringer Ørsted vil gøre i grøn energi. Teknisk er aktien i en stigende trendkanal siden købssignalet i marts 2017. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens og den seneste bund ligger højere end den foregående bund. Den nedre støttelinie er i niveauet 420 og den øvre er i niveauet 480. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet.

Baltic Dry-indekset stiger igen, hvilket har fået dampen op på D/S Norden. Aktien tester modstandsniveauet 100, som også er blevet testet i oktober og i begyndelsen af november. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af kursudviklingen, men det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 101 som en modstand. Signalmodellerne er i salg på ugebasis, men et brud over 100 vil ændre det til køb. Der er en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt 55. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Næste modstandsniveau er ved 104 og herefter i niveauet 112. Afvent udviklingen i aktien.

Olieprisen er faldet og giver fordele til flyselskaberne, da det er en af de største udgiftsposter i deres regnskab. SAS-aktien har været nede og teste støtteniveauet 13,5 og er nu handlet op i niveauet 16 kr. pr. aktie. Der er dermed etableret en stigende tendens på ugebasis, da den seneste bund ligger i niveauet 13,5-14 mod den tidligere bund ved 12-12,5. Modstandsniveauet 16-16,5 er blevet testet i maj og i slutningen af september og nu i november. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 16-16,5 så er næste modstandsniveau ved 19-19,5. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Anbefaler køb på det nuværende niveau.

Matas holder fast i den stigende tendens. Aktien etablerede en bund i juli i niveauet omkring 50 og herefter i niveauet 60 i oktober og støtteniveauet 65 testes i øjeblikket. Den overordnede tendens er stigende. Momentum er stigende på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 75 og herefter i niveauet 80-85.

I den kommende uge er der fortsat et par regnskaber fra danske selskaber. SAS kommer med deres årsregnskab, mens Flügger kommer med kvartalsregnskab.

Hold støtteniveauet.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1000-1060. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der fortsat salg i signalmodellerne på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blev brudt af den stigende tendens i kursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1100 som en modstandslinie. MACD, Momentum og RSI har på ugebasis etableret en bundformation, hvilket indikerer, at markedet forsøger at stabilisere sig i det nuværende niveau.

Den nordisk portefølje

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.