Analyse af Novo Nordisk, Lundbeck og Genmab

Det tre af de største danske selskaber målt på markedsværdi, som kommer med halvårsregnskaber i denne uge.

Novo Nordisk har tabt Momentum den seneste måneds tid og aktiekursen er faldet tilbage fra 295 til 265. Det er trukket med i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30 og MACD er under 0. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 265. Der er divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. Bollingerkanalen har etableret et salgssignal, mens Parabolic er i køb.

Novo Nordisk taber pusten.

Momentum har etableret en topformation på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 250-255, mens nærmeste modstandsniveau er ved 295 og så 320. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Lundbeck holder fast i den stigende tendens på trods af et par korrektioner i den seneste periode. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis og har været det siden november. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 350 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er en faldende tendens i Momentum på ugebasis, mens der er en stigende tendens RSI og MACD, der bevæger sig vandret. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er faldet tilbage.

Kan stigningen holde.

Der er støtte i niveauet 350, men næste modstandsniveau er ved 460. Anbefaler at man afventer udviklingen. 

Genmab har tabt Momentum de seneste 2 måneder, da aktien har bevæget sig vandret i niveauet 1350-1450. Der er fortsat købssignal i aktien i signalmodellerne på ugebasis, men et brud af niveauet 1350 vil ændre signalet til salg. MACD er faldende, og det samme er RSI, mens Momentum stiger en smule.

Hvad skal Genmab?

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1400 som en støttelinie. Nærmeste støtteniveau er ved 1350 og herefter i niveauet 1250, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1490 og herefter i niveauet 1560. Anbefaler at man afventer regnskabet.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.