Enlig Svale gør ingen Sommer!

BØRSUDSIGTEN: Op til Apple! Midlertidig bund – 1 – 3 dag med plusser – og så? Ny stigning i USD?

C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 4,0 pct. (26,88 point) i indeks 700,72. For ugen blev det til et fald på 1,3 pct. (9,38 point), og år til dato en stigning på 13,9 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 1,9 pct. og 3,1 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,6 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. ved åbningen af Wall Street, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten sælg.

BørsUdsigten har åbnet en shortposition i 748 niveauet. Positionen lukkes ved brud af 747 niveauet (nedefra).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en købsstrategi.

BørsUdsigten afdækkede (lukkede) i 695 niveauet, den shortposition der blev åbnet i 760 niveauet. Spekulativt åbner BørsUdsigten en reverse, men man skal ikke blive for grådig. Stop loss lægges ved brud af 680 eller ved bevægelsen op imod 630-35 niveauet. Rebounden ses at kunne nå 730-35 niveauet i bedste fald.

BørsUdsigten vurderer, at man skal benyttes bouncen op imod 730-35 til at åbne baisse/shortposition i C20.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er sælg for C20. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 707 niveauet. Med risiko for at komme til at handle for meget, købes der ved brud af det 200 dages glidende gennemsnit i 710 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 701.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere til morgen, mandag.

Ikke så snart vi har en midlertidig bund begynder man at spekulere på hvor holdbar den er!

Bouncen blev kraftig – men den kom også fra et ekstremt overkøbt niveau. Indtil videre ses den at vare mellem 1 og 3 dage. Der er mange, der ikke nåede at komme ud, og vil benytte bouncen til at sælge på.

BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte bouncen til at sælge aktiemarkedet short – indtil vi får bekræftelse på en trendændring.

Wall Street

Wall Street lukkede højere, fredag.

På regnskabsfronten kom der regnskab for General Electric, der var lidt bedre end forventet. Eller er der tale om en blandet post bolcher. Google skuffede, selvom vi lå tæt på estimaterne, og den faldt med 2,6 pct. efter en overgang at have været ned med 6 pct.

Dagens begivenhed bliver de seneste tal for Apple. IBM og SAP kommer ligeledes med resultat. Det står i IT kæmpernes tegn i dag.

På makrofronten bliver det en stille dag på kontoret. Tirsdag kommer der tal for bolighandelen, og onsdag inflationstal (CPI).

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 1,6 pct. (263,17 point) i indeks 16,380,41. For ugen blev det til et fald på 1,0 pct. og år til dato – et fald på 1,2 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 1,3 pct. (24,00 point) i 1.886,76. For ugen blev det til et fald på 1,0 pct. og år til dato en stigning på 2,1 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,0 pct. (41,05 point) i 4.258,44. For ugen blev det til et fald på 0,4 pct. og år til dato en stigning på 2,0 pct.

 

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.887), har vi fået en tertiær midlertidig? bund.

Nu skal vi først teste det 200 dages glidende gennemsnit i 1.905 niveauet nedefra. Herefter, i bedste fald, den sekundære ”neckline” p.t. i 1.940

BørsUdsigten vælger på trods af det positive momentum, at behandle chartet som en negativ fortsættelsesformation – indtil andet er konstateret.

Vi fik en lukning over 1.875-80 niveauet, og kunne gå en rolig weekend i møde.

BørsUdsigten’s 2 inside reversal, indikerede en bounce – og det kom til at holde.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt i 2.008, og åbnet en shortposition ved bruddet af 1.980 niveauet. BørsUdsigten har afdækket / lukket shortpositionen ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.965 niveauet. Der åbnes ingen reverse (men hvis man gør det må man ikke være for grådig). Korrektionen har været så kraftig og hurtig, at mange ikke har nået at få solgt, og derfor afventer en bounce, at sælge på.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt i 1.992. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.958 niveauet. Der afdækkes ved brud af 1.945 niveauet nedefra (gevinsthjemtagning).

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten genkøber ved bruddet af 1.905 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit) BørsUdsigten vil gerne ligge på den rigtige side af den lange trend, hvorfor vi gerne risikerer, at skulle handel 1 til 2X for meget.

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer. Det understøtter en god bounce.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

Selvom vi har fået en midlertidig bund, er trenden fortsat ned, selvom vi har fået et lille tertiært købesignal ved bruddet af 1.965 niveauet. Der er mange, der venter på en bounce at sælge på.

20SPCH

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres op med 0,08 pct. i en rente på 2,22 pct. Den toårige rente stiger med 0,03 pct. til 0,37 pct., og den 30 årige stiger 0,07 pct. til 2,99 pct.

Valuta

 

USD noteres kl. 05:57 i 5,837 (5,819) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,276 (1,28) for 1 USD. USD/JPY noteres i 107,4 (106,2). EUR/JPY noteres i 137,0 (136,0).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,84), konsolideres der mellem 5,80 niveauet og 5,94 niveauet. Konsolideringen ligner en positiv fortsættelsesformation.

BørsUdsigten har tertiært lukket en lang position i 5,91 USD/DKK. Der blev åbnet en shortposition i 5,85. og lukke ved bundniveauet i 5,80. Brud af 5,87 niveauet udløser købesignal.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 5,85 niveauet (købt i 5,51 niveauet). Der genkøbes ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer er vendt oversolgte niveauer, og understøtter en bounce / fortsat stigende USD.

Signalmodellerne ligger i sælg. MacD har lagt an til vending.

20USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.236 (1.238) USD pr troy ounce (31.1035 g).

På timechartet ligner det en positiv fortsættelsesformation (konsolidering), hvor brud af 1.230 vil udløse salgssignal, og brud af 1.240 nedefra vil udløse købesignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt guld short i 1.275 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.217 niveauet. BørsUdsigten har købt en lange position i 1.212 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 1.233-30 oppefra.

Sekundært har BørsUdsigten lukket den shortposition, der blev åbnet i 1.275 niveauet, i 1.215. der er åbnet en reverse (modsatrettet position) i 1. 215 niveauet.

 

Olie

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, mandag.

Jo mere olieprisen falder, jo mere olie skal der til for at bevare den samme omsætning i USD. Det betyder, at mange olielande er nødt til at skrue op for oliehanen, og det betyder laveres priser, da efterspørgslen er nogenlunde konstant.

I øvrigt kom der en gasaftale i stand mellem Rusland og Ukraine i weekenden. Det skete uden at der blev tabt ansigt.

Nymex Crude, er senest noteret i 83,14 (83,03) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 86,16 (86,41) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, mandag. Det på trods af fortsatte uroligheder i Hong Kong.

Nikkei225 op med 3,9 pct. (570 point) i indeks 15.103. Hang Seng noteres op med 0,4 pct. (99 point) i indeks 23.123. Kina’s CSI300 stiger med 0,3 (8 point) i indeks 2.450. Sydkoreas Kospi stiger med 1,6 pct. (30 point) i 1.930. Australien ASX200 op med 0,8 pct. (48 point) i 5.319.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.

 

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (701), fik vi en flot rebound og en midlertidig bund. Der var tale om en ”flush out”, hvilket indikerer yderligere stigninger på det tertiære / spekulative plan – mindst 1 – 3 dage.

Der er derfor gode chancer for at gappet mellem 710,10 og 716,55, bliver lukket (såfremt Apple vil), på grund af den stærkt oversolgte situation. Bouncen op imod 730 – 35 niveauet vil kunne benyttes til åbning af en spekulativ baisse.

Trenden er fortsat NED!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 760 niveauet. Positionen er lukket/afdækket ved bruddet af 695 niveauet. I bedste fald ses rebounden at kunne nå 730-35 niveauet. Benytter man bouncen til køb skal man passe på ikke at blive for grådig på den korte bane – trenden er ned.

Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 748 niveauet. Stop loss (afdækning) ved brud af 747 niveauet.

Primært har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 707 niveauet. Med fare for at komme til at handle for meget, købes der ved brud af 710 niveauet.

20C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i extremt oversolgte niveauer, og trækker op. Det understøtter en lidt større rebound / bounce at en varighed på 1 – 3 dage.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.