Hvad vil markedet nu?

Flere af de finansielle aktier på det danske marked har vist en positiv tendens den seneste 1½ måneds tid og blandt dem, som er steget mest er de mindre lokalbanker som Vestjysk Bank, Skjern Bank, Sparekassen Sjælland – Fyn samt Djurslands Bank. Jyske Bank kommer ind på en 7. plads med et afkast på 4 pct. siden 15/8. Næste modstandsniveau er 320, som var en top i marts 2016. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis, hvilket er et positivt tegn for den positive tendens i aktien.

Lundbeck leverer et regnskab med en opjustering, men stigningen i aktien forsvandt. Lundbeck- aktien er steget med 17,5 pct. siden årsskiftet. Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 330. En af de få sten i skoen er en kommende bøde på 700 mio. kr. i begyndelsen af september. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, som bekræfter den positive tendens i aktien. Afvent et køb af aktien op til afgørelsen i den aktuelle retssag.

Santa Fe Group som i sidste uge leverede deres halvårsregnskab er faldet tilbage, da selskabet blev ramt af Brexit-afstemningen, hvilket har påvirket flytteaktiviteten. I Fjernøsten er man også ramt af den aftagende vækst. Santa Fe-aktien er faldet tilbage til niveauet 62. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og støtteniveauet er i 55. Santa Fe Group er for den tålmodige investor.

H+H holder fast i den stigende tendens, hvilket har fået de to signalmodeller Bollinger og Parabolic til at gå i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i MACD og Momentum. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 82 og herefter i niveauet 86, mens nærmeste støtteniveau er ved 70 og herefter i niveauet 64-66. Den spekulative investor kan satse på en stigning op imod niveauet 86.

FCK vandt onsdag aften over Apoel Nicosia fra Cypern, og dermed sikrede Parken sig en opjustering, da man nu skal spille UEFA Champions League. Parken opjusterede omsætningen og bundlinien med 200-250 mio. kr. Aktien steg 7,3 pct. og på årsbasis 46, 3 pct.

Parken-aktien har været inde i en positiv tendens siden årsskiftet og er steget med over 35 pct. Stigningen sender RSI op i det overkøbte niveau. Aktien har ramt modstandsniveauet 80, som tilbage i 2013 og 2014 var et modstandsniveau. Næste modstandsniveau er ved 90, som var en top i maj 2013.

Den kommende uge byder på regnskab fra en række danske selskaber. Mandag er det Danske Andelskassers Bank samt SP Group. Tirsdag er det Andersen & Martini, Parken og Per Aarsleff. Tirsdag er det Egetæpper, Firstfarms, Nordicom og Skako.

Per Aarsleff Holding foretog et aktiesplit ved årsskiftet, men nedjusterede forventningerne. Det betyder at aktien frem til juni har været i en faldende tendens. I juni etablerer aktien en bundformation og har været i en stigende tendens siden. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Den samme positiv tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 180-185 og herefter i niveauet 200. Nærmeste støtteniveau er ved 150. Anbefaler køb på niveauet.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset har rettet sig i ugen, der er gået, hvilket skyldes en positiv i Lundbeck, A.P. Møller-Mærsk, Sydbank og Jyske Bank. Den positive tendens i denne uge har trukket op i Momentum på ugebasis, mens RSI fortsat er i en faldende tendens og niveauet 45 er blevet ramt. Signalmodellen er fortsat i salg på ugebasis og kursen skal over 960 på ugebasis, før der bliver etableret et købssignal . Den vandrette formation i indekset betyder, at indekset ikke har bevæget sig ud af zonen 940-1000. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og der er støtte ved niveauet 940.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.