Hurtigt Sceneskifte!

BørsUdsigten: Midlertidig Topformation i flere Indeks!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 2,2 pct. og 2,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,0 pct. og 2,4 pct. til morgen, torsdag.

Europa lukkede onsdag med fald på mellem 2,9 pct. og 3,1 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen torsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.782 minus 0,5 pct. (126 point) nu til morgen, torsdag (handles fortsat) afviste chartet et angreb på toplinien i den tertiære sidelæns konsolidering af toplinien i 25.050 niveauet. Brud udløser tertiært køb. Salgssignal udløses tertiært ved brud af den stigende trend i 24.550 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.300 (solgt i 24.845 niveauet). Stop loss ved brud af 24.550 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.150 niveauet (bekræftet) 24 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.980 plus 0,3 pct. (9 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om en bekræftet tertiær optrend. Brud af vores top i 2.958 niveauet udløser nyt købesignal / bekræftelse.

BørsUdsigten noterer, at den gamle modstand nu støtte i 2.958 niveauet er blevet testet, efterfølgende af en reversal. Det forstærker købesignalet!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.935 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.960 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.912 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.212 minus 1,4 pct. (320 point) er der udsendt et salgssignal ved bruddet af 22.325 niveauet, hvilket indikerer mindst en konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.325. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.050 plus 2,6 pct. (81 point) er der tale om brud af bundlinien i 3.095 niveauet. Udbruddet skal følges, da det give en god indikation på; hvor indekset er på vej hen.

Der er tale om lidt rundforvirring, og BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet!

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666).

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up” og en endelig bekræftelse ved bruddet af 3.400 niveauet!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang, men endnu ikke bekræftet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.140 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.280 – plus 1,6 pct. (20 point), er der tale om et hurtigt sceneskifte.

BørsUdsigten noterer, at købesignalet og ATH (Alle Tiders Højeste) KAN være et falsk købesignal, og dermed et stærkt salgssignal (reversal). Bruddet af den stigende trendlinie i 1.268 niveauet udsender et spekulativt salgssignal.

BørsUdsigten så et udbrud gennem toplinien 1.245 niveauet og efterfølgende af toplinien i 1.273 niveauet – den gamle toplinie – og nu ATH (ALLE TIDERS HØJESTE). Der er udløst et rent købesignal /bekræftelse (der skal følges (;-D).

Nu burde alle modstande være ryddet af vejen, og dem der har villet sælge – har solgt. Når et indeks befinder sig i ukortlagt territorium er der gode muligheder for, at det fortsat kan befinde sig i oversolgte niveauer.

BørsUdsigten kan tage fejl, og bruddet af den tertiære trend og en kraftig revesal, udsender et salgssignal om mindst en konsolidering.

EXIT ved brud af 1.200 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.268 niveauet (ændret fra 1.243 niveauet). Genkøb ved brud af 1.271 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.237 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.643 minus 2,4 pct. (40 point), blev det et lille købesignal ved bruddet af den positive fortsættelsesformation i 1.665 niveauet – annulleret. 

Nyt tertiært salgssignal blev udløst ved bruddet af 1.650 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

EXIT niveau ved 1.585 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.650 niveauet (købt i 1.595 niveauet). Genkøb ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.650 (købt i 1663 niveauet). Genkøb ved brud af 1.665 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.094 minus 3,4 pct. (430 point), er der tale om et muligt falsk købesignal (forstærket salgssignal), og et udbrud ned i en tertiær kileformation. Det betyder en reverse (vende positionerne om) i positionerne.

Der er umiddelbart tale om mulig midlertidig topformation i form af en dobbelt top. Bekræftelse ved brud af den gamle bund i 11.600 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i 12.156 niveauet, og at det 24 dages glidende gennemsnit testes i 12.075 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (købt) en lang position ved bruddet af 12.340 niveauet. (købt i 11.915 niveauet). Genkøb ved brud af 12.475 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.075 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,629) til morgen, torsdag, har chartet udsendt nyt salgssignal, der er gået over i en konsolidering.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,62 niveauet (solgt i 6,65 niveauet. Genkøb ved brud af 6,585 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,5) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den tertiære optrend.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Genkøb ved brud af 42,5 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 39,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.