Bull trap – reducér markedsrisikoen

Trods alle tiltag som nationalbankerne har sat gang i, så har aktiemarkedet det svært og det indikerer, at vi går ind i en pause på vækstudviklingen. Det betyder ligeledes, at man skal nedbringe sin eksponering mod aktiemarkedet.

NNIT var mandag igen i fokus. Denne gang kunne selskabet meddele, at man havde indgået et nyt partnerskab med softwareselskabet Leapwork. Partnerskabet vil styrke NNIT-forretningen inden for automatisering. Teknisk fortsætter aktien i den stigende tendens, der blev etableret i begyndelsen af september og nu handles aktien i niveauet 85. Der er etableret købssignal på dagsniveauet, mens der på ugebasis fortsat er salgssignal i flere modeller og kursen skal over 95, før det signal ændrer sig.

H+H har været igennem en stor turn-around, hvor man tidligere havde en stor del af sin  omsætningen i England, og så har man med opkøb i Polen og Tyskland reduceret sin eksponering mod det engelske marked. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 95-110. Der er etableret en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis.

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 105 som en modstandslinie og et brud af modstandslinie vil bekræfte, at trenden er vendt. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en begyndende stigende tendens, hvilket gør aktien interessant. Nærmests modstandsniveau er ved 126-130, mens nærmests støtteniveau er ved 90-92. Giver aktien en købsanbefaling på niveauet.

G4S fandt støtte i niveauet 14 tilbage i slutningen af august og nu handles aktien i niveauet 16- 16,5. Stigningen har trukket op i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Kursen ramte modstandsniveauet 17 i sidste uge, hvilket også er niveauet, hvor det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger. De tre indikationsmodeller har en positiv tendens på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 17 og herefter i niveauet 18,2-18,4, mens nærmeste støtteniveau er ved 14.8-15.0.

Carlsberg er ramt ind i en kedelig bestikkelsessag i Indien. Det kan på kort sigt give nogen øretæver til kursen, men på langt sigt bør det ikke være et problem for Carlsberg. Teknisk har aktien svært ved at bryde igennem modstandsniveauet ved 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 920, som var en top tilbage i juli. De tre indikationsmodeller er alle faldet tilbage på ugebasis og har etableret topformation.

Så åbner der en ny regnskabssæson op. Torsdag er der fokus på H&M, Skistar samt danske Bang & Olufsen. Fredag er det Industrivärden samt MQ Holding.

Det danske C25 indeks på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1160-1230. Det lange glidende gennemsnit er ved niveauet 1200, mens det korte glidende gennemsnit ved niveanet 1210. Signalmodellen Bollinger er i køb og har været det i de sidste 6 uger. Den nedre kanallinie ligger i niveauet 1200. Der er divergens mellem de forskellige indikationsmodeller. MACD er fortsat i en stigende tendens, mens Momentum er faldet tilbage og har brudt den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1160 og herefter i niveauet 1100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1225.

DK Portefølje
Fastholder Demant i porteføljen.  Alm. Brand på salgslisten.

Nordisk portefølje

 

Kan den positive tendens holde?
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet engroslagre steg mere end ventet og lidt flere nytilmeldt ledige end ventet. De igangværende bolighandeler stiger mere end ventet.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: PepsiCo, Costco Wholesale, Constellation Brands, Paychex, McCprmick, Lennar, Lamb Weston Holding, RPM International samt Acuity Brands.

Dow Jones Industial bevæger sig vandret i niveauet 25.500-27.360 og det har stået på siden maj måned. Det korte glidende gennemsnit bliver testet som støtteniveau på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger ved 25.700 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 25.400 og herefter i niveauet 24.745, mens nærmeste modstandsniveau er ved 27.300 og herefter i niveauet 28.000.

S&P 500 tester fortsat modstandsniveauet 3000 og det har nu stået på siden juli. Markedet har på dagsniveauet etablerede et salgssignal. Bollingerkanalen er i salg mens det lange glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. På ugebasis er der fortsat købssignal i signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic. Indikationsmodellerne har etableret bundformationer, hvilket giver et positivt signal for yderligere stigninger i den kommende tid. Momentum på månedsniveauet der imod har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 2850 og herefter i niveauet 2750, mens nærmeste modstandsniveau er ved 3100 og herefter i niveauet 3200.

Er Nasdaq ved at toppe.

Nasdaq Composite bevæger sig ligeledes vandret i niveauet 7800-8300, hvilket har stået på siden juni. På dagsniveauet er der salgssignal i flere  modeller, mens der på ugebasis er divergens mellem de to signalmodeller, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 8000, og det er tæt på at blive brudt. De tre indikationsmodeller bevæger sig i hver sin retning. MACD bevæger sig vandret, mens RSI er i en faldende tendens, og så ser man en svagt stigende tendens i Momentum. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.

Nærmeste støtteniveau er ved 7800 og herefter i niveauet 7300-7400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 8300 og herefter i niveauet 8400.
Strategi: Afvent udviklingen.

Stærk udvikling i Japan
Det japanske marked holder sig fortsat i niveauet omkring 22.000. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et salgssignal, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 21.500 som en støttelinie. På ugebasis er der købssignal i flere signalmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det korte mangler at bryde igennem det lange glidende gennemsnit nedefra, så der bliver etableret et ”Golden Cross”.

Det japanske marked på ugebasis.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

OMX Stockholm 30 er presset, da de cykliske aktier i starten af ugen var pressede. I løbet af ugen har flere aktier rettet sig, hvilket har fået indeks til at holde sig oppe i niveauet omkring 1620-1660.

Stockholm på ugebasis.

Signalmodellerne er i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Der er positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1725, mens nærmeste støtteniveau er ved 1580 og herefter i niveauet 1500.Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.
Strategi: Ændre til hold fra køb.

Wallenstam i en stigende trendkanal.

Der er en positiv tendens i flere af de svenske ejendomsselskaber heriblandt Klövern, Wihlborg, Balder, Sagax samt Nyfosa efterfulgt af flere klassiske defensive aktier som Tele2, AstraZeneca og AAK.
Den lave rente gør ejendomsselskaberne i Sverige interessante på de nuværende niveauer. Ofte er de dog ikke de mest stigende, men ligger under og giver dermed et stabilt afkast. Wihlborg 52,9 pct. i år og Balder på 44 pct. samt Sagax 70 pct. Vil man investere i et svensk ejendomsselskab, er Wallenstam en mulighed, da selskabet har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller.

Frankfurt Dax 30 er ved at etablere en skulder-hoved-skulder formation og bliver den formation til noget som det fremgår i grafen, så måler man fra hovedets top (linie 1) og ned til halslinien (H) og forskyder det nede (linie 2) og dermed er nærmeste støtteniveau ved niveauet 10.600 og herefter i niveauet 10.300, hvor indekset var i december.

DAX med en S-H-S formation.

RSI og Momentum har på ugebasis tabt pusten og er i en faldende tendens. MACD er endnu ikke ramt af tilbagefaldet og det kan heller ikke ses i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter ved niveauet 13.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.600 og herefter i niveauet 10.800-11.000.
Strategi: Salgssignal i DAX

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er Tryg, ALK-Abello og Bang & Olufsen.
Tryg har teknisk været i en stigende tendens siden årsskiftet. Ved årets begyndelse blev aktien handlet i niveauet 163-165 og i juni/juli ramte aktien 220-225 og siden har aktien været i en faldende tendens, men ser ud til at have fundet støtte ved niveauet 195-200.

Er Tryg ved at finde støtte.

På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit er brudt igennem det lange glidende gennemsnit nedefra på dagsniveauet. På ugebasis er der ligeledes salgssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 210 som en modstandslinie. Indikationsmodellerne RSI, Momentum og MACD er alle faldende, men der kan skimtes en bundformation. Nærmeste støtteniveau er ved 195 og herefter i niveauet 185, mens nærmeste modstandsniveau er ved 225 og herefter i niveauet 235.
Aktien er med på kandidatbænken.

ALK-Abello har haft et forrygende forår og specielt i maj steg aktien kraftigt fra 1100 til 1600 grundet gode nyheder. I juni ramte aktien 1600 og siden har den været i en sivende tendens og handles i niveauet 1350-1400 og det kunne se ud som et støtteniveau, der tidligere har været en topformation.

De tre indikationsmodeller er alle ved at etablere en bundformation på ugebasis. Signalmodellerne er i salg og den øvre linie i Bollingerkanalen ligger i niveauet 1490 og et brud af det niveau vil give et køb i modellen. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens.
Anbefaler at man afventer udviklingen, men tager aktien med kandidatbænken.

Bang & Olufsen: Afvent.

Bang & Olufsen er i salg på både dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 48 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller er vendt rundt på ugebasis og det samme er Momentum på månedsniveauet. Signalmodellerne er i salg og går først i køb ved brud af niveauet 45.
Aktien ser uinteressant ud på det nuværende niveau.

 

Nye muligheder i guldet?  
Guldet har konsolideret sig i niveauet 1500-1550. Der er etableret et nyt salgssignal på dagsniveauet, da både de glidende gennemsnit er blevet brudt og Bollingerkanalen er i salg. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1400 som en støttelinie.

Guld på ugebasis.

EUR/USD: Fortsætter den faldende tendens. Langsigtet er der et støtteniveau ved 1,05. Signalmodellerne er alle i salg. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1,12 som en modstandslinie. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens.

SEK/DKK: fandt en bund i niveauet 69 og handles nu i niveauet 70. Momentum på månedsniveauet har fundet en bund og er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 71.

Metalmarkedet: har tabt pusten og handles nu vandret, det er kun bly, der er i en stigende tendens.

Landbrugsmarkedet: flere afgrøder fortsætter den stigende tendens. Ethanol holder ligeledes fast i den stigende tendens og det samme gør majs, hvede og havre.

Brent Spot holder fortsat fast i købssignalet på ugebasis og de tre indikationsmodeller holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 72. Momentunm på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket indikerer, at der ikke er så meget fart i olien på langt sigt.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.