Faldet i olieprisen skaber kaos

Olieprisens fald presser selskaberne i energi-sektoren. Den faldende tendens i olieprisen øger antallet af opsigelser og en række projekter bliver indstillet, hvilket betyder, at personale i sektoren er blevet afskediget. Meget indikerer, at prisfaldet i olien ikke sætter nok gang i hjulene til at opveje nedgang i olieindustrien.

Coloplast med i det nordiske Vinx30-indeks. Coloplast tester nu igen modstandsniveauet 570 for anden gang i år. RSI bevæger sig rundt i niveauet 90, hvilket indikerer, at aktien er overkøbt. Coloplast havde generalforsamling onsdag.

Coloplast tester modstandsniveauet 560-580, som også var tilfældet i april. RSI er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis. Momentum er ligeledes i en stigende tendens på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 540 og herefter i niveauet 500.

TDC ændrer udbyttepolitik, hvilket har været med til at presse aktiekursen ned og nu testes støtteniveauet omkring  33-35, som var en bund i oktober. Tilbagefaldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og har været det siden august. Holder støtteniveauet, bør man samle op i aktien.

GN Store Nord meddelte i denne uge, at man mister sin finansdirektør, hvilket fik markedsdeltagerne til at reagere med et fald på over 5 pct. GN Store Nord har skiftet store dele af direktionen det seneste år, hvilket gør investorerne nervøse for kontinuitet i ledelsen. Aktien fortsatte onsdag og torsdag med at falde. Nærmeste støtteniveau er ved 118.

Genmab har klaret sig godt på trods af en kedelig uge med faldende kurser. Aktien holder fast i den positive tendens i kursen. RSI har ramt 100 på ugebasis. RSI var oppe i samme niveau tilbage ved årsskiftet og et godt stykke ind i februar.

G4S er faldet tilbage de sidste 7 dage og er i første omgang brudt igennem støtteniveauet ved 23. Tilbagefaldet i aktien har givet et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende  gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet. Aktien har været i en nedtrend siden .
A. P. Møller-Mærsk har det svært for tiden med en faldende oliepris og faldende fragtrater, hvilket har sendt aktien ned under 10.000. Momentum bevæger sig vandret på ugebasis. Bollingerkanalen har været i salg siden slutningen af august. Afvent udviklingen.

Den kommende uge byder på regnskab fra Land & Leisure tirsdag, Onsdag kommer SAS. Torsdag er det Harboe, Luxor og TK Development.
SAS har etableret en stigende tendens de sidste par uger. Aktien lå allerede i en helt overordnet stigende tendens, der blev etableret tilbage i oktober/november. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og bekræfter den positive udvikling. Den lave olieprise gavner indtjeningen i selskabet.

Harboe aktien er steget og har brudt den faldende tendens på ugebasis efter stigningen i sidste uge. Der er etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, og det har trukket RSI og Momentum på ugebasis. Aktien tester modstandsniveauet 110 for anden gang i år.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

 

C20 holder fast i niveauet omkring 1000. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er ligeledes fortsat en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1020-1040, som blev testet i juli. Bryder kursen igennem, er næste modstand ved niveauet 1100. Nærmeste støtteniveau er ved 920-940. Indekset har bevæget sig vandret siden april i år.

DK Portefølje
Holder fast i aktieportefølje på de danske aktier. Tre aktier er under stop-loss og sat på salgslisten. Det er NKT Holding, Novo Nordisk og Zealand Pharma.

DKTrend

Nordisk Portefølje
Opus Group og GN Store Nord er faldet igennem stop-loss og begge selskaber er sat på salgslisten.

Unavngivet

 

Konsolidering i USA

De amerikanske markeder bevæger sig ligeledes vandret. De træder i vande op til renteforhøjelsen, der sandsynligvis kommer i næste uge.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Oracle, FedEx, Carnival, General Mills samt CarMax. De to store kemikalieselskaber Dow Chemical og Du Pont arbejder på at fusionere. Fusionssnakken har fået de to selskaber til at stige på børsen.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones har stået stille siden midten af oktober i niveauet 17.400-18.000. Stigningen i oktober betød, at Bollingerkanalen etablerede et købssignal, og det har holdt ved siden. Trods den vandrette formation i indekset så har Momentum og RSI fortsat den stigende tendens på ugebasis. RSI har ramt niveauet 70, hvilket indikerer, at der fortsat er potentiale for yderligere stigninger. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 18.200. Nærmeste støtteniveau er 17.800.

S&P 500 på ugebasis
S&P 500 på ugebasis

S&P 500 oplever samme vandrette tendens i indekset. Der er dog divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, idet førstnævnte er faldende og sidstnævnte er stigende på ugebasis. Nærmeste modstand er 2120, som er den gamle top fra maj og herefter er det i niveauet 2175, mens nærmeste støtteniveau er ved 2030. Der er købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 2 uger siden. Nu er det lange glidende gennemsnit blevet testet og skulle gerne holde som støttelinie. Den kommende uge vil vise, om det holder stik.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite har en smule mere fart på en de to gamle indeks, men Nasdaq er fortsat under den gamle top fra juli i niveauet 5200. Nærmeste støtteniveau er ved 4900 og herefter i niveauet 4700. Nærmeste støtteniveau er ved de 4550 – 4600. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross”  for to uger siden. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. RSI fortsætter den stigende tendens og har ramt niveauet 64. Momentum etablerede en top for tre uger siden og har været i en faldende tendens siden.
Strategi: Afvent med de amerikanske aktier.

Nikkei tilbage og tester 19.000
Nikkei-indekset tabte 1000 point på 6 dage og handles nu i niveauet 19.000. Faldet har givet salgssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveauet. Tilbagefaldet har givet en top i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 70. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”, men faldet betyder, at de glidende gennemsnit bliver testet som støttelinie.

Nikkei
Nikkei

RSI er faldet tilbage til 72 på ugebasis og er dermed ude af det overkøbte niveau på ugebasis. Momentum på månedsniveauet fortsætter den faldende tendens.
Strategi: Fortsat køb på japanske aktier.

Stockholm 30
Stockholm 30

OMX S30 er faldet tilbage og det har fået Bollingerkanalen til at ændre signal på ugebasis, fra kursen brød igennem 1440. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt, som tidligere var et støtteniveau. Tilbagefaldet har trukket ned i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Den stigende tendens i Momentum på månedsniveauet er afløst af en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er bunden fra september i niveauet 1380-1400.
Strategi: Afvent udviklingen på det svenske marked.

Munksjö
Munksjö

Munksjö har etableret en svagt stigende tendens siden september med stigende bund og top på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 80 som en modstandslinie. Bryder kursen igennem niveauet 83, så etableres der et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den positive trend bekræftes ligeledes af Momentum på månedsniveauet.
Anbefaler køb ved brud af niveauet 84, som er det nærmeste modstandsniveau. Herefter er der modstand i niveauet, som var en bund i januar.

Dax 30
Dax 30

Frankfurt, Dax 30 er faldet tilbage og har med dagens fald lukket ”gappet” fra oktober, der var i niveauet 10438,28-10586,96. Faldet har ændret signal på dagsbasis i kursgrafen og Bollingerkanalen. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Parabolic og Bollingerkanalen. Momentum på månedsniveauet peger nedaf, hvilket indikerer, at der ikke er meget hastighed i indekset.
Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen i det tyske marked.

 

SAS holder fast
Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden september i år. Stigningen er en mindre bevægelse i en noget større bevægelse, som har været i gang siden oktober 2014. Der er en stigende tendens i aktiekursen, som trækker op i Momentum og MACD på ugebasis. RSI har ramt det overkøbte niveau på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 18 og herefter i niveauet 22. Aktien bevæget sig vandret i niveauet tilbage i 20-22 i sommeren og vinteren 2010. Der er støtte i niveauet 14,5 og herefter i niveauet 13,5.

SAS
SAS

Momentum på måned fortsætter den stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.

SAS’s seneste kvartalsregnskab viste en omsætningsfremgang fra 10,6 mio. sek. til 10,9 mio. sek. i samme kvartal i år. Resultat før skat endte på 1.031 mio. sek. til 756 mio. kr. Den positive udvikling i indtjeningen betyder, at indtjening pr. aktie gik fra 1,24 sek. kr. til 2,16 sek. kr.

SAS oplever en positiv udvikling på flere af deres ruter, men kapaciteten i maskinerne er ikke udnyttet endnu. SAS har lagt op til, at man vil satse på langdistanceruter de kommende år. Det bliver interessant at se, om man får fat i kunderne.

 

Momentum i Solar og Columbus

Der er momentum i flere af de mellemstore aktier i øjeblikket. Blandt andet IC Group, ALK-Abello samt Solar og Columbus.

Solar
Solar

Solar har en været i en stigende tendens siden bundformation i oktober 2014, hvor aktien var i niveauet 270-280. I dag er i aktien i niveauet 440-460, som var en top tilbage i maj/juni 2014. Tilbage i 2011 blev niveauet 460 også testet som et modstandsniveau. Det bliver interessant at se, om aktien tager sig igennem modstandsniveauet 460. Der er en positiv tendens trækker op i Momentum på uge- og månedsniveauet, hvilket gør, at aktien ser interessant ud. Anbefaler at man samler op i aktien på niveauet.

Columbus
Columbus

Columbus fortsætter den stigende tendens og er brudt over den tidligere top på 5,8-6,0, som var i henholdsvis maj/juni 2014 og marts 2015. Man skal tilbage til 2007 for at finde Columbus oppe i det nuværende niveau. Næste modstandsniveau er ved 7,5 og herefter 8,5.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der blev etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af november og signalmodellerne Bollinger og Parabolic har været i køb siden midten af oktober. Anbefaler køb på niveauet.

 

 

Guld holder fast i niveauet

Guldet bevæger sig vandret i niveauet omkring de 1060-1080, hvilket har stået på i 5 uger. Trenden peger fortsat nedaf og kursen skal over 1150, før den ser interessant ud. Men en konsolidering i niveauet vil på sigt også skabe en interessant situation i guldet. Men afvent køb.

EUR/USD holder fast i niveauet omkring 1,09-1,1. Stigningen trækker op i MACD, som har etableret en bundformation på ugebasis. Det samme har Momentum på ugebasis.

NOK/DKK fortsætter den faldende tendens, og der er etableret et salgssignal på dagsniveauet igen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 81 som en modstandslinie. Faldet trækker ned i Momentum på ugebasis.

SEK/DKK er faldet tilbage og tester støtteniveauet 80. Der er fortsat køb i den svenske krone overfor den danske i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i slutningen af oktober. Momentum fortsætter den stigende tendens på uge- og månedsniveauet.

Metalvaremarkedet har en uensartet tendens, idet kobber bevæger sig vandret, mens bly stiger. Tin og zink bevæger sig vandret i niveauet.

 Landbrugsprodukterne fortsætter ligeledes en uensartet tendens. Soyabønner fortsætter den faldende tendens, mens hvede bevæger sig vandret, så er der en fortsat stigende tendens i sukkeret.

Olien
Olien

Olieprisen er brudt igennem niveauet 40 dollar for en tønde Nordsø olie. Den faldende tendens trækker ned i indikationsmodellerne op ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og har været det siden slutningen af november. RSI har ramt niveauet 30, hvilket indikerer, at olien er oversolgt.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.