Dansk regnskabssæson

Den danske regnskabssæson er for alvor skudt i gang og de fleste regnskaber i denne uge har skuffet investorerne.

Sommeren har været varm, hvilket har været godt for læskeproducenterne og det kan allerede ses i kursen på Royal Unibrew, som er fortsat den stigende tendens. Endvidere har selskabet været på opkøbsjagt og købt den franske producent Etablissement Geyer Fréres.

Teknisk fortsætter Royal Unibrew i den stigende tendens, som ”bare” er accelereret og har givet et afkast på over 49 pct. i år. RSI ramte 99 for 3 uger siden og er fortsat oppe i niveauet omkring 90.

Nærmeste støtteniveau er ved 505-510, mens næste modstandsniveau er ved 620. Royal Unibrew kommer med regnskab den 28/8.

Pandora nedjusterede forventningerne og forventer nu en mindre omsætning og et lavere EBITDA-marginen. Det fik markedsdeltagerne til at reagere med det samme og sendte aktien yderligere ned. Aktien har i år tabt 48 pct. Der er lidt støtte omkring 300 og herefter i niveauet 250. Aktien ser kedelig ud. Afvent en eventuel oprydning.

Onsdagens regnskaber fra Lundbeck, Novo Nordisk samt FLSmidth fik alle en lidt lunken modtagelse, da markedsdeltagerne fandt små skønhedsfejl i alle regnskaberne. Det største fald var i Lundbeck, der var nede med over 10 pct., mens Novo Nordisk faldt med godt 5 pct. og FLSmidth faldt med mere end 3 pct.

Ørsted leverer et godt halvårsregnskab, hvilket fik aktien til at stige med over 5 pct. Teknisk har aktien stået stille siden marts, idet aktien har bevæget sig vandret i niveauet 380-420. Det betyder, at der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis, men det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 395. Nærmeste modstandsniveau er ved 430 og herefter i niveauet 450, mens nærmeste støtteniveau er ved 370. Aktien ser stærk ud.

Bavarian Nordic modtog positiv fase II-data på RS-virus, og det har fået aktien til at stige efter aktien har været nede og teste 180. Nærmeste modstandsniveau er ved 195-200. Bollingerkanalen er fortsat i salg, og der er fortsat divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Teknisk indikerer det, at man skal afvente udviklingen.

Stigende råvarepriser, men mange solskinstimer. Carlsberg er regnskabsaktuel i næste uge. Teknisk har aktien testet niveauet 790, men er faldet tilbage de sidste par dage og handles nu i niveauet 770-780. Momentum har tabt en smule og RSI er faldet tilbage til niveauet under 75. Nærmeste støtteniveau er ved 750, mens nærmeste modstandsniveau er ved 825. Anbefaler at man afventer regnskabet.

De danske regnskaber i den kommende uge er mandag: Veloxis Pharma. Tirsdag er det Nilfisk Holding. Onsdag er det ALK-Abello, D/S Norden, NKT, TCM Group, Tivoli, Vestas og William Demant. Torsdag er det Bavarian Nordic, Carlsberg, DFDS, H+H, Højgaard, ISS, Monberg & Thorsen, North Media, Skjern Bank, Spar Nord Bank, Torm samt Zealand Pharma. Fredag slutter ugen af med NNIT samt Schouw.

Det danske indeks på ugebasis.

C25-indekset testede 1170, men indekset har mistet Momentum, da en række regnskaber ikke har levet op til markedsforventningerne. Indekset handles nu i niveauet 1130-1140 og faldet har trukket ned i RSI og Momentum på ugebasis, mens MACD fortsat er i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1130 som en støttelinie. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb på ugebasis med en støttelinie i niveauet 1100.

Momentum på månedsniveauet holder den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 1170 og herefter i niveauet 1200, mens nærmeste støtteniveau er ved 1110-1120.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.