Det er stadig grumset

Markederne er fortsat uensartede, idet USA fortsat ser stærkest ud. Men der er ved at ske noget i Fjernøsten, idet Nikkei tester niveauet 24.000 for anden gang på 9 måneder og Hang Seng Index arbejder på en bundformation og ser interessant ud.

Carlsberg øger sin ejerandel i det hviderussiske bryggeri Alvaria og det betyder, at Carlsberg i dag ejer 78,3 pct. af bryggeriet. Teknisk har Bollingerkanalen ændret til salg, mens Parabolic fortsat er i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 750 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 750, men nærmeste modstandsniveau er ved 800 og herefter i niveauet 925. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Ambu fortsætter den faldende tendens og torsdag blev aktien sendt ned med XX pct., da Nordea sænkede kursmålet med 19 kr. til 149 og gentager anbefalingen salg. Pludselig er der ingen i markedet, som tror på, at Ambu skal lykkes. Der er tre ”gaps” i grafen på dagsniveauet, hvilket over tid skal lukkes. Momentum er faldet på både uge- og månedsniveauet og der er endnu ikke etableret en bundformationslignende tendens i indikationsmodellerne.

Spar Nord Bank købte onsdag en større portion Danske Andelskasse-aktier og dermed ejer den nordjyske bank over 25 pct. af aktierne i banken fra Tjele. Teknisk ligger Spar Nord Bank i en faldende tendens som flere andre danske banker. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, og det ser ikke interessant ud.

Forsikringsaktierne er vågnet op efter en periode med stillestående eller faldende kurs. Tryg er gået forrest og har været i den stigende tendens siden slutningen af maj. Signalmodellerne Bollingerkanalaen og Parabolic er gået i køb på ugebasis, mens de tre indikationsmodeller netop har mistet pusten, men Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Aktien ser interessant ud teknisk.

Topdanmark har meget blandede signaler. Bollingerkanalen er i køb, mens Parabolic er i salg. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller Momentum, MACD og RSI på ugebasis, men Momentum på månedsniveauet er stadig i gang med at etablere sin bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 340, mens nærmeste støtteniveau er ved 270-275 og herefter i niveauet 260. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Alm. Brand har tabt 30 pct. i år og handles nu i niveauet omkring 55-56. Faldet har givet salgssignal i modellerne Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Kursen skal igennem 62,25. Anbefaler man afventer udviklingen.

Der er ikke mange regnskaber i denne uge, men der et par stykker. Onsdag er det svenske Skistar, som skal levere. Torsdag er det Bergs Timber og MQ, begge svenske selskaber og samme dag dukker Bang & Olufsen op. Fredag lukkes af Industrivärden, som er i en faldende tendens og har haft det svært.

Bang og Olufsen bevæger sig vandret i niveauet 140-160. Bollingerkanalen er i køb, mens de glidende gennemsnit ligger side om side. Der er en stigende tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og nærmeste støtteniveau er ved 135.

C25 er presset.

C25-indekset er faldet tilbage til niveauet 1160 og signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i salg. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSIstiger og modellen har ramt niveauet 50. Momentum er faldende og har været det siden begyndelsen af september. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross”. Afvent køb af danske aktier.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.