Bliver det til en omvendt skulder-hoved-skulder formation?

Det kinesiske marked har etableret nye købssignaler på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dag har etableret et Golden Cross. Bollingerkanalen etablerede købssignal for 6 dage siden.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Kursen skal over 20.000, før signalet skifter.

Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI har ramt 36 på ugebasis. MACD er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 21.000 og herefter i niveauet 22.500.
Holder tendensen, bliver der etableret en skulder-hoved-skulder formation, hvilket på sigt kan sende det kinesiske marked op i 30.000.
Strategi: Køb kinesiske aktier via investeringsforeninger eller etf´er.

 

Inflationen falder og aktierne stiger

Inflationen fortsætter den faldende tendens og aktierne fortsætter den stigende tendens. Det japanske marked har givet alle andre markeder baghjul i år. Det store spørgsmål er, om det kan fortsætte.

Mandag var der fokus på A. P. Møller-Mærsk, da containerraterne er begyndt at stige. Aktiekursen bevæger sig vandret i niveauet 11.500-13.000. Der er gap i niveauet 11.625-15.265. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og kursgrafen, mens der på ugebasis fortsat er salg i begge modeller. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er over 60. Aktien ser interessant ud på niveauet.  Rockwool B havde også en positiv dag med en stigning på 3 pct. Aktien ser ligeledes interessant ud på niveauet.

Tirsdag var det fortsat A. P. Møller-Mærsk som løb med opmærksomheden, mens også Asetek var blandt de mest stigende aktier. Blandt de mest faldende aktier var Green Hydrogen Systems som udstedte nye aktier til 4,5 pr. Aktien handles vandret i niveauet 25-30. Anbefaler at man afventer udviklingen i selskabet.

Onsdag var der opjustering fra Vestjysk Bank og Sydbank. Begge opjusterede forventningerne til 2023 og følger derfor efter Ringkjøbing Landbobank. Mon ikke der kommer flere i løbet af sommeren.

Sommeren er startet tidligt i Nordeuropa, hvilket er positivt for selskaber der nyder godt af varme som bryggeri, is-producenter samt turistindustrien. I Danmark er det bryggerierne Harboes og Royal Unibrew som er rettet mod det område. Teknisk havde Royal Unibrew etableret et salgssignal i sidste uge, men nu er udviklingen vendt. RSI er steget til 55. Royal Unibrew er i Trendsporteføljen med målkurs 700.

Harboes Bryggeri er med regnskab i næste uge. Teknisk er Harboe-aktien i en stigende tendens, hvilket har fået Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger til at etablere et købssignal i februar og marts. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvor Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, mens RSI er i 68. Men Harboes er ikke kendt for en aktionærvenlig politik, så man skal overveje en investering i selskabet.

I den anden ende var FLSmidth som også er en portefølje-aktie i Trendsporteføljen. Aktien faldt med 1,6 pct. Teknisk ligger aktien fortsat i en stigende trend. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på ugebasis. RSI har ramt 78. Momentum er stigende på ugebasis, mens MACD er faldende. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet.

Torsdag rettede Noble sig, da Holland arbejder på at lukke deres største gasfelt ved Groningen, da  man fortsat har skader på omkring 327.000 hus i området. Der vil derfor fortsat være brug for at finde nye felter til gasudvinding.
Teknisk handles aktien vandret i niveauet 250-280. Der er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger fortsat indikerer afvent.

Regnskab i den kommende uge er Roblon som er aktuel onsdag. Torsdag er det Harboes Bryggeri. I Sverige er det regnskab fra SkiStar tirsdag som er mest interessant.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1800-1900. På dagsniveauet er der divergens mellem de glidende gennemsnit og Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Death Cross ved månedsskiftet maj/juni.
På ugebasis er der køb i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 65. Momentum er over det glidende gennemsnit i modellen, mens MADC er faldet tilbage, men modellen er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Der er støtte i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1750.

 

Prisfald på analyseprogrammet Vikingen

Priserne er faldet på alle Vikingprogrammerne, hvilket giver dig mulighed for at følge med i markedet til endnu lavere pris end tidligere.

Vikingen Mini: Ny pris er 495 kr. mod 579 kr.

Der er 5 analysemodeller som blandt andet dækker kursgraften, Momentum og RSI.
Databasen består af alle de store nordiske aktier med regnskabstal på alle samt 27 internationale indeks som S&P 500, Nasdaq, DAX og EuroNext 100.

Se de nye priser på Vikingen – tryk her.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.