Ingen Klar Trend!

BørsUdsigten: Mulighed for Midlertidig Topformation i flere Indeks! USD fortsat Stærk! Flere Sceneskift?

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres overvejende højere med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,5 pct. til morgen, fredag. Hong Kong undtaget med et fald på 0,7 pct. Kina holder lukket,

Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,0 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,0 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen fredag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.641 minus 0,6 pct. (141 point) nu til morgen, fredag (handles fortsat) blev den tertiært stigende trend brudt i 24.760 niveauet. Brud udløser spekulativt salg, og mindst en fortsat konsolidering. Salgssignal udløses tertiært ved brud af den stigende trend i 24.760 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.760. Genkøb ved brud af 25.000 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.217 niveauet (bekræftet) 24 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite

Kina Holder Lukket.

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.980 plus 0,3 pct. (9 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om en bekræftet tertiær optrend. Brud af vores top i 2.958 niveauet udløste et nyt købesignal / bekræftelse.

BørsUdsigten noterer, at den gamle modstand nu støtte i 2.958 niveauet er blevet testet, efterfølgende af en reversal. Det forstærker købesignalet!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.935 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.970 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.912 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Ser BørsUdsigten Nikkei225 (22.563 plus 1,4 pct. (304 point) er der udsendt et salgssignal ved bruddet af 22.325 niveauet. Købesignal ved brud af toplinien i 22.600 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.325. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.084 plus 1,1 pct. (33 point) er der tale om brud en test af bundlinien den gamle støtte nu modstand i 3.095 niveauet. Der er udsendt et salgssignal efter bruddet ned i konsolideringen.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet!

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! På kort sigt en midlertidig topformation.

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666).

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up” og en endelig bekræftelse ved bruddet af 3.400 niveauet!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang, men endnu ikke bekræftet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.120 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.254 – minus 0,3 pct. (3 point), er der tale om en tertiær negativ trend. Brud af 1.270 niveauet udløser et tertiært købesignal og brud af 1.263 niveauet indikerer mindst en konsolidering.

BørsUdsigten noterer, at købesignalet og ATH (Alle Tiders Højeste) KAN være et falsk købesignal, og dermed et stærkt salgssignal (reversal). Bruddet af den stigende trendlinie i 1.268 niveauet udsendte et spekulativt salgssignal.

EXIT ved brud af 1.200 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.268 niveauet (ændret fra 1.243 niveauet). Genkøb ved brud af 1.270 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.237 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.661 plus 1,1 pct. (18 point), er der tale om en negativ tertiær trend, der ved brud af 1.675 niveauet kan udvikle sig til en positiv fortsættelse. Tertiært salgssignal blev udløst ved bruddet af 1.650 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

EXIT niveau ved 1.575 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.650 niveauet (købt i 1.595 niveauet). Genkøb ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.650 (købt i 1663 niveauet). Genkøb ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.178 plus 0,7 pct. (84 point), er der tale om et muligt falsk købesignal (forstærket salgssignal).

Der er umiddelbart tale om mulig midlertidig topformation i form af en dobbelt top. Bekræftelse ved brud af den gamle bund i 11.600 niveauet (Exit). Annullering af salgssignalet ved brud af 12.550 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.340 niveauet. (købt i 11.915 niveauet). Genkøb ved brud af 12.475 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.123 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,641) til morgen, fredag, har chartet udsendt et tertiært købesignalnyt salgssignal, der er gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,585 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,62 niveauet (solgt i 6,65 niveauet. Stop loss ved brud af 6,585 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (41,6) til morgen, fredag, er der tale om mindst en konsolidering efter bruddet af den tertiære optrend i 41,5 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Genkøb ved brud af 42,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 39,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.