Holder væksttempoet     

Regnskabssæsonen gør, at der er kontant afregning for flere selskaber og det går i begge retninger. DSV steg over 5 pct. på dere regnskab, mens Nordea tabte over 5 pct., da resultatet var lidt svagere end forventet. De kommende uger fortsætter med de store overskrifter.

Zealand Pharma modtog tirsdag en såkaldt orphan product fra den amerikanske lægemiddelstyrelse på deres middel Glepaglutid til behandling af korttarmsyndrom.

Teknisk er der etableret en kileformation for kursudviklingen, så bryder aktien igennem den øvre modstandslinie i niveauet 120, så er der lagt på til en test af niveauet 130, mens den nedre støttelinie ligger i niveauet 117. Signalmodellerne er i salg og etablerer først et købssignal ved brud af niveauet 125-127. Hold øje med niveauerne.

North Media har genoptaget den stigende tendens efter en mindre pause i den stigende tendens i august og september. Aktien fandt støtte i niveauet 26-27 og nu er aktien handlet op i niveauet 32-33 på ugebasis. MACD-modellen har etableret en bundformation og stiger nu igen. MACD- modellen har i hele perioden været over 0, så modellen har været bullish i hele perioden. Nærmeste modstandsniveau er ved 34, som var en bund i topformation fra 2010/2011, hvor aktien lå i niveauet 34-40. Aktien ser interessant ud på niveauet. Anbefaler køb på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktien).

Onsdag var der regnskaber fra Chr. Hansen, Jyske Bank, Novozymes samt Ringkjøbing Landbobank. De to banker tabte pusten og faldt begge tilbage, mens både Chr. Hansen og Novozymes steg med henholdsvis 1,3 pct. og 5,8 pct.

Teknisk etablerede Chr. Hansen en topformation i september i niveauet 560 og kursen har været nede og tester niveauet 540. Faldet i aktiekursen betyder, at de tre indikationsmodeller på ugebasis er i en faldende tendens. Men trods faldet så er MACD og RSI fortsat oppe i bullish zone og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 510 og kan kursen holde sig over det niveau, ser det positivt ud.

Novozymes holder fast i den positive tendens, der blev etableret ved årsskiftet. Der var en mindre korrektion i sommermånederne juli og august. Men aktien er tilbage i den stigende trendkanal. Nærmeste modstandsniveau er toppen fra 2015, hvor kursen var i 360 og herefter er næste modstandsniveu ved 425-430, mens nærmeste støtteniveau er ved 320. Novozymes-aktien ser fortsat interessant ud på ugebasis.

Torsdag var der regnskab fra DSV, der kom med en opjustering, hvilket fik aktien til at stige med over 5 pct. Overskuddet for 3. kvartal blev på 1 mia. kr. mod 763 mio. kr. i 2016. Aktien har været i en stigende tendens siden årsskiftet og aktien er steget med over 50 pct. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 410 som en støttelinie. Næste modstandsniveau er ved 525 -535, mens nærmeste støtteniveau er ved 460.

Den danske regnskabssæson er i fuld gang og i denne uge kommer følgende: Tirsdag er det TDC, Sydbank og Skako, onsdag er det Novo Nordisk samt Spar Nord Bank, og torsdag er det Carlsberg, Coloplast, Columbus, DONG Energy, Danske Bank og GN Store Nord.

DONG Energy holder fast i den stigende tendens, der har stået på siden slutningen marts i år og dengang var kursen i 260 og i dag handles aktien i niveauet 370-380. RSI har ramt niveauet 95 og der er lagt op til en mulig konsolidering i aktien. Den kan man bruge til at samle op i aktien,

Skako har valgt at lukke deres produiktion i det franske selskab Skako Concrete. Aktiekursen bevæger sig vandret i niveauet 75-95 i år. Aktien er i år faldet med 13 pct. Anbefaler at man afventer udviklingen og ser om nedlukningen af produktion i Frankrig bærer frugt.

 

C20 på ugebasis.

C20-indekset holder fast i den stigende trendkanal men er ikke kommet meget over 1040 og det er den faldende tendens i Genmab, GN Store Nord og Dong Energy, som bremser tendensen i indekset. Der er en positiv tendens RSI og Momentum, selvom den er aftagende i sidstnævnte model.

Bollingerkanalen er i køb og har været det siden begyndelsen af årsskiftet. Næste modstandsniveau er ved 1100, mens nærmeste støtteniveau er ved 1000.

 

DK Portefølje
Pandora er på salgslisten. Schouw har tabt Momentum men holder sig over stop-loss.

Nordisk portefølje
Tager Securitas med i porteføljen. Betsson og Ericsson på salgslisten. 

Er USA gået i stå?
Det amerikanske opsving er fortsat i gang, men hastigheden er aftagende i flere sektorer, så en skattelettelse vil give et nyt løft i væksten. Beskæftigelsen er dog fortsat positiv og med julen stående for døren kan det give et løft yderligere til beskæftigelsen. Detailkæden Nordstrom har meddelt, at de skal ansætte 16.000, mens Tesla skal sige farvel til 1600 . svigter salget af den ny Tesla? Det vil kvartalsregnskabet afsløre.

Den kommende uge byder på følgende regnskaber: Apple, Facebook, Berkshire Hathaway, Alibaba, Pfize, Mastercard samt The Kraft Heinz Company.

Stærk udvikling i Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average har ramt niveauet 23.400 og holder fast i den stigende tendens og er brudt ud af den stigende trendkanals øvre modstandslinie, hvilket indikerer, at der er en mulig korrektion på vej således at kursudviklingen kan komme ind i den positive trendkanal igen. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er fortsat i køb på ugebasis og Bollingerkanalen skal igennem 22.000 for at der bliver etableret et salgssignal.

S&P 500 er på ugebasis.

S&P 500 holder fast i samme positiv udvikling som det store Dow Jones-indeks. Der er dog divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, idet RSI er i en faldende tendens, mens Momentum holder fast i den stigende tendens og seneste bund i modellen ligger højere end den foregående. Nærmeste støtteniveau er ved 2500, mens næste modstandsniveau er ved 2600.

Nasdaq i en stigende trendkanal.

Nasdaq Composite holder ligeledes fast i den stigende tendens og indekset tester modstandsniveauet 6600. RSI er faldet tilbage til 60 og indikerer en fortsat positiv tendens i indekset, mens Momentum har en fortsat positiv tendens på ugebasis med stigende bunde. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 6400. Bollingerkanalen er i køb med den nedre støttelinie i niveauet 6400.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Nikkei rammer 22.000
Den positive tendens i de japanske aktier fortsætter den stigende tendens og trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80, hvilket indikerer, at indekset har brug for en pause i den stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 20.000 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Næste modstandsniveau er ved 23.000 og man skal tilbage til 1991 for at finde det japanske indeks i det niveau. Nærmeste støtteniveau er 21.000.
Strategi: Ændre fra Køb til Hold på japanske aktier.

Stockholm ved et modstandsniv.

OMX Stockholm tester modstandsniveauet 1660 og det samme var tilfældet i maj, juni og juli, men dengang havde indekset ikke nok Momentum til at bryde igennem, men der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på ugebasis, så en test af niveauet 1700 er indenfor rækkevidde. Nærmeste støtteniveau er ved 1640 og herefter i niveauet 1580. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i det svenske marked.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

Køb Securitas.

Securitas har testet 150 to gange og første gang var i september 2016 og anden gang var i slutningen juni 2017 og nu stiger aktiekursen op imod 150 og den positive tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis, og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den positive  tendens, så kommer der et ”Golden Cross”. Momentum på månedsniveauet er ligeledes stigende.

Nærmeste modstandsniveau er ved 165, mens nærmeste støtteniveau er ved 135. Tager aktien med i porteføljen.

 

DAX på vej op.

Frankfurt Dax 30 er handlet op i niveauet 13.200 og indekset er dermed ved at komme fri fra niveauet 13.000. RSI har ramt niveauet 97,7 på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset. Momentum på månedsniveauet taber hastighed, hvilket kan ramme indekset i løbet af de kommende måneder.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Solar: Er branchen tilbage på sporet?

Solar leverede i denne uge et kvartalsregnskab, der viste en vækst i omsætningen på 6,8 pct. og et resultat før skat på 62 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 3 kvartal i 2016. EBITA-margin gik fra 2,6 til 3,1.
Solar-forretningen er delt op i to sektorer: installation og industri.
Installationssektoren har oplevet en positiv tendens i byggeriet i både Skandinavien og Holland, mens det polske marked viser bedring.
Der har været en organisk vækst i indtjening i Skandinavien, Holland og Østrig, mens den fortsat er vigende i Polen og faldende i Belgien. Men produktmixet har gjort, at indtjeningen er lidt lavere i sektoren.
Industrisektoren har oplevet en positiv tendens i de fleste markeder og indtjening. Fremgang dækker over både Sverige, Holland og Polen. I Danmark var væksten båret af aftalen med Fibia.
I Norge og Nordsøen begynder man at se forbedringer i offshore-industrien og segment omkring den industri.
Fundamentalt indikerer modellen en fair pris i niveauet 445-452.

Solar med rebound.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens frem til midten af september, hvor aktien fandt et støtteniveau i niveauet 345-350 og siden er aktien steget og nu handles aktien i niveauet 390-400. Stigningen i aktiekursen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af ugen. Næste modstandsniveau efter de 400 er 440, som var en top tilbage i 2016. Nærmeste støtteniveau er ved 340-350.
Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og fået fornyet fart. Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: TDC, NNIT og Schouw.

Bliver det til et brud af modstandslinien.

TDC har været i en stigende tendens fra midten af september og nu tester aktien modstandsniveauet 38-39.5, men der er ikke Momentum nok til at bryde igennem modstandsniveau i første omgang. Det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit på ugebasis, mens kursudviklingen ligger over de to glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at man skal være afventende med eventuelt køb. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden midten af oktober. Afvent udviklingen.

På kandidatbænken.

NNIT bevæger sig vandret i niveauet 180-210 og Bollingerkanalen har været i salg siden begyndelsen af august. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveau 200. Der er en begyndende positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, men RSI er fortsat nede i niveauet 30, hvilket indikerer, at aktien er oversolgt. Nærmeste modstandsniveau er ved 210 og kursen kan bryde igennem næste modstandsniveau ved 225 og herefter i niveauet 250. Sætter aktien på kandidatbænken.

Schouw konsoliderer sig i niveauet 660-690 og det har stået på siden slutningen af august. Der er dog en begyndende positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis, men RSI er fortsat nede under 40 og MACD er under 0. Signalmodellerne er gået i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt af tilbagefaldet i aktiekursen.

Skal vi snart sælge Schouw.

Momentum på månedsniveauet har ligeledes mistet hastigheden. Nærmeste støtteniveau er ved 660 og herefter i niveauet 650, mens nærmeste modstandsniveau er ved 720 og herefter i niveauet 800. Afvent udviklingen.  

 

Guld finder støtte

Guldet holder fast i støtteniveauet omkring 1260-1270. Men tilbagefaldet i kursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens, så man skal afvente udviklingen.

Metalvaremarkedet er fortsat stærkt med fire produkter, som stiger i pris og det er aluminium, kobber, bly og nikkel, mens tin falder og zink bevæger sig vandret i niveauet.

Landbrugsmarkedet arbejder fortsat med en konsolidering i flere fødevarer. Kaffe, bomuld og majs konsoliderer sig, mens der er en stigning tendens i hvede, kakao og nu sukker. Der er en faldende tendens i palmeolie og hvedepriserne.

Stærk oliepris.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og har nu ramt niveauet 59,1-59,3. Der er en positiv tendens i kursudviklingen. Signalmodellerne er i køb og nærmeste modstandsniveau er ved 62, mens nærmeste støtteniveau er ved niveauet 55-57.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.