EXIT Signal Bekræftet!

BørsUdsigten: Udløses der et Relief Rally? Vi kan Konstatere, at Onsdag ikke blev Vendedag!

 

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 0,2 pct. (1,46 point) i indeks 994,03.

De europæiske aktiemarkeder lukkede torsdag, med fald på mellem 0,3 pct. og 0,9 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede uforandret til lavere fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,9 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres til fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (994), er der tale om en accelererende tertiær nedtrend. torsdag så vi en lille opbremsning. Der ses en tertiær støtte i 987 niveauet. Brud af dette niveau vil åbne op for en sandsynlig test af 950 niveauet.

Overordnet er der tilbage fra november 2017 tale om en primær horisontal trend, med en bundlinie i 951 niveauet og en toplinien i 1.053 niveauet. Trenden har holdt i over et år. Spekulativt/Tertiært ligger vi i sælg efter bruddet af 1.027 niveauet, købesignal udløses ved brud af 1.001 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en spekulativ lang position ved bruddet af 1.027 niveauet (købt i 990 niveauet). Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.001 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 1.028 niveauet. Åbning af short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb 

BørsUdsigten har ikke længere eksponering mod de danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til en anelse højere til morgen, fredag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.632, (minus 0,0 pct. (0,38 point), lukker indexet plat uforandret, efter en test af 1.650 niveauet. Denne reversal er egentlig et svaghedstegn. Det betyder at støttelinierne horisontale, som stigende, sandsynligvis kommer under et stærkt pres.

Der er tale om et krydsfelt med en stigende sekundær trendlinie og en horisontal støttelinie i 1.630 niveauet (Testes NU!). Brud af dette niveau udløser et pænt salgssignal. Opbremsning af den faldende trend sker ved brud af 1.641 niveauet (nedefra).

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.668 niveauet af en lang position købt 1.612 niveauet. Genkøb ved brud af 1.641 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.630 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.631 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.630 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 11.955 (minus 0,7 pct. (85,21 point), er der tale om EXIT signal, og et udbrud af en kileformation. Presset på chartet kommer fortsat oppefra, og der er tale om en stærkt accelererende nedtrend.

Brud af den faldende trendlinie i 12.075 niveauet vil være første indikation på, at køberne kommer tilbage. Næste støtte ses i 11.790 niveauet – men den er ikke særlig stærk.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.520 niveauet. Positionen var købt 12.300 niveauet. Genkøb ved brud af den spekulativt faldende trendlinie i 12.075 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 12.140 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbnet short) ved bruddet af 12.140 niveauet (købt i 12.240 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 12.140 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret til lavere i går, onsdag.

Fokus i dag, fredag, vil igen være optrapningen / annonceringen af nye toldtariffer i handelskonflikten med Kina. Der skal lægges told på en vareimport på 200 mia. USD. De fleste investorer må på nuværende tidspunkt være klar over at Trump gør hvad han melder ud – ligegyldigt hvad. På det punkt er han troværdig. Usikkerheden bliver ved med at presse aktiemarkederne, der reagerer voldsommere end, hvad der er nødvendigt – på den korte bane. Fald i aktiemarkederne har det med at være selvforstærkende.

Der går rygter om at Japan også bliver inddraget i toldkrigen – indtil videre har de været holdt udenfor.

Antallet af førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse lå på 203K, hvilket var meget lavere end forventet. Tallet indikerer, at det fortsat går rigtig godt med beskæftigelsen, selvom der kun er tale om den ene side af lighedstegnet. Den anden del af ligningen er jobskabelsen, men det får vi bekræftet senere i dag, hvor der offentliggøres beskæftigelsestal for august. Endvidere er der tal for lønudviklingen. Tallene er med til at danne grundlag for Feds pengemarkedsrente.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,1 pct. (20,88 point) i indeks 25.995,87.

S&P500 lukkede med et fald på 0,4 pct. (10,55 point) i indeks 2.878,05.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,9 pct. (72,45 point) i 7.922,73.

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.878), er der fortsat tale om en tertiær konsolidering i form af en negativ veldefineret trendkanal. En sådan formation munder oftest ud i en positiv fortsættelse. Tilbageslag mod den stigende sekundære trendlinie.

Tertiært vil brud af 2.886 niveauet udløse spekulativt købesignal, og mindst en opbremsning af den negative konsolidering. (Testes NU).

S&P500 blev lavest noteret i 2.867 niveauet. Det betyder at “gappet” mellem 2.874 niveauet og 2.884 niveauet blev lukket.

Endvidere blev den horisontale støtte i 2.773 niveauet og den stigende sekundære trend i 2.867 niveauet testet, og begge støtteniveauer afviste angrebene. Det gav mulighed for køb. Jo tættere man kan købe på et tilbagefald mod støtteniveauerne, jo mindre tab ved en stop loss, hvis det ikke går som forventet.

Sekundært salgssignal vil blive udløst ved brud af 2.867 niveauet – bekræftet ved lukning eller at en lukning under dette niveau synes ufravigeligt.

Der er fortsat tale om en stærk optrend – men et brud af 2.867 niveauet vil indikere mindst end opbremsning og og evt. mindre stigningstakt (hældningskoefficient på trenden). Vi skal ned og bryde 2.797 før vi får en bekræftet nedtrend og en topformation.

S&P500 ligger fortsat meget tæt på All Time High, hvorfor der ikke skal ret meget positivt til før vi igen kan se stigninger. Noget tyder på at vi skal have en konsolidering / tilbageslag / lukning af gap (hvilket skete i går, torsdag) før vi igen sætter næsen mod 3.000. BørsUdsigten vurderer fortsat at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at de amerikanske aktier skal yderligere OP – efter et kort tilbageslag!

BørsUdsigten noterer, at den normale korrelation mellem Wall Street og den øvrige verden stort set er ikke eksisterende for øjeblikket.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.900 niveauet af en lang position købt ved bruddet af 2.863 niveauet.  Genkøb af position ved bruddet af 2.886 niveauet (nedefra). Åbning af short ved brud af 2.873. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.869 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.734 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere “All In” / fuld eksponering på Wall Street!

Der er udløst tertiært salgssignal USD. Det betyder at de spekulative andel af aktierne igen skal kurssikres. Sekundært er der fortsat salgssignal hvilket evt. kan afdækkes ved at låne til købet i samme valuta. Se yderligere USD/DKK vurdering.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,87 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,64 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 3,08 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,03 pct. lavere i 0,35 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,58 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. lavere i 1,02 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 05:57 i 6,415 (6,401) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,162 (1,159) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,6 (111,4) EUR/JPY noteres i 128,5 (129,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,456 (7,456). GBP/DKK 8,277 (8,277)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,415), sættes der fortsat et spekulativt / tertiært flag på rebounden. Toplinie i 6,44 niveauet og bundlinie i 6,40 niveauet. Der blev udløst købesignal ved bruddet af den faldende trendlinie 6,39 niveauet. “Neckline” ligger i 6,375 niveauet i denne omgang. EXIT niveau i 6,35 niveauet.

SHS formationen vil først blive neutraliseret ved et bekræftet brud af 6,57 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,42 niveauet (købt i 6,39 niveauet). Genkøb ved brud af 6,44 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,375 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,475 niveauet. Genkøb ved brud af 6,46 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,35 niveauet (bekræftet). Sælg 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,201 (1.197) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.201), er guldprisen brudt ud af sin tertiære konsolidering. Det indikerer, at der skal ske en test af 1.215 niveauet, og en bekræftelse af den tertiære bundformation (W-formation). Bruddet af 1.200 udløster/bekræftet købesignal.

BørsUdsigten vurderer, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss ved brud af 1.190 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, fredag.

De amerikansk lagertal viste et fald på 4,3 mio. tønder til 401,5 mio. tønder, hvilket var større end ventet. Benzinlagrene steg med 1,9 mio. tønder til 234,6 mio. tønder. Lagrene for andre destillater – fyringsolie etc. – steg med 3,1 mio. tønder til 133,1 mio. tønder.

Faldet i råolielagrene burde give anledning til prisstigninger: men ikke denne gang.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 67,80 (68,62) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 76,50 (77,25) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (76,5), er der tale om et tilbageslag mod den horisontale støttelinie i 75 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at vi tirsdag fik den forventede test af 80 niveauet, uden at den blev brudt. Det var fjerde test, hvilket betyder, at BørsUdsigten ser den sidelæns konsolidering som meget stabil. Konsolideringen startede tilbage i maj måned.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved  bruddet af 77,5 niveauet (købt i 72 niveauet).  Genkøb ved brud af den spekulativt faldende trend i 76,75 niveauet. Åbning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 76 niveauet, og åbning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb. 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, fredag.

BørsUdsigten vurderer, at vi kommer til at stå overfor et relief-rally (stigninger), når der er afklaring på toldspørgsmålet.

Når toldtarifferne med Kina er på plads, forventer markedet af DT vil rette blikket mod samhandelen med Japan.

Nikkei225 falder med 1,0 pct. (202 point) i indeks 22.266. Hang Seng falder med 0,9 pct. (231 point) i indeks 26.744. Kina’s CSI300 falder med 0,1 pct. (4 point) i indeks 3.258. Sydkoreas Kospi falder med 0,9 pct. (19 point) i indeks 2.268. Australien’s ASX200 falder med 0,7 pct. (40 point) i 6.120.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.