Det går godt i USA

Det går godt i USA. Færre nytilmeldt ledige end ventet. Der var 232.000 og der var forventet 235.000. Antallet af ubesatte jobannoncer steg i denne uge. De amerikanske anlægsinvesteringer steg mere end ventet med 1,2 pct. i april.
Analytikere adspurgt af Bloomberg News ventede en fremgang på 0,2 pct. efter en stigning på 0,3 pct. i marts.

Den kommende uges regnskaber: Brown-Forman, Campbell Soup, DocuSign, The Toro, Vail Resorts, Casey´s General Stores, Ciena, Core & Main samt Smartsheet.

 

Nasdaq på ugebasis.

Markederne har danset lidt frem og tilbage de seneste to uger. Trends er dog overordnet stigende.

Parken stiger 1,45 pct. efter de har vundet mesterskabet. Aktien har taget en rebound fra efteråret og vinteren, hvor kursen var i niveauet 70-75 og til i dag, hvor aktien handles i niveauet 105-110. Man skal tilbage til 2019 for at finde kursen højere. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum og MACD er fortsat i en faldende tendens, mens RSI stiger til 60.

Onsdag var der halvårsregnskab fra Per Aarsleff Holding, hvor selskabet opjusterer forventningerne til omsætningen med 1 mia. kr. og EBIT blev hævet med godt 7,3 pct. Teknisk ligger aktien i en stigende tendens som har været i gang siden månedsskiftet oktober/november, hvor aktien blev handlet i niveauet 215-220 mod fredagens kurs på 326. Fundamentalmodellen indikerer en fair pris i niveauet 370-380.
Der er købssignal i alle modeller på ugebasis. RSI er i niveauet 85. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 360, mens der er støtte i niveauet 290. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Blandt de store selskaber var det Coloplast som stjal opmærksomheden og steg 0,2 pct. Coloplast- aktiekursen er faldet tilbage til støtteniveauet 875, hvor det lange glidende gennemsnit på 24 uger. Faldet har også trukket ned i RSI og Momentum. Holder støtteniveauet omkring 875, så er det en interessant opsamlingsmulighed.

I den anden ende var det de defensive forbrugsaktier som Royal Unibrew der faldt. Royal Unibrew faldt med 2,9 pct. Kursen på Royal Unibrew har bevæget vandret i niveauet 600-650. Den vandrette formation trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60. Holder kursen sig over 600, ser aktien fortsat interessant ud til opsamling.

Torsdag var der fokus på Noble, FLSmidth og cBrain. Alle aktierne er med i Trends-porteføljen. Noble er i køb på både dags- og ugeniveauet. Både når det gælder de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger samt Bollingerkanalen. RSI har ramt 58 og Momentum er stigende. Vi fastholder vores købsanbefaling på aktien. Nærmeste modstandsniveau er i niveauet 300-310 og herefter i niveauet 330.

cBrain har etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen i denne uge. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 58. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 190. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Novo Nordisk har etableret en topformation og et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis er blevet etableret. Der er en faldende tendens som betyder, at RSI er faldet tilbage til 56. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Reducer Novo-eksponeringen.
I den kommende uge er der ikke regnskab fra danske selskaber, mens der fra Sverige kommer Clas Ohlson samt Systemair.


C25-indekset
 har på dagsniveauet etableret et salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, så der er etableret et Death Cross.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1775 som en støttelinie.
RSI er i en stigende tendens og over 60. Momentum er i en stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er i en stigende tendens over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Der er støtte i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1750.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.