Sinch ser interessant ud

Sinch, det tidligere CLX Communications, har genfundet sit Momentum og handles nu i niveauet 140-145 efter aktien var en tur i niveauet 125-130 i august. Det er dog fortsat højere end bunden fra april, hvor niveauet 110-120 blev testet og i forhold til bunden fra årsskiftet ved niveauet 80-90.

På dagsniveauet.

Aktien holder sig fast i den stigende trendkanal på ugebasis. Der er etableret en bundformation i MACD og modellen er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens modellen på månedsniveauet bevæger sig vandret.

Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

MACD på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 195, mens nærmeste støtteniveau er ved 125 og herefter i niveauet 115. Aktien ser interessant ud på niveauet, men den overordnede tendens i aktiemarkederne gør, at man skal tage en mindre portion end normalt.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.