Holder stigningen?

C20 indekset

Markedsdeltagerne er delt i forhold til afkastmulighederne for 2017, hvilket er et godt tegn på, at det kan overraske i begge retninger. Det kommende år byder på rigtig mange valg i både Frankrig, Tyskland og Holland, hvilket kan være med til at rykke rundt i markedet.

Torm etablerer et nyt signal på dagsniveauet, mens der på ugebasis fortsat er salg i signalmodellerne, men et brud af niveauet 60 vil ændre det. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 60, som et modstandslinie og næste modstandsniveau er ved 66 og herefter i 80.  Den spekulative investor kan samle op i niveauet.

FLSmidth skal levere en cementfabrik til Bolivia. Ordrens størrelse lyder på mere end 75 mio. dollars. Det er Fabrica Nacional de Cemento SA, der har bestilt en komplet cementproduktionslinje.

Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 280-290 og det har nu stået på siden midten af november. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI står stille. Det nærmeste støtteniveau er ved 280 og herefter i niveauet 265-270. Der er ”gap” i niveauet 268,5- 269,6. Nærmeste modstandsniveau er ved 320. Aktien tages med på kandidatbænken.

Nets er kommet med i C20-indekset og aktien har haft en positiv tendens de sidste 5 dage ud af 6. Stigningen betyder, at der er etableret et nyt signal på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 134-136-niveauet og så i niveauet 155. Endvidere er der kommet gode nyheder fra selskabet, idet man har indgået aftale med hovedparten af de finske banker til at implementere et værn mod online-misbrug af kort.

Kursen på Carlsberg-aktien er faldet tilbage til niveauet 580, men aktien er de sidste par dage steget og handles nu i niveauet 600. Faldet i Carlsberg-aktien skal ses i lyset af, at olieprisen har en stigende tendens, hvilket ellers er godt for Ruslands økonomi og hvad der er godt for russisk økonomi er også godt for Carlsberg, da selskabet er meget eksponeret i det russiske.

Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller. I MACD-modellen er det glidende gennemsnit blevet brudt nedefra af signalkurven. Momentum på måneden har etableret en begyndende bundformation og ser interessant ud ved brud af niveauet 605.

Ny interessant udvikling i Coloplast. Teknisk ser aktien ud til at have fundet en bund i niveauet 430-440. Bundformationen har fået de tre indikationsmodeller til at etablere en bund på ugebasis og dermed ser aktien interessant ud. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og går først i køb ved brud i niveauet 480-495. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger.

Per Aarsleff har oplevet en rebound i aktiekurs de seneste 10 dage, hvor kursen er gået fra 160 til 180. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Endvidere er der en stigende tendens i alle indikationsmodellerne på ugebasis. Både det korte og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 180 som en støttelinie. Per Aarsleff var regnskabsaktuel torsdag i denne uge og de skuffede markedet med meget konservative forventninger, hvilket har givet et tilbagefald i aktien. Aktien er fortsat i en stigende trend og nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter i niveauet 190.

Det første regnskab, der dukker op fra en dansk virksomhed er Chr. Hansen, der er klar med deres kvartalsregnskab den 11/1 og herefter er det Bang & Olufsen, der kommer den 13/1.

 

C20 indekset
C20 indekset

C20-indekset har nået 880 og har mistet lidt Momenten i den, men trenden peger fortsat opad. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 900 som en modstandslinie.  Stigningen i indekset har endnu ikke brudt den faldende tendens, og det sker først ved brud af niveauet 880. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og ændrer først signal ved brud af niveauet. Der er et afventende signal i flere aktier.

 

DK Portefølje
Afventer udviklingen. God jul og godt nytår er tilbage næste fredag den med en lille Trend a la denne.

dkport

Nordisk portefølje
Holder øje med aktierne på kandidatbænken.

nordport

Pusten går af markedet

De amerikanske nøgletal var noget blandede torsdag eftermiddag. Antallet af nytilmeldt ledige steg til 275.000 mod forventede 257.000 og samtidig steg privatforbruget noget mindre end ventet, mens BNP steg med 3,5 pct. mod analytikernes forventninger på 3,3 pct.

Den kommende uge bydes på regnskab fra Pepsico, McCormick & Company samt Bassett Furniture Industries.

Der er etableret et interessant signal i Mosaic på ugebasis med et ”Golden Cross” i sidste uge for de glidende gennemsnit. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 30,8- 31 og herefter i niveauet omkring 36.

Dow Jones på ugebasis.
Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages nærmeste modstandsniveau er ved 20.000, men indekset har mistet Momentum den seneste uge og RSI er kommet over 80. RSI er ved at danne en topformation. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 18.600, mens det korte glidende er i niveauet 19.100. Nærmeste støtteniveau er ved 19.000.

S&P 500 på ugebasis.
S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fortsat fast i den stigende tendens, men er endnu ikke brudt igennem modstandsniveauet 2275. RSI har ramt niveauet 65- 68 på ugebasis, så der er fortsat et potentiale i indekset for yderligere stigninger. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden begyndelsen af november. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 2175 og det korte glidende gennemsnit i niveauet 2200. 2200 er også nærmeste støtteniveau.

Nasdaq
Nasdaq

Nasdaq Composite tester niveauet 5500, men har ikke Momentum til at komme igennem. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 5250. Bollingerkanalen har været i køb i 5 uger. Den stigende tendens trækker op i Momentum på ugebasis. Den samme positive tendens ser man i RSI på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 5300 og herefter i niveauet 5200.

Strategi: Ændre til hold på amerikanske aktier.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.