Er bunden fundet i Ericsson?

Ericsson-aktien fortsætter den faldende tendens og det har stået på siden april 2021 og dengang handlede aktien i kurs 120. I denne uge handles Ericsson-aktien i niveauet 56 – 58.

På dagsniveauet er der etableret købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit.

Bollingerkanalen har etableret et købssignal for 10 dage siden, men der er et lille gap i niveauet 54,57-55,04, så spørgsmålet er, om det først skal lukkes og der skal etableres en dobbelt bund?
Inden aktien kan få etableret en stigende tendens. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross 5 dage siden.

På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 60 som en modstandslinie.

De tre indikationsmodeller stiger på ugebasis. Momentum er kommet op i 50. MACD stiger, men er fortsat under middelværdien 0. Momentum er stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra på ugebasis.


Nærmeste modstandsniveau er 63 og herefter i niveauet 68-70, mens der er støtte i niveauet 54 og herefter i niveauet 50.

Den spekulative investor samler op nu, mens den som har mindre appetit på risiko venter til modellerne er gået i køb på ugebasis.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.