Dollaren stiger og det gavner Europa

C20 på ugebasis

Den seneste tids dollarstigning kan give en positiv indtjening i de europæiske selskaber. En investeringsforening, der dækker flere europæiske indeks kan derfor blive en interessant investering i 2017.

Tirsdag var der fokus på de mindre aktier. Den mest stigende aktie var NTR Holding, og uden der var selskabsspecifikke nyheder hoppede den 14,7 pct. Derudover var der fokus på SimCorp, som har vundet et par kontrakter her sidst på året traditionen tro. Teknisk har aktien etableret en bundformation og stigningen i denne uge har brudt den faldende tendens.  Nærmeste modstandsniveau er ved 380-400. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien kan ramme niveauet 400.

Vestas skovlede også ordrer ind dagene op til nytår, blandt andet fra USA, Honduras, Tyskland, Ukraine samt Jordan for bare at nævne et par stykker. Teknisk har aktien været nede og teste støtteniveauet 400 og har siden taget et rebound op i niveauet omkring 450. Stigningen har trukket op i Momentum på ugebasis. Bryder kursen igennem niveauet 450, så er der modstand i niveauet 480, som i en længere periode i 2016 var et støtte- og modstandsniveau.  Aktien tages med på kandidatbænken.

Københavns Lufthavne har været årets bedste investering blandt de største danske selskaber med et afkast på 56,8 pct. Turen op til 6000 har været fyldt med udsving, specielt i niveauet 5000. Aktien var kortvarigt oppe i 6500 i ugen før jul. I de udbygningsplaner, der ligger for lufthavne ser væksten interessant ud. Tilbagefald i aktien skal bruges til at samle op og måske kan den høje pris få canadierne til at sælge nogle af deres aktier.

I den modsatte ende finder man Novo-familien: Novo Nordisk og Novozymes der begge har tabt omkring 30 pct. i år, hvilket har været med til at trække de danske indeks ned. Begge aktier har flere ”gaps” i deres grafer og over tid skal disse lukkes.

Novo Nordisk har netop etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en positiv tendens i aktiekursen og det trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 275 og herefter i niveauet 310. Man bør samle op i aktien på niveauet.

Novozymes har ligeledes en række ”gaps” i kursgrafen. Bollingerkanalen mangler fortsat at etablere et købssignal. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt, mens det lange glidende gennemsnit har modstand i niveauet 275. Nærmeste modstandsniveau er ved 290.

Det første regnskab, der dukker op fra en dansk virksomhed er Chr. Hansen, der er klar med deres kvartalsregnskab den 11/1 og herefter er det Bang & Olufsen, der kommer den 13/1.

Chr. Hansen konsoliderer sig i niveauet omkring 390 i de sidste 8 uger. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 400 som en modstandslinie. Der er etableret en dobbelt bund i Momentum på ugebasis og etableret en svagt stigende tendens. RSI er tæt på 50 og har ligeledes en stigende tendens. Den positive udvikling i dollaren kan give overraskelser i det kommende kvartalsregnskab. Aktien tages med på kandidatbænken.

Er kineserne vilde med B&O? Den kinesiske ejer har købt flere B&O-aktier siden sidste regnskab og spørgsmålet er, om endnu et danske klenodie er ved at gå os af hænde? Teknisk set ser aktien interessant ud, da den for tredje gang på et års tid tester modstandsniveauet 80. Momentum- modellen har dog mistet hastighed den seneste tid og bevæger sig vandret. Tag aktien med på kandidatbænken.

 

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset holder fast i den stigende tendens, selvom Momentum har tabt fart. Indekset er ikke brudt igennem de 880. Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal efter 26 uger i salg. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra for 3 uger siden. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 880 som en modstandslinie. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Flere danske aktier ser interessante ud.

 

DK Portefølje
Afventer udviklingen. Har hævet stop-loss i NKT Holding, NNIT samt Schouw. Har også hævet målkursen i Schouw.

dkport

 

Nordisk portefølje
Holder øje med aktierne på kandidatbænken. Har hævet stop-loss på Ericsson, Norsk Hydro samt SAAB. Oriflame er på salgssli

nordport

 

USA står fortsat stille

Denne uges amerikanske nøgletal viser, at USA fortsat har en positiv udvikling indenfor flere vigtige nøgletal. Engroslagrene steg lidt mere end ventet, mens antallet at nytilmeldt arbejdsløse landede på 265.000, som markedsdeltagerne havde ventet.

Den kommende uge byder på regnskab fra Walgreens Boots Alliance, Monsanto, Constellation Brandts samt Yum Brandts.

Den kommende præsident lover skattelettelser, hvilket ofte øger forbruget. Det forbrug kan komme restauranterne til gode. Man bør derfor se på de amerikanske burgerkæder som Sonic eller Shake Shark for at nævne et par stykker.

Dow Jones på ugebasis
Dow Jones på ugebasis

Dow Jones Industrial Averages bevæger sig vandret over 19.800. RSI har etableret en topformation i niveauet 85. Momentum har ligeledes etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 19.500 og herefter i niveauet 18.800. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 19.500 og det lange glidende gennemsnit er ved 18.600. Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000. Trenden er fortsat i en stigende tendens, som har stået på siden februar måned.

S&P 500 fortsat i en stigende trend.
S&P 500 fortsat i en stigende trend.

S&P 500 har ramt niveauet 2250 og Momentum er gået i stå, hvilket betyder, at der er etableret en topformation. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2180, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 2220. Nærmeste modstandsniveau er ved 2300, mens nærmeste støtteniveau er ved 2200 og herefter i niveauet 2150.

Nasdaq test modstandniveauet 5500.
Nasdaq test modstandniveauet 5500.

Nasdaq Composite holder fortsat fast i den stigende tendens, men er blevet afvist i modstandsniveauet 5500 som blev testet i denne uge. Nærmeste støtteniveau er ved 5250-5300. Den overordnede tendens i Momentum og RSI er fortsat stigende, men begge modeller tester støttelinien. Det lange glidende gennemsnit er ved 5280. Næste modstandsniveau er ved 5600.

Strategi: Ændre til hold på amerikanske aktier.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.