Er bunden fundet for Volvo Cars?

Det har ikke været en tur i overhalingsbanen for Volvo Cars efter aktien toppede i januar 2022 i niveauet 90. Siden har aktien været i en faldende tendens og lukkede fredag i 38,77.


På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og modellen går i køb ved brud af 39. Flere gange de sidste par måneder har Bollingerkanalen kortvarigt etableret et købssignal men det er altid blevet ødelagt af et nyt salgssignal. Siden februar har de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage været i salg.

På ugebasis har Bollingerkanalen været i salg siden slutningen af februar og kursen skal over 43,5, før den skifter signal. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Death Cross i slutningen af marts.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og stiger. RSI er over 35. En stærk RSI ligger i mellem 50 og 60. Momentum har etableret en bund og stiger, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er ligeledes i en stigende tendens, men under middelværdien 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 50 og herefter i niveauet 65-66, mens der er støtte i niveauet 36 og herefter i niveauet 28.

Volvo Cars omsat i 2022 for 330,1 mia. SEK mod 282,0 mia. SEK i 2021. Resultatet efter skat blev 17,0 mia. SEK mod 14,1 mia. SEK.

Volvo Cars oplever en fortsat stærk ordrebog, hvor meget få kunder afbestiller deres bestillinger.  Der har samtidig været fald i råvarepriserne og energiomkostningerne. Det næste kvartalsregnskab fra Volvo Cars er den 20/7.

Aktien er med på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.