Fortsat oplæg til SHS!

BørsUdsigten: Lille Salgssignal i USD!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,4 pct. til morgen, mandag den 27. maj.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger. UK holder lukket.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses en åbning med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. ved åbningen af dagens notering. (08:30)

Wall Street holder lukket i dag, p.g.a. memorial day

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere nu til morgen, mandag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (3,82 point) til indeks 2.826,06. For ugen blev det til et fald på 1,2 pct., og år til dato en stigning på 12,7 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet er der tale om en konsolidering / opbremsning med en toplinie i 2.880 niveauet, og en bundlinie i 2.810 niveauet. Bruddet af 2.857 har udløst tertiært købesignal.

BørsUdsigten noterer, at vi fortsat “kun” ligger ca. 150 point fra en ny ATH (All Time High). Brud af 2.880 og 2.947 niveauerne vil indikere en test af ATH.

På trods af tab af momentum vurderer BørsUdsigten fortsat, at vi skal have en test af 3.000 niveauet i år.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.857 niveauet. (solgt i 2.937 niveauet). Stop loss ved brud af 2.810 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 2.897. Alternativt har man hjemtage gevinst ved brud af 2.925 niveauet (købt i 2.820 niveauet). Genkøb i begge tilfælde ved brud af 2.947 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 0,3 pct. (3,31 point) i 996,51. For ugen blev det til en stigning på 1,3 pct. (13,15 point), o år til dato en stigning på 11,8 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en konsolidering i form af en tertiært stigende trend, der oftest udløser et salgssignal. Der er tale om en test af den gamle støtte nu modstand i 1.002 niveauet.

Der er fortsat tale om en midlertidig topformation shs / dobbelt top. I første omgang udstikkes en målzone i 970-60 niveauet (er testet); men det kan godt være vi skal ned i 940 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten købt ved bruddet af 988 niveauet. Spekulativt er der købt ved brud af 983 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 990 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved bekræftet brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,7 pct. (10 point) i indeks 1.572 – er der tale om en konsolidering med en toplinie i 1.615 niveauet. Bundlinie i 1.573 niveauet. Købesignalet er udløst ved bruddet af 1.593 niveauet.

BørsUdsigten noterer en stærk støtte i 1.550 niveauet brud heraf vil indikere en sekundær topformation i form af en mulig SHS formation. Brud af 1.550 niveauet vil indikere en test af 1.400 niveauet.Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.593 niveauet (købt i 1.603 niveauet). Genkøb ved brud af 1.593 niveauet.Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,625 niveauet (købt i 1.580 niveauet). Genkøb ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (59 point) i 12.011.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en accelererende tertiær nedtrend inde i en sekundær sidelæns konsolidering.

BørsUdsigten en indikation på en midlertidig top i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelse ved brud af 11.850 niveauet. modsat er der udløst et tertiært “pytteliten” købesignal ved bruddet af 12.160 niveauet. Salgssignal ved brud af 12.050 niveauet. Formationen er ikke bekræftet.

Der er fortsat overordnet tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Bruddet af 11.800 bekræfter den positive formation. Målzonen er fortsat 13.500 niveauet – men indtil videre følger vi chartet. Umiddelbart ligner det en test af 11.800 niveauet i første omgang (og lukning af Gap)

Chartet kan dog udvikle sig til en midlertidig topformation ved brud af 11.775 niveauet

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved brud af 12,050 niveauet (købt i 12.160 niveauet. Genkøb ved brud af 12.110 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.200 niveauet (købt i 11.800 niveauet). Genkøb ved brud af 12.300 niveauet. Strategi: Sælg 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet mandag morgen for USD/DKK krydset (6,665) er der tale om en spekulativ / tertiært accelererende nedtrend. Sekundært er dog fortsat tale om en konsolidering med en toplinien i 6,71 niveauet. Bundlinien ligger fortsat i 6,645 niveauet.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,688 niveauet. Genkøb ved brud af 6,68 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,667 niveauet. Genkøb ved brud af  ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.