Afvent udviklingen

Ugen startede blodrød, og der var kraftigt fald til NetCompany, Novozymes og DSV, som alle faldt med over 6 pct., mens der var meget få aktier som steg. Men det var blandt andet Royal Unibrew, Carlsberg og SAS, der havde en positiv dag.

Tirsdag fremlagde Pandora deres tal for regnskabsåret 2021, der viste en vækst i omsætningen på 23 pct. og EBIT margin ramte 25 pct. mod forventede 24-24,5 pct. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 1100-1150. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 760- 900, hvilket har fået de tre indikationsmodeller til at falde. MACD er under 0 og RSI har ramt 35. Kursen skal over 860, før der kommer nyt købssignal i aktien (bemærk jeg ejer aktier i Pandora).

Tirsdag var der meddelelse fra Bang & Olufsen og Spar Nord Bank. Spar Nord Bank opjusterer forventningerne for 2021, som man allerede har set det fra flere andre banker. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og aktien ser fortsat interessant ud. Fastholder aktien i porteføljen.
Bang & Olufsen har oplevet stigende priser på komponenterne, hvilket kan ses på bundlinien. Teknisk er aktien i en faldende tendens og ser ikke i øjeblikket interessant ud.

Torsdag leverer Chr. Hansen et regnskab, der viste vækst i omsætning på 9 pct. Den positive udvikling viser en EBIT – margin på 24,4 pct., hvilket er lidt lavere end forventet på 25 pct. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden juli/august, hvor aktien blev handlet i niveauet 720-740. I december handlede aktien i 480 og torsdag blev aktien handlet i niveauet 532,80. Med torsdagens stigning er der gået køb i flere modeller både på dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 56 og MACD kommer over 0 i næste uge. Momentum på ugebasis er på kort sigt i en faldende tendens, mens den på langt sigt er i en stigende tendens. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens, hvilket er positivt. Anbefaler køb ved brud af niveauet 550. Nærmeste modstandsniveau er ved 550 og herefter i niveauet 595-600, mens der er støtte i niveauet 490-495 og herefter i niveauet 450.

Nilfisk opjusterede torsdag forventningerne, hvilket fik aktien til at stige med 10,8 pct. Aktien har været i en stigende tendens siden korrektion i marts 2020, hvor aktien er handlet i kursniveauet 100 og torsdag blev aktien handlet i 239,5. Der var ikke meget Momentum i aktien i 2021 og RSI har bevæget sig vandret i niveauet 40-60. MACD har ligeledes både været over og under 0 i 2021. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 245 og herefter i niveauet 280-290. Der er støtte i niveauet 190 og herefter i 180. Formationsmæssigt blev der etableret en bundformation i september/oktober og i december med en bund i niveauet 195. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I den kommende uge er der regnskab fra Rias om tirsdagen og de første interessante svenske regnskaber dukker op såsom EQT, Avanza, Sandvik og Investor.

C25 på ugebasis.

C25-indekset på dagsniveauet har alle modellerne i salg. Bollingerkanalen har været i salg de sidste 6 dage og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et ”Death Cross” for 3 dage siden. Der er ”gap” i grafen i niveauet 1915,97-1942,79.
På ugebasis er der ligeledes salgssignal i Bollingerkanalen og det har stået på i en måned. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 4 uger siden.
Den faldende tendens i aktieindekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 40 og Momentum tester det glidende gennemsnit i modellen. MACD er under 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2000 og herefter i niveauet 2020, mens der er støtte i niveauet 1820-1840 og herefter i niveauet 1750. Indekset er i salg, hvilket betyder, at porteføljen ikke er fyldt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.