DSV viser vækst

Print Friendly, PDF & Email

DSV havde i 1. kvartal en omsætning på 12,6 mia. kr. mod 11,6 mia. kr. i samme periode 2014. Resultat før skat landede på 569 mio. kr. mod 161 år før i samme periode. Overskudsgraden ender på 5,1 mod 4,7 året før. Resultat pr. aktie er 2,51 mod 0,68 året før.

Fordelingen af omsætningen mellem Air & Sea og Road er tæt på at være lige stor. Road har en omsætning på 6,1 mia. kr., mens Air & Sea er på 5,4 mia. kr.  og Solution har en omsætning på 1,4 mia. kr.

Air & Sea forretningen har haft en positiv vækst, og det skyldes åbningen af nye kontorer samt opkøb af selskaber i Afrika.

I Road forretningen mærker man stadig den øgede konkurrence, men ved optimering i forretningen er det lykkedes at hæve indtjeningen i forretningsbenet.

Solutions har haft øgede udgifter til implementering af nye kontrakter, hvilket har påvirket forretningen negativt.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens, der blev etableret i begyndelsen af november i niveauet 175-180. Siden begyndelsen af april har aktien bevæget sig vandret i niveauet 220-235, hvilket har påvirket MACD, Momentum og RSI, så de har alle har etableret en top og er faldet tilbage.

DSV i den stigende trendkanal.

DSV i den stigende trendkanal.

Der er støtte ved niveauet 215, mens der er modstand ved niveauet 240 og herefter ved 260. Anbefaler køb ved det nuværende niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.