Økonomisk Krig

C20 indekset lukkede, tirsdag, med en stigning på 0,5 pct. (3,56 point) i indeks 743,09.

De europæiske aktiemarkeder lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til en stigning på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

NB! Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. NPinvestor – produkter – analyse – BørsUdsigten, her vil analysen være til stede før opdatering på NPinvestor’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi.

BørsUdsigten har købt i 730 niveauet, og hjemtager profit ved brud af 734 niveauet ovenfra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en købestrategi.

BørsUdsigten har købt en position i 732 niveauet. Der tages gevinst ved brud af 734 niveauet – og der åbnes en reverse.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 666 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 743.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne nogenlunde uforandret til morgen, onsdag.

DSV rapporterer til morgen.

Økonomisk Krig

USA og Europa fører økonomisk krig mod Rusland i form af sanktioner.

Der sker nu en skærpelse, hvor man forsøger at ramme udvalgt mål i den russiske økonomi – herunder boykot af tre statsejede banker, skibsværfter, IT og energisektoren – undtaget gas (som Europa er afhængig af (;-D).

Sanktionerne vil betyde en opbremsning af den økonomiske vækst både i Rusland og i Europa.

Eksempelvis er Tysklands samhandel med Rusland kun 3,2 pct. af deres samlede eksport, og udgør kun 1,2 pct. af BNP, ved en fuldstændig embargo – og det er der jo ikke tale om. Andre lande vil sandsynligvis blive ramt hårdere, da samhandelen med Rusland udgør en større andel af BNP.

Spørgsmålet er om ”bjørnen” igen bare ryster pelsen?

Argentina Statsbankerot?

I dag, onsdag, er der er risiko for at Argentina kan gå konkurs (default)!

Spørgsmålet er om en default i Argentina kan få gældskrisen i de europæiske lande til at blusse op igen?

Der er tale om gæld der i 2010 blev reduceret med 70 pct. – og der er tale om ”holdout” kreditorer.

Minder situationen om Grækenland?

Spørgsmålet er om en misligholdelse vil føre til et bortfald af denne nedskrivning/reduktion.

Argentina gik statsbankerot i 2001 medførte det et fald i BNP på 11 pct.

Det vil i givet fald være 3die gang indenfor 28 år Argentina går fallit / statsbankerot!

Argentina er Sydamerikas tredie største økonomi.

Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.

Der vil være fokus på de første BNP tal for 2. kvartal. Første kvartal skuffede med en negativ vækst på – 2,9 pct. ved seneste opgørelse. Skal vækstscenariet holde skal der være tale om positive tal. Vi skal helst over 3 pct. vækst for at modvirke Q1.

BørsUdsigten skal understrege, at der ikke er en direkte korrelation mellem BNP og aktiekurser, og der er i høj grad tale om historieskrivning, der blot skal bekræfte den udvikling vi har set indtil videre. De amerikanske aktiemarkeder er i år kun steget mellem 2 pct. (Dow Jones) og 7 pct. (Nasdaq Comp).

Alligevel vil det få indflydelse på aktiemarkedet såfremt tallet skuffer. Offentliggørelsen er næsten vigtigere end dagens FOMC møde.

FED’s FOMC møde slutter i aften med en rentemelding kl. 20:00 dansk tid. Godt nok er der to issues, der nok ikke vil blive nævnt nemlig evt. rentestigninger og afvikling af den næsten 4 trillioner obligationsbeholdning FED har opbygget.

BørsUdsigten vurderer dog, at støtteopkøbene af obligationer først skal ophøre, før man tager fat på de to andre emner. BørsUdsigten forventer at støtteopkøbene vil blive reduceret med 10 mia. USD til 25 mia. USD. Det bliver spændende om, der bliver tale om en aftrapning over 2 eller 3 FOMC møder. Bliver det førstnævnte, (10+15) vil der for alvor komme gang i rentespekulationen, da økonomien skønnes stærk nok, eller de kan blive den lidt mere bløde (10+10+5)

Der er ADP beskæftigelsestal for den private sektor. Tallene bygger på indsamling fra ca. 400.000 virksomheder med 23 mio. ansatte – tallene er interpolerede, og skal tages som en indikation på udviklingen.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,4 pct. (70,48 point) i indeks 16.912,11.

S&P500 faldt med 0,5 pct. (8,96 point) i 1.969,95.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,21 point) i 4.442,70.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.970), var der tilsyneladende ikke tale om et mindre ”flush out”, og der var mere der skulle skylles ud. Derfor blev der ikke tale om en positiv vendedag.

Faldet underbygger den aftagende sekundære og tertiære acceleration og dannelsen af en base, der går tilbage til primo juli. Toplinien ligger i 1.990-92 og bundlinien ligger 1960-58 niveauet. Udbrud fra disse niveauer skal følges.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 1.988 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.980 niveauet (faldende toplinie)

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.972. Positionen var købt i 1.980. Der genkøbes ved brud af 1.990-92 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.855 niveauet.

De korte indikatorer ligge nogenlunde neutralt – men trækker i hver sin retning. Det indikerer fortsat ubeslutsomhed / usikkerhed hos investorerne, og dermed fortsat konsolidering.

Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra Parabolic.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,03 pct. til en rente på 2,46 pct. Den toårige rente uforandret i 0,54 pct., og den 30 årige falder med 0,03 pct. til 3,23 pct.

USD noteres kl. 07:01 i 5,561 (5,48) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,341 (1,360) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,1 (101,8). EUR/JPY noteres i 136,9 (138,5).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,56), ligger vi fortsat i en accelererende trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,51. Der er hjemtaget profit trendfølgende ved bruddet af 5,55 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten i genkøbt i 5,51 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 5,51 niveauet.

De korte indikatorer ligger i overkøbt niveau, hvilket kan indikere en opbremsning / konsolidering på de nuværende niveauer..

Signalmodellerne ligger i rent køb.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.299 (1.305) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på timechartet konsoliderer guldet sig fortsat (godt og vel) i vores kanal mellem 1.300 og 1.310. Guldet tester den psykologiske støtte i 1.300 niveauet, og er lige ved at udløse salg.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.310, der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 1.305 niveauet (nedefra)

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.320 niveauet. Der købes ved brud af 1.320 niveauet.

De korte indikatorer er vendt og trækker op.

Signalmodellerne ligger i sælg.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 101,05 (101,38) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 107,48 (107,44) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (107,5), ligger vi i en konsolidering / bund med en toplinie i 108,5 og en bunlinie i 106,75 niveauet. Det indikerer at handlerne er usikre og ikke rigtig kan beslutte sig til hvilken vej olieprisen skal.

De “korte” glidende gennemsnit har udsendt et “death cross”, og begger er faldende – hvilket er et stærkt salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af den faldende trendlinie i 107,75 niveauet, med stop loss og åbning af en reverse ved brud af 106,75 niveauet. (short).

Sekundært har BørsUdsigten ligeledes købt ved bruddet af den faldende trendlinie i 108 niveauet. Stop loss ved brud af 106 niveauet. Brud af disse ´niveauer skal følges.

De korte indikatorer ligger neutralt, med en sandsynlig bevægelse mod nord.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.

Olieaktier / aktiver handles efter prisforventningen til den underliggende råvare.

UK Brent: Dagschart

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, onsdag. (De asiatiske lande har jo også størst glæde af EU’s og USA’s sanktioner mod Rusland)

Nikkei225 noteres op med 0,1 pct. (20 point) i indeks 15.638. Hang Seng noteres op med 0,7 pct. (171 point) i indeks 24.811. Kina’s CSI300 ned med 0,6 pct. (13 point) til indeks 2.318. Sydkoreas Kospi stiger med 1,0 pct. (21 point) i 2.083. Australien ASX200 op med 0,5 pct. (30 point) i 5.618.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (743), ligger vi fortsat i en diamantformation, og situationen er uforandret gældende:

Kaosformationen” har udviklet sig til en ”Diamantformation” og en sekundær fortsættelsesformation. I første tilfælde udløses der et købesignal ved brud af 745 niveauet, og et salgssignal ved brud af 734 niveauet. I andet tilfælde udløses købesignal ved brud af 745 niveauet, og salgssignal (baisse) udløses ved brud af 715 niveauet.

Udbruddet fra formationerne forventes at blive kraftige, da en s-h-s formation heller ikke er udelukket på det nuværende chart. Brud af 751-52 vil dog neutralisere dette oplæg, og brud af 725 niveauet bekræfte en eventuel midlertidig top.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 732 niveauet. (faldende trend). Der tages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 734 niveauet, og der åbnes en reverse.

Sekundært har BørsUdsigten købet en position i 730 niveauet, og der tages gevinst ved brud af 734 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købestrategi med take profit ved brud af 666 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger neutralt med pil ned.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra Bollingerbåndet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar