Håndværkerfradraget bliver afskaffet i 2022

Hvad betyder det for leverandørerne til håndværkerne i 2022? Og kommer det til at ses i regnskaberne for 2022? Markedet er altid foran og er du ejer af Solar, Brdr. A&O Johansen, Flügger samt Sanistål, bør man overveje disse investeringer.

Brdr. A&O Johansen er steget 105 pct. i år, Solar 96 pct. Sanistål 19,9 pct. og Flügger 4 pct.

Flügger nedjusterer forventningerne til driften for 2021/22 fra 220-270 mio. kr. til nu 220-250 mio. kr. Det fik ikke den store betydning for kursudviklingen. Teknisk har der været salg i Bollingerkanalen siden september og der har været en sivende kursudvikling.

Brdr. A&O Johansen bevæger sig vandret i niveauet 1200-1350. Nærmeste støtteniveau er ved 1100 og herefter i niveauet 1000.

Solar har etableret et salgssignal på ugebasis og er brudt ud af den vandrette formation. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 690 og herefter i niveauet 620.

Sanistål er ligeledes i en faldende tendens og nærmeste støtteniveau er ved 70 og herefter i 65, mens der er modstand i niveauet 82-84 og herefter i niveauet 90-92.

Anbefaler at man undervægter sektor i 2022.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.