Genfinder markedet Momentum

Den seneste uge har budt på fortsat usikkerhed i markedet, idet deltagerne manglede afklaring om flere store spørgsmål: Brexit, Kina og USA handelsaftale samt uenigheden mellem Iran og USA.

Schouw er på ugebasis brudt igennem det korte glidende gennemsnit nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 510 som en modstandslinie. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis. Kursen skal igennem 500, før Bollingerkanalen går i køb i 525, før signalet bliver ændret i Parabolic-modellen. Der er en stigende tendens i aktiekursen, der trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Der er ”gap” i niveauet 523-537,5 som på sigt skal lukkes. På dagsniveauet er der købssignal, idet de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Anbefaler køb på niveauet.

Nyt købssignal i Genmab på dagsniveauet er blevet etableret i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har på dagsniveauet etableret et ”Golden Cross” tirsdag. På ugebasis er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen, mens Parabolic har været i køb siden december. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og det giver en positiv indikation. Nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1300, som tidligere har været et støtte- og modstandsniveau. Aktien er inde i en stigende trendkanal og har været det siden bunden i slutningen af oktober.

SimCorps regnskab viste fremgang i både bund og top, som var over analytikernes forventninger i markedet, mens ordrebeholdningen også viste en positiv udvikling. SimCorp-aktien har tabt Momentum siden begyndelsen af maj og frem til onsdag. Stigningen onsdag betyder, at købssignalet er genetableret på dagsniveauet og fastholdt på ugebasis. Der er en stigende tendens i RSI og Momentum på ugebasis, mens MACD er tæt på at vende rundt. Nærmest modstandsniveau er ved 770 og herefter 810, mens nærmeste støtteniveau er ved 590 og i niveauet 560.

Bavarian Nordic fandt Momentum efter kvartalsregnskabet onsdag. Kursen gik fra 140 til 156,4 under stor omsætning. Stigningen betyder ligeledes, at der er etableret købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70 og MACD bryder igennem 0. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en positiv tendens. Stigningen betyder, at den faldende tendens i aktien er blevet brudt. Første modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 210-220, mens nærmest støtteniveau er ved 130 og herefter i niveauet 120.

I den kommende uge er regnskab fra Per Aarsleff Holding om mandagen. Tirsdag er det Firstfarms, Matas og MT Højgaard. Onsdag er det UIE. Det danske marked er lukket torsdag og fredag grundet helligdagene.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fortsat fast i niveauet omkring 1110-1130. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1090 på ugebasis. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er gået i salg, mens Parabolic fortsat er i køb. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal reducere porteføljen.
Nærmeste støtteniveau er ved 1100 og ved 1050, mens nærmeste modstandsniveau ved 1160 og herefter i niveauet 1190.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.