Det er stadig grumset

Markederne er fortsat uensartede, idet USA fortsat ser stærkest ud. Men der er ved at ske noget i Fjernøsten, idet Nikkei tester niveauet 24.000 for anden gang på 9 måneder og Hang Seng Index arbejder på en bundformation og ser interessant ud.

Carlsberg øger sin ejerandel i det hviderussiske bryggeri Alvaria og det betyder, at Carlsberg i dag ejer 78,3 pct. af bryggeriet. Teknisk har Bollingerkanalen ændret til salg, mens Parabolic fortsat er i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 750 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 750, men nærmeste modstandsniveau er ved 800 og herefter i niveauet 925. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Ambu fortsætter den faldende tendens og torsdag blev aktien sendt ned med XX pct., da Nordea sænkede kursmålet med 19 kr. til 149 og gentager anbefalingen salg. Pludselig er der ingen i markedet, som tror på, at Ambu skal lykkes. Der er tre ”gaps” i grafen på dagsniveauet, hvilket over tid skal lukkes. Momentum er faldet på både uge- og månedsniveauet og der er endnu ikke etableret en bundformationslignende tendens i indikationsmodellerne.

Spar Nord Bank købte onsdag en større portion Danske Andelskasse-aktier og dermed ejer den nordjyske bank over 25 pct. af aktierne i banken fra Tjele. Teknisk ligger Spar Nord Bank i en faldende tendens som flere andre danske banker. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, og det ser ikke interessant ud.

Forsikringsaktierne er vågnet op efter en periode med stillestående eller faldende kurs. Tryg er gået forrest og har været i den stigende tendens siden slutningen af maj. Signalmodellerne Bollingerkanalaen og Parabolic er gået i køb på ugebasis, mens de tre indikationsmodeller netop har mistet pusten, men Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Aktien ser interessant ud teknisk.

Topdanmark har meget blandede signaler. Bollingerkanalen er i køb, mens Parabolic er i salg. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller Momentum, MACD og RSI på ugebasis, men Momentum på månedsniveauet er stadig i gang med at etablere sin bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 340, mens nærmeste støtteniveau er ved 270-275 og herefter i niveauet 260. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Alm. Brand har tabt 30 pct. i år og handles nu i niveauet omkring 55-56. Faldet har givet salgssignal i modellerne Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Kursen skal igennem 62,25. Anbefaler man afventer udviklingen.

Der er ikke mange regnskaber i denne uge, men der et par stykker. Onsdag er det svenske Skistar, som skal levere. Torsdag er det Bergs Timber og MQ, begge svenske selskaber og samme dag dukker Bang & Olufsen op. Fredag lukkes af Industrivärden, som er i en faldende tendens og har haft det svært.

Bang og Olufsen bevæger sig vandret i niveauet 140-160. Bollingerkanalen er i køb, mens de glidende gennemsnit ligger side om side. Der er en stigende tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og nærmeste støtteniveau er ved 135.

C25 er presset.

C25-indekset er faldet tilbage til niveauet 1160 og signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i salg. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger og modellen har ramt niveauet 50. Momentum er faldende og har været det siden begyndelsen af september. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross”. Afvent køb af danske aktier.

DK portefølje
Hæver stop-loss på Ørested.   

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss på Schibsted og Securitas er på salgslisten.

 

OK nøgletal fra USA

Stor vækst i ordrer på varige goder, mens antallet af nytilmeldt ledige var lidt højere end ventet og ramte 214.000 mod ventede 210.000. Den amerikanske handelsbalance ramte et underskud på 75,8 mia. dollars mod forrige måneds underskud på 72,0 mia. kr.

Den kommende uge byder på regnskaber fra PepsiCo, Costco Wholesale, Paychex, Lennar Corp., Cal-Maine Foods samt BeyondSpring Inc.

Dow Jones Industrial Average fortsætter den stigende tendens og modstandsniveauet omkring 26.500 testes som et modstandsniveau. De sidste par dages konsolidering i niveauet omkring 26.400 betyder, at to af de tre indikationsmodeller har etableret en topformation.  Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens, også selv der har været en mindre konsolidering i indekset i denne uge, men korrektionen har ikke ramt de korte glidende gennemsnit, som ligger i niveauet 2890, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret, mens RSI stiger og er i niveauet 74 og Momentum er faldende. Nærmeste støtteniveau er ved 2850 og herefter i niveauet 2800. Nærmeste modstandsniveau er ved 3000 og herefter ved 3100.

Nasdaq Composite testede niveauet omkring 8000. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 62. Momentum stiger igen og den nuværende bund ligger over den tidligere bund fra begyndelsen af september.

Købssignal i Nasdaq var bare ved.

Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 7800, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7700. Næste modstandsniveau er ved 8500.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Japan tester stadig modstandsniveauet

Det japanske indeks tester stadig modstandsniveauet omkring 24.000. I næste uge kommer den vigtige japanske økonomirapport, der vil vise, hvordan det går. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 68.  Momentum på månedsniveauet er ved at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset.

Japan test vigtigt modstandsniv.

Nærmeste modstandsniveau er ved 25.000 og herefter i niveauet 25.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 23.000 og herefter i niveauet 22.500.
Strategi: Fortsat køb det japanske indeks via investeringsforeninger.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og i købssignalerne på ugebasis. Der er ligeledes en fortsat positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 1700 og herefter i niveauet 1750, mens nærmeste støtteniveau er ved 1640 og herefter i niveauet 1600.

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens.
Strategi: Køb svenske aktier.

Hoist Finance tester vigtigt niveau på dagbasis. Bollingerkanalen netop etableret et salgssignal. Det lange glidende gennemsnit tester støtteniveauet ved 76.

På ugebasis var RSI oppe i 100 og siden er modellen faldet tilbage. Momentum har etableret en topformation på ugebasis, mens MACD fortsætter den stigende tendens. Divergensen mellem modellerne indikerer, at aktien skal på kandidatbænken og ikke i porteføljen i øjeblikket.

De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, så en korrektion ned imod 72-73 er mulig, da markedet ofte vil teste signalet.

Ser interessant ud på niveauet.

Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis og har været det siden slutningen af august. Momentum er ved at etablere en bundformation på månedsniveauet.

Bryder kursen igennem modstandsniveauet ved 80, så er næste modstandsniveau ved 94-96. Afvent udviklingen.

Frankfurt Dax 30 er igen gået i står og har svært ved at komme igennem modstandsniveauet 12.400. De tre indikationsmodeller er alle ved at etablere en bundformation, hvilket indikerer, at der er håb om en vending. Signalmodellerne er alle i salg på ugebasis og kursen skal over 12.600-12.700, før de skifter signal. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, hvilket gør markedsdeltagerne urolige.

Vi mangler noget Momentum i DAX.

Nærmeste støtteniveau er ved 12.000 og herefter ved 11.800. Men nærmeste modstandsniveau er ved 13.000 og herefter i niveauet 13.200.
Strategi: Hold på tyske aktier.

NKT er fortsat på kandidatbænken

NKT er et godt eksempel på, at selvom vi gerne vil grøn energi, så går der lang tid før ordren på kablerne kommer og når de dukker op, er priserne presset og derfor har aktien haft svært ved at komme ud af den faldende tendens.

Der kan måske komme en ketchup-effekt den anden vej, hvor der bliver mangel på kapacitet med de mange havvindmølleparker, som er under opførelse.

Seneste halvårsregnskab viste en positiv vækst i omsætningen fra 664 mio. euro. til 758 mio. euro, men bundlinien for 2018 blev på 0 og der var et mindre overskud på 5,4.

Med de nuværende omsætningsforventninger og bundlinieresultat indikerer vores fundamental- model en fair pris på 174, hvilket er 6 pct. højere end den nuværende kurs.

Teknisk har aktien etableret en bundformation i niveauet 150-160, men et mindre dyk til niveauet 140 i midten af august. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI har ramt niveauet 50. MACD er fortsat under 0, men tendensen er positiv.

De to signalmodeller Bollingerkanalen og Parabolic er begge i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 170 og 180. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 170 som en modstandslinie.

Hold øje med aktien.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien er med på kandidatbænken.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Schouw, Novozymes og Torm

Schouw testede støtteniveauet 480 og har siden etableret en svagt stigende tendens og nu handles aktien i niveauet 520. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 15 dage siden.

Den bryder snart igennem.

På ugebasis er der fortsat en faldende tendens og signalmodellerne er alle i salg og har været det siden august. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 550 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at den langsigtede tendens endnu ikke ser interessant ud. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

Novozymes har været i en stigende tendens siden foråret, hvor aktien konsoliderer sig i niveauet 300-320. I maj brød kursen over 320 og det gav et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic- modellen. De glidende gennemsnit bekræftede den positive stemning ved at etablere et ”Golden Cross” i slutningen af juni. De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI bevæger sig vandret i øjeblikket, hvilket indikerer, at modstandsniveauet 350-355 er svært at bryde igennem.

Stærk udvikling i Novozymes.

Momentum på månedsniveauet ser positiv ud, idet modellen har etableret en dobbelt bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 360, som blev testet i november/januar og herefter er det i niveauet 395-400, mens der er støtte i niveauet 335 og ved 320. Anbefaler køb på det nuværende niveau.

Torm er fortsat i en faldende tendens og det har stået på siden 2015, hvor aktien foretog en kapitaludvidelse. Den faldende tendens i aktien har givet salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Faldet har ligeledes etableret salgssignal, idet de glidende gennemsnit har krydset hinanden i ”Golden Cross”.

RSI er under 20 på ugebasis og der er en faldende tendens i MACD og Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved 43 og herefter i niveauet 47-48. Men nærmeste støtteniveau er ved 37,5 og herefter ved 34. Afvent udviklingen.  

 

Vandret formation i guldet   

Guld bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 1200. Den vandrette formation trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Bundformation.

EUR/USD: Tilbagefald i krydset har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på dagsniveauet. RSI er faldet tilbage til 45. Næste støtteniveau er ved 1,155.

SEK/DKK: fortsætter den stigende tendens op og har nu ramt niveauet 72,5 som var et modstandsniveau juli og august. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og nærmer sig etableringen af et ”Golden Cross” Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Momentum er fortsat i en stigende tendens på månedsniveauet, hvilket indikerer, at den svenske krone kan ramme 73.

Metalvaremarkedet: Er fortsat presset og der er endnu ikke etableret bundformation i nogen af de vigtige industrimetaller.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en noget uensartet tendens på landbrugsmarkedet. Sojaolieprisen er steget de sidste par dage. Den samme tendens ses i majs og havre. Men der er en faldende tendens i kakao, kaffe og bomuld. Der er ligeledes en faldende tendens i tømmerprisen.

Olien holder fast i den stigende tendens.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens. Bollingerkanalen er igen gået i køb på ugebasis, mens Parabolic har været i køb i 5 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger ved niveauet 76. Momentum har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at kursen skal yderligere op.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.