Handelsteknisk Korrektion i C20?

BørsUdsigten: Årsag til C20 ligger i Korrektion! Test af EXIT niveauer! US-Rente og Olie i ren optur!

 

Wall Street lukkede fredag uensartet fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. Wall Street holder lukket (Martin Luther King Day) 

 

Europa lukkede fredag fra med fald på mellem 0,3 pct. til et fald på 0,9 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres fra fald på 1,6 pct. til stigninger på 0,7 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street holder lukket p.g.a. Martin Luther King day

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag.

 

Kurspåvirkende faktorer i ugens løb!

Regnskabssæsonen fortsætter med Bank of America, Goldman Sachs (13:30) og Morgan Stanley (tirsdag), Procter & Gamble (onsdag), J.P. Morgan (13:00).

 

Årsag (mulig) til at C20 ligger i Korrektion

BørsUdsigten vurderer, at årsagen til den nuværende korrektion i OMXC20 indekset er pensionskassernes realisation af aktier / obligationer i forbindelse med betaling af PAL – skatter.

Pensionskassernes højt besungne alternative investeringer ikke er ligeså realiserbare som aktier og obligationer. Indtjeningsmæssigt opgøres med “et elastikmålebånd“. Ved elastikmålebånd forståes, at pensionsselskaberne i højere grad selv – samme med deres revisorer (så er alle ansvarsfri) – sætter prisen på aktiverne ud fra en afkast vurdering, og ikke handelsværdi som ved aktier og obligationer.

Derfor falder det danske aktiemarked mere end de “udenbyes” i form af en korrektion på 10 pct.

Det kan være en forklaring på at likvide aktier som A.P. Møller, Novo Nordisk, Topdanmark på trods af positive fundamentale opjusteringer.

Hvorvidt realisationerne er færdige, eller der er “lånt” penge i systemet er svært at spå om. I så fald er der tale “blankolån” mod tilbagebetaling efterhånden som værdierne bliver realiseret. I så fald kan udsalget af aktier / obligationer fortsætte!

En ting er der taler for at pensionskasserne ikke har lånt større beløb er, at man ikke kan belåne pensionsopsparernes penge. PAL skatten (15,2 pct.) bliver dog trukket pensionsopsparernes konti; men derfor skal der alligevel være likviditet til betaling.

PAL – Skatten skal betales i dag, mandag – senest – og likviditeten bliver trukket ud af aktiemarkedet. Likviditeten vil komme tilbage, når der udbetales udbytter, nye pensionsindbetalinger, eller at udlandet begynder at købe danske aktier på grund af attraktive priser / afkast og udenlandske investeringer vil blive trukket tilbage.. Modsat vil de danske aktier ligge underdrejet i den kommende tid.

BørsUdsigten har ikke direkte dokumentation for ovennævnte, da vi ikke har indgående kendskab til lovgivning og Finanstilsynets vægtning af aktiver i pensionsselskaberne.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering (Lukket – Martin Luther King day)

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,1 pct. (4 point) i 4.663, er der tale om en rebound og test af den gamle støttelinie i 4.670 niveauet. Det indikerer en test af 4.565 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.710 niveauet (købt i 4.675 niveauet). Genkøb ved brud af 4.706 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.669 niveauet (købt i 4.676 niveauet). Genkøb ved brud af 4.797 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,8 pct. (217 point) i 28.341 (handles fortsat), er der tale om en lille rebound; men også en fortsættelse af nedtrenden.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.250 niveauet (solgt i 28.450 niveauet). Stop loss ved brud af 28.110 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 28.581 niveauet (købt i 28.628 niveauet). Genkøb ved brud af 28.852 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (23 point) i 3.544 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et vendesignal (inside reversal) der er et lille købesignal. Bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 3.545 udløser EXIT signal; men der kan være tale om et falsk signal, da det 200 dages glidende gennemsnit testes nedefra. Brud af 3.555 vil annullere Exitsignalet.

Der er lagt op til a death cross i løbet af ugen – så der er pres på nedsiden, på trods af kortsigtede signaler.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.567 niveauet (købt i 3.585 niveauet). Genkøb ved brud af 3.545 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.608 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  minus 0,6 pct. (10 point) i indeks 1.726 – er der tale dannelse af en konsolidering i form af en Ø, efter bruddet af bundlinien i 1.850 niveauet, og den faldende trendlinie.

Endvidere var er der tale om et EXIT niveauet i 1.750 niveauet, med en laveste notering i 1.745.

Handelsteknisk Korrektion

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en “Handelsteknisk Korrektion” i det danske C20 indeks

BørsUdsigten vurderer, at det danske marked har overreageret på grund af lovgivningsmæssige krav (skatteindbetalinger i form af PAL skat her den 15. januar). BørsUdsigten vurderer, at faldene i markedet er slut, da reaktionen af de udenlandske fald er blevet forstærket i det danske marked!

BørsUdsigten vurderer derfor at de danske aktier i nærmeste fremtid vil klare sig bedre end de “udenbyes”!

Se ovenfor!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.850 niveauet (købt i 1.805 niveauet). Genkøb ved brud af 1.730 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.841 niveauet). Genkøb ved brud af 1.800 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,7 pct. (40 point) i indeks 2.358 niveauet, er der tale om en opbremsning efter en rebound.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.445 niveauet (købt i 2.310 niveauet). Genkøb ved brud af 2.400 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.402 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,9 pct. (148 point) i indeks 15.883, er der tale om et brud af den positive konsolidering, der oftest bryder ud i en negativ fortsættelse.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 16.000 niveauet (købt i 15.950 niveauet). Genkøb ved brud af 16.000 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.554 niveauet (solgt i 15.643 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.792 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,793 pct.) er der tale om en ny test af 1,80 niveauet, efter en negativ konsolidering / positiv fortsættelsesformation.

En inflation på 7 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,747 niveauet (solgt i 1.753 niveauet). Stop loss ved brud af 1,70 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,462 niveauet (solgt i 1,567 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,59 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,518) til morgen, mandag, er der tale om et forsøg på en test af den gamle støtte nu modstand i 6,54 niveauet. Bruddet af 6,54 niveauet skal følges, da der er udløst et EXIT signal!

Der er udløst “a death cross” i dag, mandag (salgssignal).

BørsUdsigten vurderer, at stigende inflation bør give lavere valutakurs, da købekraften forringes.

BørsUdsigten vurderer, at man skal lukke (terminssikre) ALLE sine USD positioner, og så længe renten er lav låne i USD.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,505 niveauet (solgt i 6,577 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,519 niveauet (Testes NU). Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,54 niveauet (solgt i 6,389 niveauet). Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering – Nyt chart

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,424 USD) til morgen, mandag. er der tale om en test af den gamle støtte i 4,47 niveauet. Det er ikke unormalt med en sådan test, efter et kraftigt udbrud.

Kobberlagrene hos LME på laveste Niveauer i 5 År

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag lavere med 50 tons i 83.800 tons, mod 260.000 tons for 3 mdr. siden. Lagrene har testet 5 års laveste i 76.000 / 80.000 tons niveauet!!!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 90K?

Lagrene i CME (Chicago Merchandise Exchange) steg fredag med 656 tons i 77.168 tons. CME er lillebror. Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten vurderer, at det er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der IKKE nogen direkte korrelation mellem pris og lager). Der KAN dog gå PANIK i markedet!

BørsUdsigten noterer, at priserne er steget stærkt i den tid vi har fulgt lagerudviklingen i LME; men der er tale om aktuelle tal og futures (priser), hvorfor der ikke umiddelbart kan udledes korrelation.

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi IKKE har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved Casen – og faldende priser kan indikerer kommende leveraner, når futureskontrakterne bliver exercised/leveret. Der er altså ikke lighedstegn mellem lagre og pris på den korte bane!

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,5075 niveauet (købt i 4,38 niveauet). Genkøb ved brud af 4,445 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,32 niveauet (solgt i 4,32 niveauet). Stop loss ved brud af 4,394 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (86,2) til morgen, mandag, er der tale om en yderligere trendstigning.

Ser vi på de glidende gennemsnit er der tale om et lille golden cross.

Fundamentalt er olieprisen påvirket af den spændte situationen i Ukraine / Rusland; men også uroligheder i Kasakhstan og Libyen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 82,0 niveauet (købt i 82,0 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 84,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 74,8 niveauet (solgt i 83,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 79,2 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.