Julen står for døren

Julen står for døren. Produktion af gaverne der skal under træet er i fuld gang og bookningen af container for transporten er skudt i gang. Der er en vandret formation i raterne indenfor containerskibene, hvilket kan ses i kurserne på containerrederierne.

A. P.  Møller-Mærsk bundede i 11.100 i marts og næste bund var i maj i niveauet 11.775, hvilket formationsmæssigt giver en dobbelt bund.
De glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et Golden Cross for 7 dage siden. På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.000 som en modstandslinie.


De tre indikationsmodeller på ugebasis stiger. RSI har ramt 58 på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er fortsat under middelværdien 0 på ugebasis.
Den overordnede tendens er fortsat i en faldende tendens og trenden er først vendt ved brud af 14.100-14.200. Aktien er på kandidatbænken.

MPC Container Ships er noteret på den norske børs. MPC Container har en række mindre containerskibe. Aktien har været i en svagt stigende tendens siden bunden i januar. Der er divergens mellem Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet. Bollingerkanalen er i salg, mens kursgrafen er i køb med et Golden Cross tilbage i midten af maj.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Der er en positiv tendens i MACD som er over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 25 og herefter i niveauet 29-30, mens der er støtte i niveauet 18 og herefter i niveauet 15. Aktien ser interessant ud på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.