God start på regnskabssæsonen

Regnskabet onsdag fra Chr. Hansen viste vækst de rigtige steder, nemlig på de amerikanske kontinenter samt Asien. Men væksten i Europa bremser op. Alle tre forretningsben: Cultures & op Enzymes, Health & Nutritions samt Natural Colors viser tocifret vækst.

Teknisk har aktien rettet sig og genetableret den stigende tendens, og det trækker op i indikationsmodellerne på ugebasis. Kursen er brudt igennem modstandsniveauet 380 og næste modstandsniveau er omkring 395 og herefter i niveauet 440.

Novozymes
Novozymes

Novozymes overraskede markedet med et regnskab, der viste en stigende omsætning og overskud. Overskudsgraden er gået fra 27,4 til 27,7 og den samme positive tendens ses i bruttomarginen. Teknisk betyder dagens stigning, at Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis efter 11 uger i salg. Det første ”gap” er blevet lukket i niveauet 281,9- 285,3, og næste ”gap” er i niveauet 335,7-363,80. Nærmeste modstandsniveau er 320, som var et støtteniveau tilbage i maj/juni i sommer.

FLSmidth vinder en servicekontrakt i Chile, der gælder i 5 år. FLSmidth ser ud til at have fundet bunden og første modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 300 og 320. Der er en positiv tendens i Momentum efter stigningen i aktiekurserne de sidste par uger. Anbefaler at man samler op, når aktien falder tilbage.

TDC-aktien arbejder på at etablere en bundformation . De sidste par dages stigende tendens i kursen har trukket op i Momentum på ugebasis. De korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 36 som en modstandslinie og næste modstandsniveau er ved niveauet 42-43, som er en bund fra oktober sidste år. Aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk, at jeg selv ejer aktier i TDC.

SAS har etableret et købssignal på ugebasis, idet de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”  og  Bollingerkanalen har etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Nærmeste modstandsniveau er ved 15, som var en topformation i januar og marts.

De store aktier med mest Momentum i øjeblikket er Lundbeck, Royal Unibrew samt GN Store Nord.

GN Store Nord er steget 15 point de seneste 6 uger og stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis for en uge siden. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt af kursen, mens det øvre glidende gennemsnit ligger i niveauet 134 som et modstandsniveau. Der er fortsat ”gap” i niveauet 130,4-138.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Mandag er det Exiqon og Parken. Tirsdag er det Sydbank, Onsdag er det DSV og Spar Nord Bank. Torsdag er det Danske Bank, Jyske Bank, Novo Nordisk og Skjern Bank. Fredag slutter af med GN Store Nord.

C20 indekset
C20 indekset

C20 bevæger sig vandret i niveauet 920-940. Den vandrette formation har fået Bollingerkanalen til at indsnævre det nedre og øvre bånd på ugebasis. Et brud af niveauet 945,78 vil etablere et nyt købssignal i Bollingerkanalen. Den positive tendens de sidste par uger betyder, at det korte glidende gennemsnit næsten er brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 965 som en modstandslinie.

Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, mens RSI fortsætter den faldende tendens. Divergensen mellem Momentum og RSI indikerer, at markedet ikke helt har bestemt sig endnu, men flere aktier ser interessante ud på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.