Veoneer med nyt købssignal

Veoneers aktiekurs toppede i februar i niveauet 250 og i maj blev støtteniveauet 180 testet. I dag handles aktien i niveauet 210.
Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet med et ”Golden Cross” i slutningen af maj med de glidende gennemsnit 8 og 24 dage. Bollingerkanalen etablerede ligeledes et købssignal.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 210, før der sker en signalændring til køb. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 210.

MACD under 0.

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD  er under 0 og RSI er i 42-43.

Kursgrafen på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 250, mens der er støtte i niveauet 180 og herefter i niveauet 160. Aktien tages derfor med på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.