Der Er Noget Helt Galt!

BørsUdsigten: All Time High! Ikke en Stringent Reaktion! Eksperimentet holder IKKE!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct, for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,3 pct., for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres fra et fald på 0,2 pct. til stigninger på 0,7 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med uforandret plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,5 pct. (20 point) i 4.239, er der tale om et brud af toplinien i 4.235 niveauet brudt og noteres All Time High (ATH). Bruddet udløser købesignal, og skal følges!

Tilsyneladende er inflationsdataene (CPI) på 5 pct. y/y katalysatoren, der har sat en bevægelse i gang på aktiemarkedet.

Nu må vi se om bruddet holder.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.235 niveauet. (solgt i 4.200 niveauet). Stop loss ved brud af 4.207 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.165 niveauet (solgt i 4.164 niveauet). Stop loss ved brud af 4.161 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,0 pct. (11 point) i 28.947 – handles fortsat) er der tale om et sidelæns brud af en tertiær stigende trendkanal. Det indikerer en opbremsning i stigningstakten. Salgssignalet udløses ved brud af  – i 28.850 niveauet. Den positive konsolidering kan være en negativ fortsættelsesformation, så hold øje med bundlinien! Trenden er ned (det 24 dages glidende gennemsnit ligger under det 50 dages gennemsnit).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 29.025 niveauet. (Solgt i 28.900 niveauet). Stop loss ved brud af 28.875 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.817 niveauet (solgt i 29.350 niveauet). Stop loss ved brud af 28.600 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,3 pct. (7 point) i 3.600 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en sidelæns konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.600 niveauet (solgt i 3.585 niveauet). Stop loss ved brud af 3.585 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.451 niveauet (solgt i 3.433 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.552 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.612 – er der tale om en ny Alle Tiders Højeste (ATH).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.590 niveauet (solgt i 1.577 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.595 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.533 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.268 niveauet, er der tale om en sidelæns fortsættelse, efter bruddet af den tertiære toplinie i 2.250 niveauet. Det indikerer en test af den sekundære toplinie i 2.280 niveauet.

Konsolideringen indikerer, at momentum er gået helt ud af aktieindekset, og det lægger op til en handelsstrategi. Udbrud fra konsolideringen SKAL følges!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.245 niveauet (solgt i 2.255 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.264 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.208 niveauet (købt i 1.880 niveauet). Genkøb ved brud af 2.280 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,1 pct. (10 point) i indeks 15.571, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i  15.700 niveauet, og en bundlinie i 15.500 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst en lang position 15.645 niveauet (købt i 15.247 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 15.635 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.234 niveauet (solgt i 15.236 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.317 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10årige amerikanske statsobligation (1,438 pct.) er der tale om et brud af en faldende trend efter bruddet af 1,54 niveauet. Bruddet skal følges.

INFLATION

BørsUdsigten vurderer: Det går galt!

Inflation (5 pct.) – rente (1,4 pct.) = Reel Købekraft (negativt “rente” på 3,6 pct.)

Det får de negative danske renter til at ligne ren luxus!

BørsUdsigten vil prøve at udvirke en forklaring på den kommende gældskrise og inflationsscenarie, som UANSVARLIGE Central/Nationalbankchefer og POLITIKERE har gennemført (incl. de danske).

Desværre tager de ikke ansvaret for det!

Indtil vider vil BørsUdsigten lade torsdagen kommentar stå:

Der er tale om en underlig udvikling, da vi ser en faldende rente og en stigende inflation – der evt. bekræftes i dag, torsdag ved de amerikanske inflationstal.

Hvis inflationstallene stiger bør renten stige – ellers svækkes realrenten (rente minus inflation)

Desværre er det vanskeligt at vurdere et rentemarked, der er manipuleret ved, at der bliver trykt alt for mange penge. Politikkerne tror på New Monetary Theory (Larry Summers m.fl. (Han var – efter BørsUdsigten’s vurdering – sammen med Bill Clinton årsag til finanskrisen ved at ophæve Rosewlets New Deal (Glass – Steagal). Så han har taget fejl før!

Politikkerne tror på New Monetary Theory, fordi det er den lette løsning (trykning af penge).

BørsUdsigten tror IKKE på New Monetary Theory – og på et eller andet tidspunkt vil trykningen af penge ramme os i nakken med dobbelt kraft i form af inflation og stagnation (STAGFLATION)

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 1,58 niveauet (købt i 1.583 niveauet). Genkøb ved brud af 1,492 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 1,54 (købt i 1,618 pct.). Genkøb ved brud af 1,54 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,102) til morgen, fredag, er der tale om en sidelæns konsolidering efter bruddet af den tertiært stigende trend. Der er udløst et sekundært købesignal ved bruddet af 6,12 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,09 niveauet (solgt i 6,12 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,10 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,12 niveauet (solgt i 6,27 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,07 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal åbne sine USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.895 USD pr. ton) til morgen, fredag, er der tale om en kileformation. Bundlinien er testet 5X, og når prisen ikke kan komme ned  – så skal den op (;-D)

Overordnet er der tale om en konsolidering med en toplinie i 10.575 niveauet og en bundlinie i 9.800 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 10.060 niveauet (Købt i 10.060 niveauet). Genkøb ved bruddet af 10.025 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.744 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (72,3) til morgen, fredag, er der tale om en genoptagelse af stigningstakten. Vurderingen kan ændres, da olie handles “around the clock”

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 72 niveauet (solgt i 71,3 niveauet). Stop loss ved brud af 71,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 67,4 niveauet (solgt i 67 niveauet). Stop loss ved brud af 67,7 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.