Ikke Omkostningsfrit

C20 indekset lukkede i går, mandag med et fald på 0,3 pct. (2,46 point) i indeks 739,53.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag fra et fald på 0,5 pct. til en stigning på 0,3 pct.. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede mandag plus / minus 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når man lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne plus / minus 0,1 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

Hvis der mangler en ”remindermail” – venligst gå direkte ind på BørsUdsigten på NPinvestors hjemmeside – produkter – analyse – BørsUdsigten.

BørsUdsigten bestræber sig på, at være ude senest mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt i 730 niveauet, og der tages gevinst ved brud af 734 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en køb strategi.

BørsUdsigten har købt en position ved bruddet af 732 niveauet. Der tages gevinst ved brud af 740 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 734 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 665 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 740.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, tirsdag, sanktioner på trods.

Sanktioner mod Rusland

Noget kan tyde på at der kommer nye økonomiske sanktioner mod Rusland. Disse sanktioner viol også have en rekyl tilbage til Europa – USA i form af mindre økonomisk vækst.

Det er ikke omkostningsfrit, at indføre sanktioner.

Endvidere står Kina klar i kulissen til at komme med de manglende ”forsyninger”. samtidig med at Rusland vil prøve at blive selvforsynende. Det betyder fremadrettet sværere konkurrence på det russiske marked.

Hvorvidt man vil gribe direkte ind over for selskaber, der opererer i Rusland, og om der vil komme en decideret nationalisering af disse selskaber er vanskeligt at spå om. Rusland er trods alt afhængig af udenlandske investeringer.

Samtidig er Rusland fortsat udelukket fra deltagelse i G7 møder (G8).

Wall Street lukkede uforandret i går, mandag, efter en negativ åbning.

I dag, tirsdag, er der igen indkaldt til FOMC møde, og her forventes en yderligere nedskæring af køb af obligationer på 10 mia. USD til 25 mia. USD. Med en normal mødeaktivitet vil obligationskøbene afsluttes ved mødet i oktober.

Her efter vil der være fokus på likviditet og rente, da FED ikke længere vil understøttet den kunstigt lave rente – der vil være afhængig af likviditetstilførsel.

Begynder inflationen at stige, vil FED ikke længere kunne styre renten med likviditet.

Derfor er det også interessant, hvordan de vil afvikle deres 4 trillioner (dansk billioner) USD store obligationsbeholdning – uden at bremse væksten.

Baggrunden for at renten er interessant er at en rente på 2 pct. i realiteten er en p/e på 50. Det tager altså 50 år (uden renters rente, at fordoble den investerede kapital (forsimplet).

Med en lav rente vil markedet acceptere en højere p/e. Da virksomhederne fortsat viser vækst betyder det at det ud fra de fundamentale faktorer, ikke er tale om en boble.  Derfor vil man med et uforandret renteniveau – og inflationsforventninger – kunne se yderligere upside.

Dette er i hvert fald BørsUdsigten’s vurdering.

Endvidere vil en rentestigning betyde at det bliver dyrere at finansiere ejendomshandel og nybyggeri. Det vil betyde faldende priser og længere ”opsparingstid”.

Der kommer et tal for forbrugslån i USA – der giver en lille indikation på det aktuelle forbrug.

Der vil blive offentliggjort tal for prisudviklingen i 20 metropoler i USA (Case-Schiller). En opbremsning i prisudviklingen, kan indikere forventninger om rentestigninger.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,1 pct. (22,02 point) i indeks 16.982,59.

S&P500 steg med 0,0 pct. (0,57 point) til 1.978,91.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (4,65 point) i 4.444,91.

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (1.979), er der tale om en aftagende sekundær og tertiær acceleration. Dog var det som om man havde en meget lille ”flush out”, hvilket kan indikere en positiv fortsættelse i dag, tirsdag.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.988 (købt i 1.975).

Sekundært har BørsUdsigten valgt at købe ved bruddet af 1.880 niveauet, og stop loss lægges trendfølgende ved brud af 1.972 niveauet.

Primært har BørsUdsigten køb. Der tages gevinst ved brud af 1.853 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit)

De korte indikatorer trækker i hver sin retning, hvilket underbygge en konsolidering.   Signalmodellerne ligger i køb bortset fra Bollinger.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation steg 0,01 pct. til 2,49 pct. Den toårige rente steg igen med 0,05 pct. til nu 0,54 pct., og den 30 årige ned med 0,04 pct. til 3,26 pct.

USD noteres kl. 06:46 i 5,551 (5,553) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,343 (1,343) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,0 (101,8). EUR/JPY noteres i 137,0 (136,7).

USD/DKK

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,55) blev vores midlertidige topformation afløst af en stigende trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet 5,51 niveauet, og der tages trendfølgende gevinst ved brud af 5,54 niveauet (brud af stigende trendlinie).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet 5,51 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 5,50 niveauet.

De kort indikatorer er vendt i overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

USD/DKK: Dagschart.

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.317 (1.317) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser BørsUdsigten på timechartet konsolideres fortsat i en flagformation mellem 1.300 og 1.310 niveauerne. Udbrud skal følges.

Tertiært / spekulativ har BørsUdsigten solgt en position i 1.310 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.305-6 niveauet nedefra.

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.320 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.320 niveauet.

De korte indikatorer ligger oversolgt med pil op.

Signalmodellerne ligger i sælg.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 101,38 (101,61) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 107,44 (107,96) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (110,0),

Olieprisen er opdateret – chart og vurdering senere.

Olieaktier / aktiver handles efter prisforventningen til den underliggende råvare.

UK Brent: Dagschart.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 0,5 pct. (79 point) i indeks 15.608. Hang Seng noteres 0,3 pct. (79 point) højere i 24.508. Kina’s CSI300 noteres op med 0,3 pct. (6 point) i 2.330. Sydkoreas Kospi stiger med 0,6 pct. (11 point) i indeks 2.060. Australien ASX200 op med 0,2 pct. (8 point) i 5.586.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (740), får vi tertiært et trendfølgende salgssignal ved brud af 740 niveauet. Sekundært udløses salgssignal ved brud af 734 niveauet.

Ellers er det at gentage mandagens vurdering:

Kaosformationen” har udviklet sig til en ”Diamantformation” og en sekundær fortsættelsesformation. I første tilfælde udløses der et købesignal ved brud af 745 niveauet, og et salgssignal ved brud af 734 niveauet. I andet tilfælde udløses købesignal ved brud af 745 niveauet, og salgssignal (baisse) udløses ved brud af 715 niveauet.

Udbruddet fra formationerne forventes at blive kraftige, da en s-h-s formation heller ikke er udelukket på det nuværende chart. Brud af 751-52 vil dog neutralisere dette oplæg, og brud af 725 niveauet bekræfte en eventuel midlertidig top.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 732 niveauet (faldende trend). Der tages gevinst ved brud af 740 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købte en position i 730 niveauet, og take profit lægges i 734 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der tages gevinst ved brud af 665 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger neutralt og indikerer fortsat konsolidering

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra Bollingerkanalen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar