Bull trap – reducér markedsrisikoen

Trods alle tiltag som nationalbankerne har sat gang i, så har aktiemarkedet det svært og det indikerer, at vi går ind i en pause på vækstudviklingen. Det betyder ligeledes, at man skal nedbringe sin eksponering mod aktiemarkedet.

NNIT var mandag igen i fokus. Denne gang kunne selskabet meddele, at man havde indgået et nyt partnerskab med softwareselskabet Leapwork. Partnerskabet vil styrke NNIT-forretningen indendfor automatisering. Teknisk fortsætter aktien i den stigende tendens, der blev etableret i begyndelsen af september og nu handles aktien i niveauet 85. Der er etableret købssignal på dagsniveauet, mens der på ugebasis fortsat er salgssignal i flere modeller og kursen skal over 95, før det signal ændrer sig.

H+H har været igennem en stor turn-around, hvor man tidligere havde en stor del af sin  omsætningen i England, og så har man med opkøb i Polen og Tyskland reduceret sin eksponering mod det engelske marked. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 95-110. Der er etableret en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis.

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 105 som en modstandslinie og et brud af modstandslinie vil bekræfte, at trenden er vendt. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en begyndende stigende tendens, hvilket gør aktien interessant. Nærmests modstandsniveau er ved 126-130, mens nærmests støtteniveau er ved 90-92. Giver aktien en købsanbefaling på niveauet.

G4S fandt støtte i niveauet 14 tilbage i slutningen af august og nu handles aktien i niveauet 16- 16,5. Stigningen har trukket op i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Kursen ramte modstandsniveauet 17 i sidste uge, hvilket også er niveauet, hvor det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger. De tre indikationsmodeller har en positiv tendens på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 17 og herefter i niveauet 18,2-18,4, mens nærmeste støtteniveau er ved 14.8-15.0.

Carlsberg er ramt ind i en kedelig bestikkelsessag i Indien. Det kan på kort sigt give nogen øretæver til kursen, men på langt sigt bør det ikke være et problem for Carlsberg. Teknisk har aktien svært ved at bryde igennem modstandsniveauet ved 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 920, som var en top tilbage i juli. De tre indikationsmodeller er alle faldet tilbage på ugebasis og har etableret topformation.

Så åbner der en ny regnskabssæson op. Torsdag er der fokus på H&M, Skistar samt danske Bang & Olufsen. Fredag er det Industrivärden samt MQ Holding.

Det danske C25 indeks på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1160-1230. Det lange glidende gennemsnit er ved niveauet 1200, mens det korte glidende gennemsnit ved niveanet 1210. Signalmodellen Bollinger er i køb og har været det i de sidste 6 uger. Den nedre kanallinie ligger i niveauet 1200. Der er divergens mellem de forskellige indikationsmodeller. MACD er fortsat i en stigende tendens, mens Momentum er faldet tilbage og har brudt den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1160 og herefter i niveauet 1100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1225.

Frankfurt Dax 30 er ved at etablere en skulder-hoved-skulder formation og bliver den formation til noget som det fremgår i grafen, så måler man fra hovedets top (linie 1) og ned til halslinien (H) og forskyder det nede (linie 2) og dermed er nærmeste støtteniveau ved niveauet 10.600 og herefter i niveauet 10.300, hvor indekset var i december.

DAX med en S-H-S formation.

RSI og Momentum har på ugebasis tabt pusten og er i en faldende tendens. MACD er endnu ikke ramt af tilbagefaldet og det kan heller ikke ses i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter ved niveauet 13.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.600 og herefter i niveauet 10.800-11.000.
Strategi: Salgssignal i DAX.

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.