Hold øje med Per Aarsleff

Endvidere er Per Aarsleff tæt på at vinde en kontrakt for bygningen af Nordeuropas største biogasanlæg i Sønderjylland med opførelse i Tønder og med en option på et tilsvarende anlæg i Aabenraa.

Aktiekursen er kommet op i et niveau, der giver mulighed for et aktiesplit. Man har tidligere oplevet selskaber som har foretaget et aktiesplit, når de er kommet over kurs 600-700, mens andre som Coloplast og SimCorp ventede til de passerede de 1000. Per Aarsleff-aktien står i kurs 1074. Selskabet har skævt regnskabsår.

Ved indgangen til juni var Per Aarsleff-aktie i kurs 1150, men er siden faldet tilbage til 1074. Faldet har sendt RSI ned og tæt på det oversolgte niveau. MACD er ligeledes faldet tilbage og det samme er Momentum på ugebasis.

Faldet har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis for første gang i 18½ måned, mens Parabolic fortsat er i køb med sin nedre støttelinie i niveauet 1000.

På dagsniveauet er de glidende gennemsnit 5 og 20 dage ved at etablere et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal. Sætter aktien på kandidatbænken.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar